Oddziały prewencji na komisji Rady Miasta

  • paspartoo
  • środa, 09 wrzesień 2009
W środę 9 września odbyło się drugie z kolei posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta. Oprócz tematów bieżących, kluczowym była kontynuacja debaty nad przyjęciem kontrowersyjnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz" w Poznaniu. Przypomnijmy, że na terenie objętym planem znajduje się skłot Rozbrat, jednak zdaniem miejskich urzędników, w przyszłości ma się tam znaleźć ekskluzywna zabudowa willowa. Komisja Polityki Przestrzennej to druga po Komisji Samorządności opiniująca miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.Na dzisiejszych obradach licznie przybyli przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia "My Poznaniacy", Rady Dzielnicy Sołacz, Rady Dzielnicy Jeżyce, Towarzystwa Przyjaciół Sołacza, Kolektywu Rozbrat oraz mieszkańcy Poznania.
Tym razem w spotkaniu nie uczestniczył Prezydent Grobelny, który ostatnio przyłapany na grze w pasjansa nie widział zapewne sensu udziału w „przynudnych” debatach. Nie zabrakło natomiast licznej asysty ze strony policji (dwa wypełnione radiowozy oddziałów prewencji na zewnątrz), wspieranej przez straż miejską oraz  funkcjonariuszy w cywilu, którzy wtopieni w grupę słuchaczy z wypiekami na twarzach śledzili przebieg posiedzenia.

Dzisiejszą debatę kontynuowali przedstawiciele Rady Dzielnicy Sołacz oraz Jeżyce, którzy po raz kolejny skrytykowali założenia planu nie uwzględniającego kwestii ekologicznych. Tym razem skupiono się nad zagadnieniami dotyczącymi hydrologii oraz roli jaką odgrywa ten podmokły teren. Nie zabrakło także analizy zmian w projekcie planu, które następując po sobie stawały się coraz bardziej niekorzystne zarówno dla środowiska jak i samych mieszkańców. Projekt w obecnym kształcie znacznie różni się od pierwotnych jego założeń co także wzbudza liczne protesty.

Podczas debaty radna Katarzyna Kretkowska, domagała się od Prezydenta odpowiedzi na pytanie jakimi kryteriami kierowano się przy konstruowaniu miejscowego planu, skoro zupełnie nie uwzględnia on istniejącego od 15 lat Centrum Kultury Niezależnej Rozbrat? Wnosiła również o wyjaśnienia dotyczące kompletnego braku konsultacji społecznych dotyczących tego miejsca.

W drugiej części zaplanowano dyskusję szczegółową nad uwagami zgłoszonymi do planu przez liczne instytucje, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby prywatne. Przypomnijmy, iż do wyłożonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz" w Poznaniu wpłynęło ok. 60 uwag, które 15 maja Prezydent Grobelny w całości odrzucił.

Uwagi miały zostać pogrupowane tematycznie by ułatwic dzisiejszą dyskusję i umożliwić wypowiedzi wszystkim zainteresowanym. Niestety przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej byli nieprzygotowani do prowadzenia debaty i w całości została przełożona na kolejne posiedzenie, które odbędzie się 30 września o godzinie 16.00.

Tak MPU wyobraża sobie teren Rozbratu w przyszłości...

Ludzie czytają....

ROZPOCZYNAMY NABÓR WOLNEJ SZKOŁY NA ROZBRACIE

12-01-2020 / Poznań

Inicjatywa oddolnej edukacji i wymiany wiedzy, jaką jest Wolna Szkoła wznawia swoje działanie.  

Wolna Szkoła na Rozbracie

09-01-2020 / Ruch wolnościowy

Po okresie przerwy ponownie organizujemy w przestrzeni squatu Rozbrat inicjatywę Wolnej Szkoły. Wolna Szkoła to akcja polegająca na oddolnej organizacji...

„Nasz jest ten kawałek ogrodu...” – protest działkowców

25-01-2020 / Poznań

W dniu 24 stycznia przed siedzibą Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu demonstrowała grupa działkowców z ROD Szafirek. Sprzeciwiają...

Specustawa "Lex Ardanowski" nie powstrzyma ruchu anty łowieckiego

30-01-2020 / Ruch wolnościowy

Specustawa "Lex Ardanowski" nie powstrzymuje ruchu anty łowieckiego do zaprzestania monitorowania polowań i sygnalizowania opinii publicznej o łamaniu przez myśliwych...