Jedynie ustrj anarchistyczny uczyni z cz?owieka istot? uczciw? i ?wiadom?, gdy? jedynie on mo?e da? mu wolno??, raz na zawsze przeistoczywszy stado niewolnikw w wolne spo?ecze?stwo.
Louise Michel
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Prawica rozpowszechnia fa?szywe informacje, aby wzmocni? swoj? pozycj? w Poznaniu

rozbrat.org

fn-maleJak poinformowa? portal DoRzeczy, antyfaszy?ci szykuj? zamieszki w Poznaniu, z okazji przyjazdu pos?a Winnickiego. DoRzeczy powo?a? si? na francuskoj?zyczny portal La Horde, ktrym pono? zamie?ci? informacj? o przyje?dzie do Poznania Antify z Niemiec i Francji. W rzeczywisto?ci w portal, nic takiego nie opublikowa?. La Horde, ktry umieszcza og?oszenia o dzia?aniach antyfaszystowskich w ca?ej Europie, opublikowa? jedynie francuski przek?ad o?wiadczenia opublikowanego na stronie Rozbrat.org. Ponadto opatrzy? je krtkim wst?pem. W ca?ej informacji nie ma s?owa nt. przyjazdu do Poznania francuskiej i niemieckiej Antify (pod niniejszym artyku?em przedk?adamy orygina? wst?pu od redakcji La Horde wraz z jego t?umaczeniem na j?zyk polski). Informacja o naje?dzie dzikich hord antyfaszystw na Pozna? jest wyssana z palca. Jej pierwotnym ?rd?em nie jest francuski portal, lecz fantazja dziennikarza z DoRzeczy, ktry pisze na zamwienie Winnickiego.

Nie od dzi? wiadomo, ?e Pozna? jest trudnym terenem dla polskich nacjonalistw. W naszym mie?cie istnieje wiele ?rodowisk, ktrym rasizm czy homofobia s? obce. Poznaniacy nie boj? si? obcokrajowcw, wyst?puj? przeciwko atakuj?cym ich bandytom, jak rwnie? nie dostaj? spazmw, kiedy widz? na ulicy dwch m??czyzn trzymaj?cych si? za r?ce. W zwi?zku z takim stanem rzeczy lwia cz??? wysi?kw organizacyjnych takich grup jak M?odzie? Wszechpolska nie przynosi na pozna?skim gruncie wymiernych efektw. Winnicki wraz z DoRzeczy prbuj? wi?c rozkr?ci? skandal. Wywo?anie nacjonalistycznej histerii i zamieszek, nie s? niczym nowym. To element politycznego marketingu stosowanego przez prawic? od lat.

Wbrew narracji o blokadach, bijatykach, atakach na pos?a sejmu i policj? nasza akcja ma wymiar lokalny i pokojowy - wygwizda? Winnickiego. Z naszych ust nigdy nie pad?y s?owa o fizycznym blokowaniu wej?cia do piwnicy, w ktrej ma odby? si? spotkanie. Nie zmienia to jednak faktu, ?e nacjonali?ci ?yj? swoimi fantazjami o lewackim terrorze szerz?cym si? w Poznaniu. Podobnie jak strasz? nas uchod?cami, ktrych w Polsce praktycznie nie ma. Prawica od lat karmi spo?ecze?stwo fa?szywymi informacjami, na podstawie ktrych wyci?ga rasistowskie interpretacje polityczne. Nie zmienia to jednak faktu, ?e Pozna? by? i zawsze b?dzie trudnym terenem dla nacjonalistw.

Wst?p redakcji portalu La Horde dodany do francuskiej wersji o?wiadczenia, ktre w j?zyku polskim opublikowano na portalu Rozbrat.org:
Nous avons reu un courrier dantifascistes de Poznan en Pologne, qui appellent ? une manifestation contre la venue dun dput dextr?me droite et rappelle la situation dans cette ville, si des francophones sont dans la rgion, ou m?me ? Berlin (cest ? 2h30 en train, 3h en voiture), chaque personne sera la bienvenue.

B??dne t?umaczenie wst?pu redakcji portalu La Horde, ktre opublikowa? portal DoRzeczy:
"Otrzymali?my list od antyfaszystw z Poznania (w Polsce), ktrzy wzywaj? nas do przyjazdu i demonstracji przeciw wizycie skrajnie prawicowego pos?a i zrelacjonowania sytuacji w tym mie?cie je?li b?dziecie w regionie lub Berlinie (stamt?d to 2 i p? godziny poci?giem do 3 godzin samochodem). Ka?dy z nas b?dzie serdecznie powitany.

Poprawne t?umaczenie wst?pu redakcji portalu La Horde:
Otrzymali?my list od antyfaszystw z Poznania (Polska), ktrzy wzywaj? do manifestacji przeciwko wizycie skrajnie prawicowego pos?a i ktrzy przypominaj? sytuacje w tym mie?cie. Je?li osoby francuskoj?zyczne znajduj? si? w okolicach Poznania czy nawet Berlina (2 godziny 30 minut poci?giem lub 3 samochodem) b?d? one mile widziane.

Nietrudno dostrzec r?nic?, pomi?dzy sformu?owaniem:
() ktrzy wzywaj? nas do przyjazdu i demonstracji przeciw wizycie skrajnie prawicowego pos?a i zrelacjonowania sytuacji w tym mie?cie (...) (DoRzeczy); a sformu?owaniem () ktrzy wzywaj? do manifestacji przeciwko wizycie skrajnie prawicowego pos?a i ktrzy przypominaj? sytuacje w tym mie?cie (La Horde).Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian