6. Warunki życia na Jeżycach

  • Krytyczna Interwencja Badawcza
  • poniedziałek, 21 marzec 2011
Wszystkim badanych zadaliśmy pytanie: Jaki są P. zdaniem największe 3 bolączki mieszkania w tej dzielnicy? Tabela 22 przedstawia odpowiedzi na nie dla ogółu badanych. Jak widzimy na pierwsze miejsce wysuwa się „brak parkingów” (43,5%), „brud na ulicach” (39,8%) i „wysokie koszty opłat” (33,3%). Niemniej jednak istnieją ważne różnice w ocenie podstawowych bolączek mieszkania na Jeżycach ze względu na poszczególne grupy badanych. Tabela 22. Najważniejsze bolączki  życia na Jeżycach (ogół badanych)   Najważniejsze bolączki mieszkania na Jeżycach Wartość wysokie koszty opłat za mieszkanie 33,3% brak bezpieczeństwa 25,9% brud na ulicach 39,8% zdewastowany domy i klatki schodowe 29,2% uciążliwi sąsiedzi 7,9% nadmierny ruch samochodowy 25,0% brak parkingów 43,5% słaby dojazd do centrum (komunikacja) 1,4% brak terenów zielonych (miejsc zabaw dla dzieci) 27,3% alkoholizm 19,9% inne 19,4% Przykładowo problem braku parkingu jest podnoszony przede wszystkim przez mężczyzn (50% - tabela 23) oraz osoby do 39 roku życia (51,4% - tabela 24), z wyższym wykształceniem (51,4% - tabela 25) i „średnio zamożne” (45,7% - tabela 26). Dla kobiet ważniejszy jest „brud na ulicach” (39,8% - tabela 23), podobnie jak dla osób w wieku 40 lat i więcej (46,7% - tabela 24), z wykształceniem średnim i podstawowym ( 41,1% - tabela 25) i „raczej biednych” (41% - tabela 26). Jak wynika z tabeli 23 brak poczucia bezpieczeństwa na dzielnicy w o wiele większym stopniu dotyczy kobiet (33,6% wskazań) niż mężczyzn (14,8% wskazań). Nadmierny ruch samochodów przeszkadza bardziej osobom starszym, w wieku 40 lat i więcej (32,4% wskazań – tabela 24), niż młodszym (18% wskazań – tabela 24). Wreszcie wysokie czynsze w większym stopniu są bolączką wskazywaną przez osoby „raczej biedne” (40% - tabela 26) niż „średnio zamożne” (29,9% - tabela 26). Ta ostatnia grupa częściej natomiast wskazuje na problem zdewastowanych budynków i klatek (39,5%) niż „raczej biedni” (23%). Tabela 23. Najważniejsze bolączki  życia na Jeżycach ze względu na płeć badanych   Najważniejsze bolączki mieszkania na Jeżycach Kobiety Mężczyźni wysokie koszty opłat za mieszkanie 32,8% 34,1% brak bezpieczeństwa 33,6% 14,8% brud na ulicach 39,8% 39,8% zdewastowany domy i klatki schodowe 25,8% 34,1% uciążliwi sąsiedzi 6,3% 10,2% nadmierny ruch samochodowy 25,8% 23,9% brak parkingów 39,1% 50,0% słaby dojazd do centrum (komunikacja) 0,8% 2,3% brak terenów zielonych (miejsc zabaw dla dzieci) 22,7% 34,1% alkoholizm 20,3% 19,3% inne 21,1% 17,0%   Tabela 24. Najważniejsze bolączki  życia na Jeżycach ze względu na wiek badanych   Najważniejsze bolączki mieszkania na Jeżycach Do 39 lat 40 lat i więcej wysokie koszty opłat za mieszkanie 30,6%    36,2% brak bezpieczeństwa 27,0% 24,8% brud na ulicach 33,3% 46,7% zdewastowany domy i klatki schodowe 34,2% 23,8% uciążliwi sąsiedzi 7,2% 8,6% nadmierny ruch samochodowy 18,0% 32,4% brak parkingów 51,4% 35,2% słaby dojazd do centrum (komunikacja) 1,8% 1,0% brak terenów zielonych (miejsc zabaw dla dzieci) 36,9% 17,1% alkoholizm 19,8% 20,0% inne 13,5% 25,7%   Tabela 25. Najważniejsze bolączki  życia na Jeżycach ze względu na wykształcenie badanych   Najważniejsze bolączki mieszkania na Jeżycach Wykształcenie średnie i podstawowe Wykształcenie wyższe wysokie koszty opłat za mieszkanie 36,9% 27,0% brak bezpieczeństwa 23,4% 31,1% brud na ulicach 41,1% 37,8% zdewastowany domy i klatki schodowe 28,4% 31,1% uciążliwi sąsiedzi 9,9% 4,1% nadmierny ruch samochodowy 25,5% 24,3% brak parkingów 39,7% 51,4% słaby dojazd do centrum (komunikacja) 1,4% 1,4% brak terenów zielonych (miejsc zabaw dla dzieci) 24,8% 32,4% alkoholizm 21,3% 17,6% inne 22,7% 13,5%   Tabela 26. Najważniejsze bolączki  życia na Jeżycach ze względu na dochody badanych   Najważniejsze bolączki mieszkania na Jeżycach „Raczej biedni” „Średnio zamożni” wysokie koszty opłat za mieszkanie 40,0% 29,6% brak bezpieczeństwa 24,0% 27,2% brud na ulicach 41,0% 39,5% zdewastowany domy i klatki schodowe 23,0% 39,5% uciążliwi sąsiedzi 9,0% 4,9% nadmierny ruch samochodowy 27,0% 27,2% brak parkingów 40,0% 45,7% słaby dojazd do centrum (komunikacja) 1,0% 2,5% brak terenów zielonych (miejsc zabaw dla dzieci) 29,0% 25,9% alkoholizm 25,0% 17,3% inne 20,0% 17,3%  

Ludzie czytają....

Licytacja Rozbratu: najczęściej zadawane pytania

04-07-2019 / Rozbrat zostaje!

Teren Rozbratu jest zagrożony licytacją za długi pewnej prywatnej firmy. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wokół tego problemu.

Nocne ataki bojówkarzy przed Marszem Równości

08-07-2019 / Poznań

W nocy 6 lipca "aktywiści" Młodzież Wszechpolska Poznań oraz ich sympatycy, min. znany już z wcześniejszych ataków Remigiusz Stalewski, właściciel...

Zbiórka na Zemstę!

08-07-2019 / Ruch wolnościowy

Anarchistyczny Klub/Księgarnia Zemsta jest świeżo po przeprowadzce, która bardzo nadwyrężyła finansowo ekipę. Potrzebne Wasze wsparcie! Poniżej przekazujemy link i treść...

„Rozbrat is here to stay!” The oldest squat…

29-06-2019 / News in english

In October, Rozbrat squat is celebrating its 25th birthday, but its future is uncertain. A bailiff is preparing to auction...