Wyniki wyborów z uwzględnieniem frekwencji

  • wtorek, 23 listopad 2010
Wyłoniona przez wybory samorządowe Rada Miasta ma przez najbliższe lata reprezentować interesy wszystkich mieszkańców. Legitymizacja władzy osiągnięta w ten sposób ma ogromne znaczenie dla całego systemu społeczno-politycznego, jak i dla zwycięskich partii politycznych. Potencjał propagandowy podkreśla sposób prezentacji wyników wyborczych, nigdy nie uwzgledniających frekwencji wyborczej.  Powstrzymanie się od głosowania ma różne przyczyny, dla części osób nie biorących udziału w wyborach to świadomy wybór, część pozostaje w tym w dniu w domu wyrażając swoją obojętność wobec polityki. Nawet jednak obojętność ma swoje bodźce systemowe. Cała misterna konstrukcja systemu wyborczego, sprawia, że stwierdzenie „to, i tak nic nie zmieni” jest stwierdzeniem jak najbardziej racjonalnym.
Wyłoniona przez wybory samorządowe Rada Miasta ma przez najbliższe lata reprezentować interesy wszystkich mieszkańców. Legitymizacja władzy osiągnięta w ten sposób ma ogromne znaczenie dla całego systemu społeczno-politycznego, jak i dla zwycięskich partii politycznych. Potencjał propagandowy podkreśla sposób prezentacji wyników wyborczych, nigdy nie uwzgledniających frekwencji wyborczej.  Powstrzymanie się od głosowania ma różne przyczyny, dla części osób nie biorących udziału w wyborach to świadomy wybór, część pozostaje w tym w dniu w domu wyrażając swoją obojętność wobec polityki. Nawet jednak obojętność ma swoje bodźce systemowe. Cała misterna konstrukcja systemu wyborczego, sprawia, że stwierdzenie „to, i tak nic nie zmieni” jest stwierdzeniem jak najbardziej racjonalnym.

Bez względu na powody bojkotu procesu wyborczego, okazuje się, że propagandowe mowy o „mandacie jakie otrzymałem od społeczeństwa”, o „większości poznaniaków popierających moją politykę” są zwykłym oszustwem. W rzeczywistości  rządzący rządzą w imieniu niewielkiego odsetka mieszkańców. Dlatego poniżej prezentujemy procentowe wyniki wyborów samorządowych uwzględniające liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz wszystkich mieszkańców Poznania (podana w nawiasie).

Realnie rzecz biorąc powinno się w takim zestawieniu uwzględnić również zamieszkujących w Poznaniu studentów, którzy nie są uwzględnieni w spisie mieszkańców, a także osoby które mieszkają w okolicach Poznania i codziennie dojeżdżają tu do pracy. Te dwie grupy, choć w większości przez kolejną kadencję, na własnej skórze odczuwać będą skutki lokalnej polityki i decyzji zarządu miasta, pozbawieni są możliwości decydowania.  Brak jednak dokładnych danych co do liczebności tych grup.

W zestawieniu korzystaliśmy z informacji Państwowej Komisji Wyborczej, według których miasto zamieszkuje 520 403 osób, z czego uprawnionych do głosowania jest 433 846 osób. Przedstawiamy wyniki tylko list, które otrzymały mandaty do Rady Miasta i kandydatów przechodzących do drugiej tury w wyborach prezydenckich.

