Rok 2014 - rokiem Bakunina

  • czwartek, 20 czerwiec 2013
W maju 2014 roku Oficyna Trojka uczci 200 - lecia urodzin Michaiła Aleksandrowicza Bakunina (1814 - 1876).  Chcielibyśmy mieć skromny udział w  badaniach i analizach mu poświęconych, m.in. poprzez przygotowywanie i wydawanie  książek dotyczących tego niedocenionego myśliciela i praktyka rewolucji, z którego wskazówek i bogatego dorobku i dziś należałoby czerpać - bez religijnej ekstazy do wszelkich autorytetów, którą Bakunin zdecydowanie odrzucał. Podjęliśmy w tym celu współpracę z dr Antonim A. Kamińskim, jednym z najlepszych znawców myśli i dziejów Bakunina, autora m.in. świetnie napisanej i znakomicie opracowanej monografii "Michaił Bakunin. Życie i myśl" (również dostępnej w Trojce), na którą składają się obecnie dwa tomy (trzeci znajduje się w przygotowaniu).  

W następstwie rewolucyjnych procesów zachodzących w naszym wydawnictwie w najbliższym czasie przewidujemy więc wydanie:

 

-   zbioru sentencji, aforyzmów, ciętych replik, dowcipnych zwischenrufów i  głębokich  refleksji  Bakunina, których w jego bogatym  dorobku pisarskim jest bez liku.  Część z nich,  jak “Radość niszczenia jest zarazem radością tworzenia”,   weszła na stałe do skarbnicy "skrzydlatych myśli”, inne czekają na spopularyzowanie, wszystkie – zadziwiają  celnością spostrzeżeń, trafnością uogólnień i intelektualną żywotnością. 

- listu Bakunina do Siergieja Nieczajewa z 2 VI 1870, w którym,  rozprawiając   się z praktyką “nieczajewszczyzny”, dał zwarty wykład swego rewolucyjnego światopoglądu; w aneksie - wybór nieznanych w Polsce pism Nieczajewa.

Oficyna Trojka wydała dotychczas dwie książki Bakunina/o Bakuninie do których lektury serdecznie zapraszamy. Pierwsza z nich „Bóg i państwo” , jedno z najbardziej znanych dzieł Bakunina, to pozycja opublikowana w serii "Biblioteka Klasyków Anarchizmu", która zawiera również fragmenty „Państwowości a Anarchii” oraz pracę „Komuna paryska a idea państwa”. Publikacja ta jest pierwszym pełnym, polskim wydaniem tej książki od 1889 roku – tym bardziej więc jest warta uwagi. Wcześniej w ofercie Trojki znalazła się też pozycja „Bakunin i Marks – Autonomia sporu w I Międzynarodówce” Mariusza Olszewskiego. Oprócz tego, cały czas dostępne są w naszym Bractwie również liczne broszury stanowiące wycinki prac Bakunina lub omawiające jego dorobek intelektualny i działalność rewolucyjną. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszego sklepu internetowego lub odwiedzenia poznańskiej księgarni Zemsta, gdzie wszystkie te pozycje można znaleźć.

Zapraszamy również na prowadzoną przez nas stronę bakunin.pl

Ludzie czytają....

ROZPOCZYNAMY NABÓR WOLNEJ SZKOŁY NA ROZBRACIE

12-01-2020 / Poznań

Inicjatywa oddolnej edukacji i wymiany wiedzy, jaką jest Wolna Szkoła wznawia swoje działanie.  

Wolna Szkoła na Rozbracie

09-01-2020 / Ruch wolnościowy

Po okresie przerwy ponownie organizujemy w przestrzeni squatu Rozbrat inicjatywę Wolnej Szkoły. Wolna Szkoła to akcja polegająca na oddolnej organizacji...

„Nasz jest ten kawałek ogrodu...” – protest działkowców

25-01-2020 / Poznań

W dniu 24 stycznia przed siedzibą Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu demonstrowała grupa działkowców z ROD Szafirek. Sprzeciwiają...

Specustawa "Lex Ardanowski" nie powstrzyma ruchu anty łowieckiego

30-01-2020 / Ruch wolnościowy

Specustawa "Lex Ardanowski" nie powstrzymuje ruchu anty łowieckiego do zaprzestania monitorowania polowań i sygnalizowania opinii publicznej o łamaniu przez myśliwych...