System pracy najemnej jest wynikiem przyw?aszczenia indywidualnego narz?dzi produkcji i ziemi; jest on zarazem koniecznym warunkiem rozwoju produkcji kapitalistycznej: wraz z ni? musi te? zgin??.
Piotr Kropotkin
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
Jedzenie Zamiast Bomb 
Wezmę udział! (zaloguj się).
Kiedy:
18.02.2018 (niedziela) godz.: 16:00
Gdzie:
Pod Starym Marychem - Pozna?
Kategoria:
Jedzenie zamiast bomb

Jedzenie Zamiast Bomb

 

Jedzenie Zamiast Bomb jest to oglno?wiatowa inicjatywa rozdawania bezp?atnych wegetaria?skich posi?kw potrzebuj?cym. Pierwsz? akcj? zorganizowali w 1980 roku ameryka?scy aktywi?ci protestuj?cy przeciwko zbrojeniom atomowym. Oprcz wymiaru praktycznego jakim jest niesienie pomocy, akcja ma wymiar symboliczny. Zwracamy uwag? na problem g?odu i niedo?ywienia, ktre ma miejsce w ka?dym zak?tku Ziemi, nawet w krajach najbogatszych. Problem g?odu nie wynika z niedoborw ?ywno?ci na ?wiecie, a z polityki bogatych pa?stw, ktre wol? olbrzymie nak?ady finansowe przeznacza? na zbrojenie swoich armii. Tymczasem na popraw? sytuacji bytowej najbiedniejszych przeznacza si? coraz mniej. Statystycznie suma pieni?dzy wydana w ci?gu tygodnia na zbrojenia jest rwna kosztom wy?ywienia g?oduj?cych ludzi na ca?ym ?wiecie przez okres jednego roku. Nasza akcja ma na celu zwrcenie uwagi na problem biedy i niemo?no?ci zaspokojenia podstawowych potrzeb ?yciowych przez znaczn? cz??? naszego spo?ecze?stwa oraz ludno?ci na ca?ym ?wiecie.Promujemy wega?skie i wegetaria?skie posi?ki, gdy? ??czna ilo?? zwierz?t hodowlanych na ?wiecie spo?ywa ilo?? pokarmu rwn? kalorycznym potrzebom prawie dwukrotnej liczbie ludzkiej populacji (tymczasem na ?wiecie z g?odu umiera 16 tysi?cy dzieci dziennie!). Ukazujemy, ?e mo?liwe jest przygotowanie pe?nowarto?ciowych i smacznych posi?kw bez niepotrzebnego i bezsensownego cierpienia zwierz?t, bez zatruwania powietrza, gleby i wody. Ponadto organizujemy rwnie? koncerty i imprezy benefitowe, wspieraj?ce inicjatyw?.

 

W ka?dej chwili mo?ecie wspomc pozna?skie Jedzenie Zamiast Bomb. W jaki sposb?

- w sobot? chodzimy po rynkach i zbieramy podarowane warzywa. Chcesz do??czy?? Pisz wiadomo??!

- przyj?? w niedziel? na Rozbrat, pomc w gotowaniu. Startujemy o godzinie 12.

- o 16 przy Starym Marychu rozdajemy posi?ki. Zawsze mile widziane s? dodatkowe osoby do rozdawania ulotek, robienia pozytywnego ha?asu, zapraszania.

- ch?tnie przyjmiemy te? wszelkie spo?ywcze suche produkty: kasze, makarony, groch, fasol?, p?atki owsiane, bu?k? tart?, warzywa w puszkach.

 

Miejsce

Miejsce:
Pod Starym Marychem
Ulica:
Miasto:
Pozna?

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsze informacje

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszka?cami Poznania

Pozna? :: 02 sierpnia :: Komentarze (0)

Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszka?cami Poznania

W czwartek 26.07 w godzinach od 18.30 do 20.30 na terenie p?ywalni letniej w Parku Kasprowicza odby?a si? debata Stop betonowaniu Poznania zorganizowana przez Stowarzyszenie Kolektyw K?pielisko. Prowadzi?a j? i moderowa?a Kalina Olejniczak.W spotkaniu udzia? wzi??o oko?o 60 osb, mieszka?cw ?azarza i innych dzielnic, radnych osiedlowych, spo?ecznikw i przyrodnikw.

Więcej...

O?wiadczenie przywrci? wod? lokatorom!

Pozna? :: 18 lipca :: Komentarze (0)

O?wiadczenie przywrci? wod? lokatorom!

Z pocz?tkiem tygodnia sp?ka miejska Aquanet odci??a wod? w jednej z kamieniec przy ulicy 28 Czerwca. Tym sposobem pi?? gospodarstw domowych zosta?o pozbawionych do niej dost?pu (w tym trzy osoby powy?ej 70 roku ?ycia i rodzina z czwrk? dzieci). Bezpo?rednio odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest pe?nomocnik w?a?ciciela kamienicy, ktry...

Więcej...

Pozna?:Pracownicy niemedyczni ??daj? wy?szych p?ac!

Pozna? :: 16 lipca :: Komentarze (0)

Pozna?:Pracownicy niemedyczni ??daj? wy?szych p?ac!

16 lipca odby?a si? pikieta pracownikw niemedycznych jednego z Pozna?skich szpitali klinicznych. Protest organizowa?a Inicjatywa Pracownicza. Wstawi?o si? na ni? ok. 40 pracownic i pracownikw, domagaj?cych si? poszanowania swojej pracy i przede wszystkim wy?szych zarobkw.

Więcej...

Pierwsza broszura w serii Biblioteczka @-TAK-u - Kuszenie nacjonalizmem

Publikacje :: 15 lipca :: Komentarze (0)

Pierwsza broszura w serii Biblioteczka @-TAK-u - Kuszenie nacjonalizmem

Nacjonalizm wci?? kusi zubo?a?ych, poniewa? inne perspektywy wydaj? si? bardziej ponure. Kultur? przodkw zniszczono, tote? z pragmatycznego punktu widzenia, ponios?a ona pora?k?. Jedynymi potomkami, ktrzy przetrwali, s? ci, ktrzy zamieszkali wewn?trz ustroju naje?d?cy i przetrwali na kra?cach ?mietnisk. Pora?k? ponios?y te? przer?ne utopie poetw i marzycieli oraz liczne mitologie proletariatu....

Więcej...

Obz dla klimatu. Odzyskujemy energi?

Kraj :: 04 lipca :: Komentarze (0)

Obz dla klimatu. Odzyskujemy energi?

Politycy i biznesmeni w cieniu gabinetw decyduj? o tym, w jaki sposb mo?na wykorzystywa? zasoby naturalne, nie dbaj?c o zdrowie i ?ycie ludzi i innych zwierz?t. Degradacja ?rodowiska, wynikaj?ca z prowadzenia polityki wyzysku, doprowadzi?a do zmian klimatycznych, ktre b?d? mia?y wp?yw na ka?dego z nas. Aby przeciwstawi? si? tym procesom...

Więcej...

Najnowsza publicystyka

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian