Rozbrat zostaje!

środa, 26 sierpień 2009 Damian Kaczmarek Rozbrat zostaje!

Rozbrat na komisji Rady Miasta

W środę 26 sierpnia odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta. Jedynym punktem obrad było opiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz" w Poznaniu. Przypomnijmy, że na terenie objętym planem znajduje się skłot Rozbrat, jednak zdaniem miejskich urzędników, w przyszłości ma się tam znaleźć ekskluzywna zabudowa willowa. Komisja Polityki Przestrzennej jest drugą z kolei komisją, zajmującą się opiniowaniem planu. 2 czerwca Komisja Samorządności jednogłośnie przyjęła stanowisko, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza powinny odbyć się rzetelne uzgodnienia społeczne, gdyż do tej pory się one nie odbyły.Podczas dzisiejszego posiedzenia głos zabrali m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia "My Poznaniacy", Rady Dzielnicy Sołacz, Towarzystwa Przyjaciół Sołacza, oraz kilku mieszkańców dzielnicy – wszyscy oni krytycznie odnieśli się do zapisów planu, głównie ze względu na kwestie ekologiczne. Radny Krzysztof Mączkowski, przedstawił ekspertyzy jednoznacznie mówiące o tym, że tereny Sołacza przeznaczone pod budowę (w tym m.in. teren Rozbratu) nie nadają się pod planowaną zabudowę, gdyż są to tereny podmokłe, jedynym wyjściem będzie wówczas zdrenowanie tych obszarów, a to spowoduje rozregulowanie gospodarki wodnej nie tylko na Sołaczu, ale w dużej części miasta, co w konsekwencji jeszcze bardziej pogorszy bilans wodny w Poznaniu. Mieszkańcy Sołacza, odnoszą się krytycznie do planów…
poniedziałek, 18 maj 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Solidarność ze wschodu

6 maja 2009 roku w Mińsku odbyła się zabawa uliczna celem, której min. było wspieranie przestrzeni autonomicznych. W czasie jej trwania funkcjonował wolny targ - gdzie każdy mógł wziąć co potrzebuje, oraz przynieść to, co już się nie przyda, odrzucając zwyczajne reguły kapitalistyczne. Można było także zobaczyć występy tancerzy Kramp, zespołu samba oraz fire-show. Aktywiści inicjatywy "Jedzenie zamiast bomb" przygotowali smaczna potrawę, i częstowali wszystkich przybyłych - a zebrało się około 120 osób. Opowiadano o tym, czym są przestrzenie autonomiczne, o mińskim eksperymencie skłotowania, a także o sytuacji na skłotach Rozbrat w Poznaniu i Elba w Warszawie. Oddzielnie rozdawano ulotki o Rozbracie, który m.in. dla nas jest inspirującym przykładem oddolnej organizacji społecznej i alternatywnego sposobu życia.Przez tą akcje pokazaliśmy, że nie wszystko jest na sprzedaż i do nabycia, a przestrzenie socjalne i kulturalne dla ludzi muszą stać ponad jakimikolwiek interesami komercyjnymi.
środa, 13 maj 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Oświadczenie Kolektywu Rozbrat

