Śmierć – koniec, początek, a może farsa?

  • sobota, 12 grudzień 2009
W środę, dziewiątego grudnia bieżącego roku odbył się wykład Stefana Szarego: „Śmierć – koniec, początek, a może farsa? Dyskusja na temat śmierci”. Jest to drugi z cyklu autorskich wykładów poświęconych filozofii egzystencji. Stefan Szary, podczas wykładu przedstawiał różne koncepcje śmierci. Słowami wielu filozofów i ludzi, którym temat śmierci nie jest obcy przedstawiał koncepcje owego zagadnienia. Podróżując przez epoki od starożytności do współczesności słuchacze mieli możliwość dowiedzieć się jak pojmowano śmierć w każdej z nich.
Poruszone w dalszym etapie wykładu kwestie obejmowały tematykę od prób przedstawienia jak człowiek mógłby, bądź też powinien przygotować się do śmierci, nie tylko własnej, a w konsekwencji do zadania jednego z fundamentalnych pytań: czy jest coś po śmierci, a jeżeli tak, to co?

W podsumowaniu autor zwrócił uwagę, że śmierć jest po części: Końcem, gdyż kończymy coś doczesnego. Początkiem, nawet jeśli nie dla nas to dla naszych bliskich. Farsą, bo ludzie którym śmierć wywróciła życie, z niej już się mogą tylko śmiać. Skandalem - przykład Oświęcimia. Wybawieniem dla człowieka, którego ból jest silniejszy od chęci życia. Brutalnym wtargnięciem – atakującym znienacka, oraz Wyzwaniem dla życia.

Po wykładzie słuchacze rozpoczęli ożywioną polemikę z tezami Szarego, uprzednio sprowokowani przez niego pytaniem – czy śmierć może być dobra, czy zła? W wyniku dyskusji doszli do wniosku, że współczesna kultura nakazuje ludziom uciekać o myśleniu o śmierci, starości i przemijaniu zastępując "wieczną" młodością a zarazem wielkie środki finansowe idą na zbrojenia i prowadzenie wojen. Ponadto zwrócili uwagę, że człowiek pozostawia po sobie „dziecko” (dzieło swego życia) oraz dziecko (potomka), który może być swego rodzaju życiem wiecznym w świadomości ludzi, pozostających dalej w sferze życia.

Majus

Ludzie czytają....

ROZPOCZYNAMY NABÓR WOLNEJ SZKOŁY NA ROZBRACIE

12-01-2020 / Poznań

Inicjatywa oddolnej edukacji i wymiany wiedzy, jaką jest Wolna Szkoła wznawia swoje działanie.  

Wolna Szkoła na Rozbracie

09-01-2020 / Ruch wolnościowy

Po okresie przerwy ponownie organizujemy w przestrzeni squatu Rozbrat inicjatywę Wolnej Szkoły. Wolna Szkoła to akcja polegająca na oddolnej organizacji...

„Nasz jest ten kawałek ogrodu...” – protest działkowców

25-01-2020 / Poznań

W dniu 24 stycznia przed siedzibą Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu demonstrowała grupa działkowców z ROD Szafirek. Sprzeciwiają...

Specustawa "Lex Ardanowski" nie powstrzyma ruchu anty łowieckiego

30-01-2020 / Ruch wolnościowy

Specustawa "Lex Ardanowski" nie powstrzymuje ruchu anty łowieckiego do zaprzestania monitorowania polowań i sygnalizowania opinii publicznej o łamaniu przez myśliwych...