Popieramy Marsz Wyzwolenia Konopi. Oświadczenie

  • Federacja Anarchistyczna s. Poznań
  • środa, 28 wrzesień 2011
Federacja Anarchistyczna s. Poznań popiera działania oddolnego ruchu domagającego się swobody wyboru w zakresie posiadania i użycia tzw. „miękkich narkotyków”. Wzywamy uczestników i sympatyków ruchu do poparcia Marszu Wyzwolenia Konopi, jaki odbędzie się w Poznaniu w dniu 1 października 2011 r.

Państwo z jednej strony kryminalizuje posiadaczy i użytkowników „miękkich narkotyków”, z drugiej strony czerpie dochody z opodatkowania produkcji i dystrybucji innych używek, w tym przede wszystkim alkoholu. Represyjna polityka narkotykowa, faktycznie przyczynia się jedynie do wysokich cen tego typu używek i potęguje ryzyko wystąpienia negatywnych zjawisk, charakterystycznych dla nielegalnego obrotu tego typu substancjami. Państwo zatem zabrania produkcji, dystrybucji i użycia jednego rodzaju używek, a dopuszcza inne, koncesjonowane. Dodajmy, że fakt występowanie nielegalnego obrotu narkotykami, stanowi uzasadnienie dla istnienia i działania aparatu represji. Często ofiarami tej polityki padają osoby, których działania nie naraziły nikogo innego na negatywne konsekwencje z tytułu użycia narkotyków.

Partie i środowiska skrajnie prawicowe i konserwatywne najczęściej domagają się zaostrzenia walki z narkotykami, co wpisuje się w ich autorytarny schemat postrzegania rzeczywistości. Całą sferę życia indywidualnego i społecznego staraj się oni podporządkować autorytetowi państwa, narodu i rządu. Takie stanowisko nie może zyskać naszej akceptacji i musi być zwalczane. 

Popieramy postulaty i cele Marszu Wyzwolenia Konopi.

Ludzie czytają....

Jesteśmy, działamy, Rozbratu nie oddamy - relacja z demonstracji

18-09-2019 / Rozbrat zostaje!

14 września o godzinie 13:00 na ulicy Pułaskiego, tuż przy istniejącym już 25 lat skłocie Rozbrat, rozpoczął się protest w...

Biji Rojava! - Kurdowie się nie poddają

11-10-2019 / Walka klas

Od kilku dni z całego świata płyną doniesienia o tureckiej agresji na położoną w północnej Syrii Rożawę, multietniczy, autonomiczny region...

Business as usual

21-10-2019 / Poznań

W poprzedni weekend postanowiliśmy przypomnieć o roli banku PKO BP, w inwestycji która będzie mieć katastrofalny wpływ na nasz klimat...

Mniej mitów, więcej faktów o Rozbracie

09-10-2019 / Rozbrat zostaje!

Rozmowa na temat sytuacji prawnej skłotu z Antonim Wiesztortem, działaczem warszawskiego i poznańskiego ruchu lokatorskiego, członkiem Kolektywu Rozbrat.