Zatrzymajcie eksmisje – zaczniemy rozmawiać. „Okrągły Stół” społeczno-mieszkaniowy

  • rozbrat.org
  • piątek, 27 styczeń 2012
26 stycznia w poznańskim Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące mieszkaniowo-socjalnego „Okrągłego Stołu”. Do rozmów zasiedli przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Rozwoju Miasta, MOPR,  My – Poznaniaków, Barki, oraz przedstawicielka komitetu założycielskiego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i inni.

Szef ZKZL Jarosław Pucek już w pierwszych minutach spotkania przejął inicjatywę. Poinformował uczestników o swoim niezadowoleniu z zaproszenia przez inicjatorów spotkania dziennikarzy oraz o niemożliwości przyjęcia „warunków progowych”, które wyznaczyła strona społeczna (czytaj poniższe oświadczenie). Przedstawicielki i przedstawiciele strony społecznej przekazały zarządowi miasta obszerny materiał dotyczący celów „Okrągłego Stołu” i dała 14 dni na zajęcie stanowiska w sprawie „warunków progowych”

OŚWIADCZENIE

OKRĄGŁY STÓŁ
ds. Problemów Polityki Społeczno-Mieszkaniowej w Poznaniu
Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Zapewnienie mieszkańcom dachu na głową mieszkańcom, przeciwdziałanie bezdomności, rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego itd., należy do jednego z najważniejszych zadań gmin. W wyniku narastających konfliktów wokół obecnej polityki mieszkaniowej i społecznej Miasta Poznania, strona społeczna, z inicjatywy m.in.. Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, przygotowała projekt powołania Okrągłego Stołu ds. problemów polityki społeczno-mieszkaniowej w Poznaniu. Celem tej inicjatywy jest wypracowanie odpowiednich standardów postępowania i długofalowej polityki społecznej dotyczącej mieszkalnictwa, zwłaszcza w obliczu kryzysu ekonomicznego, wzrastającego bezrobocia, rosnącego zadłużenia gospodarstw domowych i związanych z tym zagrożeń.

Uważamy jednocześnie, że ewentualne rozmowy przy Okrągłym Stole nie mogą się odbywać przy kontynuowaniu najbardziej kontrowersyjnych działań miasta w zakresie mieszkalnictwa w Poznaniu: masowych eksmisji i zasiedlenia osiedla kontenerowego. Warunkiem wstępnym podjęcia rozmów jest więc wstrzymanie przez władze miasta eksmisji w zasobach komunalnych oraz niezasiedlanie osiedla kontenerowego, do czasu zakończenia obrad Okrągłego Stołu. Przypominamy też, że druga z wymienionych tu kwestii nie doczekała się, obiecanej przez władze miasta wiosną ubiegłego roku, ogólnospołecznej debaty opartej o analizę długofalowych skutków takiego rozwiązania.

Praca przy Okrągłym Stole będzie też wymagała udostępnienia wszystkim jego uczestnikom niezbędnych informacji, będących w dyspozycji miasta, a niezbędnych dla racjonalnego oglądu sytuacji i podjęcia odpowiednich decyzji (m. in. dotyczących stopnia wywiązywania się przez miasto z obowiązku  dostarczania lokali komunalnych i socjalnych uprawnionym osobom, stopnia realizacji zadania związanego z pozyskiwaniem lokali na potrzeby mieszkaniowe, analizy i prognozy potrzeb mieszkaniowych dla Poznania oraz stopnia zaawansowania prac nad jej powstaniem, liczby pustostanów, którymi dysponuje miasto oraz informacji o ich stanie technicznym,  stopnia realizacji remontów zasobu mieszkaniowego, którym dysponuje Miasto Poznań, liczby eksmisji z zasobu miejskiego oraz skali zjawiska zadłużenia czynszowego, z uwzględnieniem powodów podjętych działań eksmisyjnych, założeń w w/w sferach problemowych, zaangażowania jednostek oraz wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialnych za politykę społeczną i mieszkaniową oraz informacji ws. planowanych konsultacji społecznych w tym zakresie, etc.)

Uspołecznienie polityki społeczno-mieszkaniowej w Poznaniu uważamy nie tylko za krok w kierunku uniknięcia groźby gwałtownych konfliktów na tym gruncie, ale przede wszystkim za sposób  trwałego rozwiązania najbardziej palących problemów, jakie stają się udziałem dużej części mieszkańców Poznania. Mamy nadzieje, że władze miasta przyjmą tę propozycje, a ustalenia „okrągłego stołu” zostaną potwierdzone przez uchwałę Rady Miasta i staną się oficjalnym dokumentem, będącym wytyczną dla dalszych działań miasta w tym zakresie.

W imieniu organizacji tworzących Komisję Dialogu Obywatelskiego przy Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych:

Ludzie czytają....

Licytacja Rozbratu: najczęściej zadawane pytania

04-07-2019 / Rozbrat zostaje!

Teren Rozbratu jest zagrożony licytacją za długi pewnej prywatnej firmy. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wokół tego problemu.

Nocne ataki bojówkarzy przed Marszem Równości

08-07-2019 / Poznań

W nocy 6 lipca "aktywiści" Młodzież Wszechpolska Poznań oraz ich sympatycy, min. znany już z wcześniejszych ataków Remigiusz Stalewski, właściciel...

Zbiórka na Zemstę!

08-07-2019 / Ruch wolnościowy

Anarchistyczny Klub/Księgarnia Zemsta jest świeżo po przeprowadzce, która bardzo nadwyrężyła finansowo ekipę. Potrzebne Wasze wsparcie! Poniżej przekazujemy link i treść...

„Rozbrat is here to stay!” The oldest squat…

29-06-2019 / News in english

In October, Rozbrat squat is celebrating its 25th birthday, but its future is uncertain. A bailiff is preparing to auction...