W reakcji na wypowiedzi władz miasta w sprawie skłotu przy ulicy Pułaskiego, w dniu 13 maja Kolektyw Rozbrat wydał następujące oświadczenie:     Przy okazji demonstracji, jaka odbyła się w obronie skłotu Rozbrat w dniu 9 maja br., z ust przedstawicieli władz miasta (przede wszystkim Macieja Frankiewicza) padły po raz kolejny słowa, że miasto proponuje Kolektywowi Rozbrat lokal i dostęp do pieniędzy. Chcielibyśmy stwierdzić stanowczo, że ze strony władz miasta nie została nigdy sformułowana (czy na łamach prasy, czy w bezpośredni sposób) żadna konkretna propozycja dotycząca lokalu dla Kolektywu Rozbrat.
W środę w greckich Salonikach odbyła się akcja solidarnościowa z Rozbratem i warszawskim skłotem Elba. Greccy towarzysze "odwiedzili" polski konsulat i zakleili zamki do drzwi pianką oraz napisali na ścianach hasła solidarnościowe. Dzień wcześniej w okupowanej przestrzeni na uniwersytecie pokazywali film o Rozbracie i rozdawali ulotki na nasz temat.W Bukareszcie dwóm osobom udało się dostać do ambasady polskiej w stolicy Rumunii. Wręczyli oni list protestacyjny i zostawili na miejscu też wiele wlepek o Rozbracie.w Nowym Jorku w centrum ABC No Rio pokazywano w ostatnich dniach filmy na temat europejskich przestrzeni autonomicznych. W dniu wczorajszym pokazano film na temat Rozbratu a jako bilet rozdawano ulotki o poznańskim skłocie.
6 maja 2009 r. w Hadze, pod Ambasadą Polski w Holandii, odbyła się pikieta solidarnościowa ze skłotami Rozbrat w Poznaniu oraz Elba w Warszawie. Około 40 osób trzymało transparenty z hasłami "Solidarity with squatters in Poland” (Solidarność ze skłotersami w Polsce), "Rozbrat -Poznań, Elba-Warsaw, squats – everywhere: stay!” (Rozbrat-Poznań, Elba-Warsaw, skłoty-wszędzie: zostają!) oraz plakaty "Rozbrat nie na sprzedaż”. Do protestujących wyszedł zastępca ambasadora Polski, który przyjął list do Prezydenta oraz zadeklarował pomoc (choćby dlatego, że sam, jak stwierdził, był skłotersem). Przyniósł protestujacym ciasto z uroczystości, która miała miejsce w ambasadzie. Podczas pikiety przemawiano w obronie Rozbratu i Elby po polsku, holendersku i angielsku, jak też puszczano polską muzykę. Nawiązywano do problemów skłotów w całej Europie oraz wyrażano potrzebę międzynarodowego wsparcia. Również w Holandii kilka miesięcy temu prawicowi politycy postulowali zdelegalizowanie skłotingu od roku 2011, przeciwko czemu jednak występuje większość holenderskiego społeczeństwa, jak też władze lokalne największych miast. Mimo tego, jednemu z najstarszych skłotów w Holandii – 40-letniemu Koppenhinksteeg w Laiden (www.koppenhinksteeg.nl) również grozi ewikcja. Po godzinie protestujący rozeszli się.
W Reykjaviku anarchiści ponownie zaskłotowali budynek, z którego niedawno zostali wyrzuceni i otworzyli free shop. Cała akcja została przeprowadzona jako akt solidarności z Rozbratem. Skłotersi chcieli poinformować mieszkańców Reykjaviku o sytuacji poznańskiego skłotu przekładając nasz przykład na swoje realia: ta sama pogoń za zyskiem za cenę pozbawiania ludzi mieszkań i miejsc społecznego i kulturalnego rozwoju. Policja pojawiła się na tym miejscu dość szybko, jednak sprawa zdołała mocno zaistnieć w islandzkich mediach, gdzie toczy się debata na temat polityki mieszkaniowej w dobie kryzysu, który tak dotkliwie odczuwany jest w Islandii. Anarchiści w swoim oświadczeniu wyrazili pełne poparcie dla Rozbratu i dla międzynarodowego ruchu antykapitalistycznego i antyautorytarnego.Opis akcji ze strony Aftaka | Film z akcji
środa, 06 maj 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Budapeszt w obronie Rozbratu

Także przed polską Ambasadą w Budapeszcie odbyła się pikieta solidarnościowa z poznańskim skłotem Rozbrat. Kilkanaście osób trzymało litery układające się w napis "Ratować Rozbrat". W Ambasadzie złożony został list adresowany do Ambasadora i władz miasta Poznania, domagający się podjęcia działań w obronie Rozbratu.Zdjęcia na: http://hungary.indymedia.org/node/12115
środa, 06 maj 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Oslo w obronie Rozbratu

