Zjazd Inicjatywy Pracowniczej w HCP

  • niedziela, 15 marzec 2009
W sobotę 14 marca odbył się zjazd Inicjatywy Pracowniczej, w którym wzięło udział ponad 40 delegatów i gości. Obradowano w zakładach Cegielskiego. Podczas spotkania przyjęto szereg ważnych dokumentów i uchwał oraz wybrano nową Komisję Krajową.
Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Odchodząca Komisja Krajowa przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności za lata 2007-2008, które zostało przyjęte, a członkom KK i Krajowej Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmian statutowych. Wprowadzono m.in. ograniczenie liczby kadencji członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzono statutowy zakaz łączenia tych funkcji z przynależnością do partii politycznych, a także z kandydowaniem do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i na Prezydenta RP. Wprowadzono jasną zasadę możliwości odwołania z funkcji związkowej, która do tej pory w Statucie nie była wyraźnie wyrażona. Zniesiono funkcję Przewodniczącego Związku, wcześniej narzuconą przez Sąd Rejestrowy i wprowadzono kolegialny charakter Komisji Krajowej.

Zjazd IP przyjął także Deklarację Ideową i Programową Inicjatywy Pracowniczej, która niebawem będzie dostępna na naszych stronach.

Wybrano nową Komisję Krajową w skład której weszli: Jacek Rosołowski (Kostrzyn n/Odrą), Łukasz Pieczara (Łódź), Piotr Krzyżaniak (Zielona Góra), Bartosz Kantorczyk (Gdańsk), Andrzej Kliś (Bielsko-Biała), Piotr Zgrajek (Poznań), Jarosław Urbański (Poznań). Do Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli: Maciej Hojak (Poznań), Eugeniusz Poczta (Poznań), Tomasz Radecki (Częstochowa).

Przedstawiono i przedyskutowano wyniki Ankiety związkowej (niebawem ją opublikujemy na stronach). Zadecydowano o dalszym kierunku rozwoju związku i kilku technicznych rozwiązaniach dotyczących m.in. obsługi prawnej, wzrostu liczebności szeregów IP, strategii postępowania w przypadku zwolnień. Opowiedziano się za poparciem demonstracji w Warszawie w dniu 26 marca, w Łodzi w dniu 3 kwietnia, w Brodnicy w dniu 16 kwietnia i w Gdańsku w dniu 4 czerwca.

W czasie trwania zjazdu i po nim, dyskutowano także kwestie dotyczące organizowania pracowników czasowych (prekariat) i problem współudziału IP w kampanii na rzecz pracowników czasowych zainicjowanej przez Lewicową Alternatywę, które przedstawiciel był obecny na zjeździe.

Jednodniowy zjazd należy uznać za udany i sprawienie przeprowadzony.

Ludzie czytają....

Biji Rojava! - Kurdowie się nie poddają

11-10-2019 / Walka klas

Od kilku dni z całego świata płyną doniesienia o tureckiej agresji na położoną w północnej Syrii Rożawę, multietniczy, autonomiczny region...

Business as usual

21-10-2019 / Poznań

W poprzedni weekend postanowiliśmy przypomnieć o roli banku PKO BP, w inwestycji która będzie mieć katastrofalny wpływ na nasz klimat...

Mniej mitów, więcej faktów o Rozbracie

09-10-2019 / Rozbrat zostaje!

Rozmowa na temat sytuacji prawnej skłotu z Antonim Wiesztortem, działaczem warszawskiego i poznańskiego ruchu lokatorskiego, członkiem Kolektywu Rozbrat.

Przeciwko tureckiej inwazji! Stop rzezi Kurdyjek i Kurdów!

10-10-2019 / Świat

Pod cyniczną nazwą „Źródło pokoju” 9 października wojska tureckie, na rozkaz prezydenta Erdogana rozpoczęły inwazję militarną w północnej Syrii. W...