Zawsze ?yli?my w slumsach i dziurach w ?cianach. Wiemy jak zapewni? sobie dach nad g?ow?. To my jeste?my robotnikami, ktrzy zbudowali te wszystkie pa?ace i miasta, tu w Hiszpanii, w Ameryce i wsz?dzie indziej.
Buenaventura Durruti
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Akcja: Nie dla kontenerowych gett. Sesja Rady Miasta przerwana

rozbrat.org
Zdjcie0071Dzi? o godz. 13.00. podczas sesji rady Miasta Poznania odbywa?a si? akcja przeciwko planom postawienia osiedla kontenerw socjalnych w Poznaniu. Wzi??o w niej udzia? kilkana?cie osb, g?wnie z Federacji Anarchistycznej, ktra wezwa?a do protestu (o?wiadczenie czytaj TUTAJ). Akcj? popar?o kilka osb ze ?rodowiska pozna?skiej Krytyki Politycznej.

Protestuj?cy pierwotnie zebrali si? pod sal? sesyjn? Rady Miasta rozdaj?c o?wiadczenie wchodz?cym i wychodz?cym radnym oraz innym osobom. Nast?pnie postanowiono wej?? na sal?. Prowadz?cy obrady Rady, w ewidentnie protekcjonalnym tonie stwierdzi?, ?e wycieczka zas?ania widoki i poprosi?y, aby przesun??a si? w inne miejsce pomieszczenia. W odpowiedzi protestuj?cy stwierdzili, ?e maj? prawo protestowa? i sta? w tym miejscu gdzie si? znajduj?. Na Sali zaoponowa? harmider. Sesj? Rady przerwano, a radni zacz?li opuszcza? sal?. Protestuj?cy wznosili okrzyki: Nie dla getta kontenerw. Interweniowa?a Stra? Miejska i dosz?o do przepychanek. Sytuacj? prbowa? uspokaja? przewodnicz?cy Rady Grzegorz Ganowicz. Ostatecznie nikogo z protestuj?cych nie zatrzymano. Ju? po wyj?ciu z magistratu na miejsce przyjecha?a policja.

Przypomnijmy, ?e w ubieg?ym tygodniu dyrektor Zarz?du Komunalnych Zasobw Lokalowych og?osi? swoj? decyzj?, i? rusza realizacj? budowy kontenerowego osiedla w Poznaniu przy ulicy ?redzkiej. W uzasadnieniu stwierdzi?, i? spowodowane jest to faktem, ?e Rada Miasta do ko?ca czerwca 2011 roku nie rozpocz??a debaty na temat kontenerw. Stanowisko takie ze zdumieniem przyj?? przewodnicz?cy Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta, ktry stwierdzi? w wypowiedzi dla prasy, ?e ma pisemne zapewnienie prezydenta miasta, i? na potrzeby debaty zostan? przedstawione odpowiednia opracowania, ktre nigdy do r?k radnych nie trafi?y.

Wobec arbitralnych decyzji dyrektora ZKZL, ignoruj?cych opini? publiczn? i Rad? Miasta, nale?y stwierdzi?, i? dzisiejszy incydent jest na to odpowiedzi?. W?adze miasta sk?ada?y deklaracje, ?e kwestia kontenerw zostanie rzetelnie przeanalizowana i przedyskutowana. Okazuje si?, ?e by?y to czcze deklaracje i zosta?y przekre?lone decyzj? jednego urz?dnika.

Jako Federacja Anarchistyczna konsekwentnie domagamy si? natychmiastowego odst?pienia od budowy kontenerowych osiedli w Poznaniu. W zwi?zku z ignorowaniem g?osu opinii publicznej i Rady Miasta ??damy tak?e odwo?ania ze stanowiska dyrektora ZKZL Jaros?awa Pucka. 

Pikietuj?cy zapowiedzieli, ?e w razie kontynuacji projektu budowy osiedla kontenerw socjalnych, akcj? protestacyjne si? nasil?.

Komentarze

0| 1 | zenek2011-07-13 21:23
pi?kna akcja

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian