Pracownice żłobków żądają negocjacji płacowych

  • czwartek, 08 marzec 2012
W dniu 5 marca br. Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Zespołach Żłobków w Poznaniu rozpowszechniła ulotkę między pracownicami i pracownikami żłobków miejskich na temat zbliżających się rokowań płacowych oraz prób zastraszania członkiń OZZIP, o poniższej treści:
Pracownice i pracownicy miejskich żłobków!

Od wielu miesięcy toczymy bój o wyższe zarobki. Wkroczyliśmy właśnie w jego kolejną fazę, kiedy decyzją zdecydowanej większości pracowników, którzy wstąpili do związku OZZ Inicjatywa Pracownicza, podjętą 2 lutego na walnym spotkaniu organizacji związkowej, zdecydowaliśmy się zażądać oficjalnych negocjacji płacowych. Dyrektorki Zespołów Żłobków nr 1, 3 i 4, jak też wiceprezydent Stępień oraz Widział Zdrowia zostali poinformowani o tym fakcie w pismach wysłanych 23 lutego 2012 r.

Związek domaga się: (1) Podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Zespołu Żłobków nr 1, 3 i 4 o 30 procent. (2) Zmiany zakresu obowiązków przez ich ujednolicenie. Zmieniony zakres obowiązków powinien być adekwatny do zajmowanego stanowiska. (3) Wprowadzenie do regulaminu pracy i płacy przejrzystych zasad awansu zawodowego pracowników. (4) Usunięcia z zakresu obowiązków czynności niezgodnych z przepisami BHP. (5) Zagwarantowania środków ochrony indywidualnej każdemu pracownikowi. (6) Zagwarantowania urlopów szkoleniowych dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. W wypadku Zespołu Żłobków nr 1 dodano siódmy postulat dotyczący renegocjowania regulaminu zakładowego funduszu socjalnego.

Przez cały tydzień następujący po wysłaniu pism docierały do nas sygnały o szeregu pomówień, wezwań członkiń naszego związku na specjalne rozmowy przez dyrektorki, oraz rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, w celu wzbudzenia u nas strachu, fałszywego przeświadczenia o transparentnych zamiarach związku i jego przedstawicieli. Sugerowano wystąpienie ze związku lub odstąpienia od legalnej działalności związkowej. Działania te łącznie mają charakter przemyślanej manipulacji wobec członkiń i członków związku. Celem tych działań jest zastraszenie i zdezorientowanie pracowników w kwestii rzeczywistych zamiarów związku, a pośrednio złamanie stanowiska związku w sprawie rokowań odnośnie podwyżek płac.

Szczególnie oburzające jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez dyrektorki na temat rzekomego popierania przez przewodniczącą naszej organizacji związkowej, Małgorzatę Ciesielską, forsowanego przez władze miasta Poznania uspołecznienia lub prywatyzacji miejskich żłobków. Są to informacje nieprawdziwe w obliczu przyjętego jednogłośnie (także z udziałem przewodniczącej) w dn. 23 lutego 2012 r. stanowiska, które głosi iż:

„Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Zespołach Żłobków w Poznaniu zdecydowanie nie popierała i nie popiera prywatyzacji lub uspołecznienia miejskich żłobków na warunkach proponowanych do tej pory przez władze miasta Poznania”.

Wszystkie te działania traktujemy jako utrudnianie wykonywania działalności związkowej, co jest czynem zabronionym w „Ustawie o związkach zawodowych”, za co grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności. Rokowania, których się domagamy, są legalną działalnością związku zawodowego prowadzoną zgodnie z przepisami.

W dn. 2 marca wystosowano w tej sprawie pisma do dyrektorek oraz zagrożono, że w razie nie zaprzestania takich zachowań Komisja Międzyzakładowa będzie zmuszona wstąpić na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących jej praw. Podobnie dalsze działania związane z jakimkolwiek rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na temat naszej komisji, czy jej poszczególnych członków, podważających zaufanie do sprawowanych przez nich funkcji, spowoduje podjęcie czynności prawnych mających wyegzekwować naprawienie wyrządzonych krzywd.

Dyrektorki zastraszają nas, że nasze żądania doprowadzą do zwolnień. Lecz my nie będziemy się bać. Za naszą ciężką pracę podwyżki należą się nam jak psu zupa. Razem podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy walczyć i nikt z nas nie będzie milczeć, kiedy próbują nas zastraszyć. Nie dajcie sobie wmówić, że nie zasługujemy na więcej niż głodowe stawki, które dostajemy obecnie! Władze miasta znajdują dodatkowe miliony złotych na stadion, jak też na podwyżki dla policjantów i premie dla urzędników, lecz ani złotówki dla nas. Nasza praca znów nie jest doceniania. Musimy wyrażać wobec tego głośny sprzeciw. To nie my tworzymy problemy, lecz władze miasta, które ignorują nasze potrzeby!

Nie dajcie się zastraszyć! Informujcie nas o każdym przypadku fałszywych pomówień i gróźb – będziemy je nagłaśniać.

Razem jesteśmy silniejsze!

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Zespołach Żłobków w Poznaniu

Ludzie czytają....

ROZPOCZYNAMY NABÓR WOLNEJ SZKOŁY NA ROZBRACIE

12-01-2020 / Poznań

Inicjatywa oddolnej edukacji i wymiany wiedzy, jaką jest Wolna Szkoła wznawia swoje działanie.  

Wolna Szkoła na Rozbracie

09-01-2020 / Ruch wolnościowy

Po okresie przerwy ponownie organizujemy w przestrzeni squatu Rozbrat inicjatywę Wolnej Szkoły. Wolna Szkoła to akcja polegająca na oddolnej organizacji...

„Nasz jest ten kawałek ogrodu...” – protest działkowców

25-01-2020 / Poznań

W dniu 24 stycznia przed siedzibą Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu demonstrowała grupa działkowców z ROD Szafirek. Sprzeciwiają...

Specustawa "Lex Ardanowski" nie powstrzyma ruchu anty łowieckiego

30-01-2020 / Ruch wolnościowy

Specustawa "Lex Ardanowski" nie powstrzymuje ruchu anty łowieckiego do zaprzestania monitorowania polowań i sygnalizowania opinii publicznej o łamaniu przez myśliwych...