6 maja w Oslo przed Polskim Wydziałem Konsularnym odbyła się pikieta zorganizowana przez norweskich i polskich aktywistów wolnościowych. Jej celem było wyrażenie solidarności ze skłotem Rozbrat. Był to jeden z protestów odbywających się tego dnia pod przedstawicielstwami Polskich władz w innych krajach europejskich. Zapowiadał on też demonstrację w obronie Rozbratu, która odbędzie się 9 maja w Poznaniu. W petycji przekazanej polskiemu ambasadorowi można m.in. przeczytać “Obawiamy się o przyszłość "Rozbratu" i jego mieszkańców. Niepokoi nas fakt, iż władze miasta Poznania nie zakładają działania tego miejsca w przyszłości, poprzez nieuwzględnienie jego istnienia na obecnie przygotowywanym miejscowym planie zagospodarowania terenu Sołacz. Domagamy się od Władz Miasta Poznania uruchomienia wszelkich środków, aby Rozbrat nadal mógł nieskrępowanie działać na zasadach, które przyjął i rozwija od 15 lat”.
9 maja 2009 r., godz. 15.00 ul. Fredry, przed Teatrem Wielkim DEMONSTRACJA "ROZBRAT ZOSTAJE - ODZYSKUJEMY MIASTO"Przeciwko prywatyzacji przestrzeni publicznej!Przeciwko antyspołecznej polityce władz!Za prawdziwym samorządem i partycypacją w decyzjach!Mieszkania prawem, nie przywilejem!Naszą demonstracją chcielibyśmy pokazać, że różnorakie problemy począwszy od mieszkaniowych, przez komercjalizację i prywatyzację przestrzeni publicznej po arogancję urzędników i brak partycypacji mieszkańców w decyzjach ich dotyczących, nie są problemami odizolowanymi od siebie, jak chciałyby to widzieć władze, ale mają wspólne podłoże. A w związku z tym, działania różnych komitetów protestacyjnych i stowarzyszeń lokalnych, sprzeciwiających się polityce realizowanej przez władze, mimo że poruszają problemy jednostkowe działają w interesie mieszkańców całego miasta. Walka o skłot Rozbrat jest jednym z nich.Trasa demonstracjiZaczynamy wiecem o godz. 15.00 pod Operą (ul. Fredry). Następnie demonstracja przejdzie ulicami Poznania wzdłuż Mostu Teatralnego, dalej skręci w ul. Roosevelta do Ronda Kaponiera, gdzie skręci w ul. Św. Marcin, następnie w ul. Ratajczaka, dalej przejdzie ul. Niezłomnych, ul. Krakowską do Pl. Andersa i ul. Półwiejskiej, gdzie odbędzie się krótki wiec. Następnie demonstracja przejdzie ul. Półwiejską do Podgórnej w lewo do Al. Marcinkowskiego, następnie w prawo w ul. Paderewskiego skąd uda się na Stary Rynek gdzie odbędzie się kolejny wiec. Po jego zakończeniu pochód uda się na Pl. Wielkopolski…
czwartek, 23 kwiecień 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Konferencja prasowa na Rozbracie

23 kwietnia na skłocie Rozbrat odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Kolektyw Rozbrat, Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Radę Osiedla Sołacz i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza. 10 kwietnia br. upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz", który obejmuje m.in. teren Rozbratu. Różne podmioty - stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne - złożyły zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do biura Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ok. 60 uwag krytycznie odnoszących się do rozwiązań zawartych w projekcie planu.Wiele przypadków z przeszłości (pole golfowe w Smochowicach, zajezdnia na ul. Gajowej, przebieg III ramy przez Lasek Marceliński, plac Wiosny Ludów i inne) wskazuje na to, że zagwarantowany udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji planistycznych jest traktowany przez miejskich urzędników jedynie jako formalność. Ignorowanie zdania mieszkańców na rzecz interesów biznesu jest normą. Stawka natomiast jest wysoka. Projekt MPZP zakłada zabudowę terenów zieleni na Sołaczu głównie luksusowymi willami. Oznacza to nieodwracalne zniszczenie niepowtarzalnego charakteru tej dzielnicy - nasilenie niekorzystnych procesów społecznych i przyrodniczych.
środa, 08 kwiecień 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Nic o nas, bez nas

Kilkunastu mieszkańców skotu Rozbrat, zebrało się dziś pod siedzibą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, aby złożyć sprzeciw wobec przygotowanego tam projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz. Plan obejmuje również tereny dzisiejszego Rozbratu i zakłada na nich rozwój ekskluzywnej zabudowy willowej.Przed siedzibą MPU rozwinięto transparent o treści "Nic o nas, bez nas. Mamy prawo uczestniczyć", co związane było z brakiem jakichkolwiek konsultacji w czasie trwania prac na projektem planu.W złożonych przez skłotersów uwagach do projektu, zarzucono min. że:
wtorek, 31 marzec 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Ślepe oko urzędnika

Dnia 30.03.09 przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Ulica" złożyli w siedzibie komornika sądowego wniosek o uznanie jako strony w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym działki przy ul. Pułaskiego. Tego dnia odbył się także opis i oszacowanie nieruchomości, na której swoją działalność prowadzi skłot Rozbrat. Posiedzenie takie ma na celu ustalenie wszystkich osób roszczących sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa. Uzasadnienie wniosku opiera się na tym, iż przez 15 lat działalności były prowadzone prace i konieczne inwestycje mające na celu podtrzymanie stanu zabudowań i infrastruktury pozwalającego na wykorzystanie ich do działalności stowarzyszenia, co wiązało się z dużymi nakładami pracy i środków finansowych.
sobota, 14 marzec 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Wiceprezydent Poznania na Rozbracie

W piątek 13 marca na poznańskim Rozbracie odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Poznania Maciejem Frankiewiczem z mieszkańcami skłotu i działaczami organizacji działających w jego oparciu. Spotkanie dotyczyło działań jakie gotowe jest podjąć miasto w przypadku likwidacji tego miejsca.
środa, 11 marzec 2009 rozbrat.org Rozbrat zostaje!

Apel o pomoc dla Rozbratu!

Kolektywu Rozbrat zwraca się do wszystkich z prośbą o pomoc.W dniu 26 lutego br. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu wyłożyła do opinii publicznej Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie Sołacza. Zakres planu obejmuje tereny zajmowane przez skłot Rozbrat. Miejscy planiści przygotowując projekt MPZP niestety nie wzięli tego faktu pod uwagę. Sytuacja jest dodatkowo bardzo poważna ze względu na toczącą się od wielu lat procedurę prawno - administracyjną jednej z działek, na których leży Rozbrat. Firma Darex, w 1994 biorąc kredyt hipoteczny w Banku Mazowieckim zastawiła tą działkę pod hipotekę. W następnych latach zawiesiła swoją działalność, a właściciel zniknął bez śladu. Bank chcąc odzyskać pożyczone pieniądze składa pozew do sadu administracyjnego, oraz wstrzyna procedury windykacyjne.
W dniu 3 marca w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odbyła się dyskusja publiczna w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz", obejmującego swoim zakresem teren zajmowany przez Rozbrat. Prace na planem trwały kilka lat, ale na żadnym z jej etapów miejscy urbaniści nie konsultowali swoich pomysłów z mieszkańcami i działaczami Rozbratu, ani użytkownikami przylegających do Rozbratu działek. W zaprezentowanym projekcie planu miejscowego, teren Rozbratu nie został w żaden sposób wyróżniony od otaczających go ogródków działkowych. Planiści potraktowali działające od blisko 15 lat centrum kultury i skłot, jakby go nie było.