PROCENT GŁOSÓW W ODNIESIENIU DO LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ W ODNIESIENIU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW - WYBORY NA PREZYDENTAprezydent

Ryszard Grobelny – 18,7% uprawnionych do głosowania (15,6% mieszkańców)

Ganowicz Grzegorz  -  8,1% uprawnionych do głosowania (6,7% mieszkańców)


PROCENT GŁOSÓW W ODNIESIENIU DO LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ W ODNIESIENIU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW - WYBORY  DO RADY MIASTA

rada


Platforma Obywatelska

Fabiś Karolina Urszula – 0,27% (0,22%)
Ganowicz Grzegorz -  1,0% (0,90%)
Grobelny Ryszard Franciszek – 0,30% (0,25%)
Jędrzejewski Jakub Konrad – 0,54% (0,45%)
Kręglewski Wojciech Jerzy – 0,48% (0,40%)
Król Dominika Urszula – 0,25% (0,21%)
Kubel Juliusz Paweł – 0,36% (0,30%)
Mikuła Łukasz Michał – 0,20% (0,17%)
Nowicka Maria Bożena – 0,17% (0,14%)
Nowowiejska Janina Kazimiera – 0,40% (0,33%)
Skrzypinski Krzysztof Ryszard – 0,48% (0,40%)
Stecka Urszula Łucja – 0,23% (0,19%)
Sternalski Marek Jan – 0,50% (0,42%)
Świątkowski Hubert Maurycy – 0,70% (0,58%)
Tomczak Michał Bartłomiej – 0,39% (0,33%)
Wiśniewski Mariusz Michał – 0,88% (0,73%)
Zawieja Bartosz Józef – 0,82% (0,68%)

W sumie: 7,4% uprawnionych do głosowania (6,1% mieszkańców)

Sojusz Lewicy Demokratycznej


Kaczmarek Adrian Kamil –  0,29% (0,24%)
Kretkowska Katarzyna Maria – 0,47% (0,39%)
Lewandowski Tomasz Jacek – 0,35% (0,29%)
Szczuciński Antoni – 0,40% (0,34%)
Urbańska Beata Kinga – 0,29% (0,24%)

W sumie:  1,8% uprawnionych do głosowania (1,5% mieszkańców)
Prawo i Sprawiedliwość  

Alexandrowicz Przemysław Józef – 0,60% (0,50%)
Dudziak Lidia Danuta – 0,54% (0,45%)
Dziuba Tadeusz Antoni – 0,57% (0,48%)
Foligowski Przemysław Jan – 0,44% (0,36%)
Grześ Michał – 0,81% (0,68%)
Markowski Przemysław Adam – 0,53% (0,44%)
Szynkowski vel Sęk Szymon Andrzej – 0,43% (0,36%)

W sumie:  3,9% uprawnionych do głosowania (3,2% mieszkańców)

Komitet Ryszarda Grobelnego  


Grobelny Ryszard – 0,60% (0,50%)
Hinc Sławomir Michał – 0,25% (0,21%)
Kayser Tomasz Jerzy – 0,52% (0,43%)
Napieraj Norbert Marek – 0,28% (0,24%)
Pawlik Adam – 0,30% (0,25%)
Przybylak Maciej – 0,36% (0,30%)
Smól Sławomir Andrzej – 0,35% (0,29%)
Wośkowiak Wojciech Tadeusz – 0,51% (0,42%)

W sumie: 3,2% uprawnionych do głosowania (2,6% mieszkańców)

W SUMIE WSZYSCY RADNI Z RADY MIASTA:  16,4% uprawnionych do głosowania (13,6% mieszkańców)

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE STYLE-->

W SUMIE WSZYSCY RADNI Z RADY MIASTA:  16,4% uprawnionych do głosowania (13,6% mieszkańców)

Ludzie czytają....

Akcja bezpośrednia przeciwko Krzysztofowi Bosakowi

16-07-2020 / Ruch wolnościowy

27 czerwca, dzień przed wyborami prezydenckimi, zatrzymano 3 osoby, do zatrzymania jednej z nich doszło na dworcu kolejowym podczas powrotu...

2017 - Polska - I. Stachowiak 2020 - USA…

10-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

W maju 2017 cała Polska dowiedziała się, że Igor Stachowiak był torturowany i został zabity przez funkcjonariuszy policji. Środowisko anarchistyczne...

Floyd Stachowiak

12-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

Przemoc policyjna nie jest niczym nowym, jest to temat, który przewija się przez dyskurs społeczny regularnie od lat. Policja od...