Freedom Fighters #14 - Не Сдавайся! - Познань - relacja
Freedom Fighters #14 - Не Сдавайся! - Познань - relacja

Freedom Fighters #14 - Не Сдавайся! - Познань - relacja

  • wtorek, 28 czerwiec 2022
Freedom Fighters #14 - Не Сдавайся! - Познань było najbardziej międzynarodową edycją ligi, jaką do tej pory udało się zorganizować. W czasach napięć, wojen i zaostrzających się konfliktów społecznych prowokowanych przez władzę udało nam się wspólnie pokazać, że granice i sztuczne podziały nie są w stanie rozerwać więzi, które budujemy horyzontalnie.

Wydarzenie odbyło się w stałym formacie, gdzie w pierwszy dzień odbyły się walki – łącznie 17 – a w drugi seminarium muay thai poprowadzone przez stałego, lecz specjalnego gościa – Petera Irvinga, na które przybyło prawie 30 uczestników i uczestniczek.

 

1

Znacznie więcej niż zwykle odbyło się pojedynków bokserskich – w tym roku aż 7. Niezmiennie najwięcej było walk w formule K1 (8), odbyły się również 2 walki w formule muay thai – obydwie na wysokim poziomie, w których zawodnicy korzystali w pełni ze wszystkich dostępnych technik – w tym łokci, przechwytów, podcięć i klinczu. Również te dwie walki cechowały się zdecydowaną twardością charakterystyczną dla formuły okrzykniętej „królową ringów” a jedna skończyła się przed czasem (łącznie takich rezultatów było 3). Nie oznacza to oczywiście niedostatecznego zapału wśród zawodników innych formuł, nawet wśród mniej doświadczonych par nie brakowało pasji, zawziętości a nawet krwi. Nie zabrakło tego również podczas walki kobiecej – niestety z racji zawirowań w zgłoszeniach obył się w tym roku tylko jeden taki pojedynek.

ff2ff14

Wracając do wątku pierwszego – w tym roku startujący przyjechali z Niemiec, Czech, Węgier, Szwecji, Hiszpanii, dodatkowo a gościliśmy widzów z Belgii. Wiele z przyjezdnych ekip również stanowiła imigrancki miks, na wydarzenie licznie przybyła mieszkająca w Polsce diaspora białoruska i ukraińska, dzięki czemu głośny doping wokół rozbratowego ringu brzmiał kilkunastoma językami.

ff3ff14

Dodatkowo warto zaznaczyć, że oprócz od lat przybywających teamów pojawiło się wiele zupełnie nowych. Daje to nam impuls do dalszej pracy organizacyjnej.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim przybyłym, dzięki którym Freedom Fighters #14 - Не Сдавайся! - Познань przeszło do historii jako jedna z lepszych lig, jakie do tej pory się odbyły. Wspólny wysiłek sędziów, osób technicznych, ratownika medycznego, announcera, fotografów, operatorów kamer, ekipy kucharskiej również nie poszedł na marne. Do zobaczenia za rok. Będzie to piętnasta edycja, będąca jednocześnie 10 leciem Freedom Fighters!

ff4ff14

Freedom Fighters #14 - Не Сдавайся! - Познань was most international event under this banner held so far. In the time of tensions, wars and emerging social conflicts provoked by the authority we managed to show together that borders and fake divisions can't break bounds that we build in a horizontal way.

The event itself was conducted in well known pattern with fights (this year 17) one day, and muay thai seminar (attended by nearly 30) coached by our permanent but special guest – Peter Irving.

There were more boxing matches than usual – 7. As always K1 was most popular (8). There were also 2 muay thai fights with fighters using all typical techniques – elbows, sweeps, catches and clinch. Also those bouts were as tough as the „queen of the rings” is considered – with one stoppage (overally there were 3). It doesn't mean other fighters weren't eager enough, even among less experienced pairs – there were no passion, fierceness and blood missing. Spectators didn't lack it also in women's fight – unfortunately because of the turbulences in inquiries there was only one such bout.

ff5ff14

Back to the first paragraph – this year participants came from Germany, Czech Rep, Hungary, Sweden, Spain, and we had also spectators from Belgium. A lot of them were a mix of immigrants and the event was visited by number of Belarussian and Ukrainian diaspora, so the loud applause around Rozbrat's ring was echoing in dozen of languages.

In addition it's important to mention that apart from regulary attending crews there were plenty of first-timers. It is very motivating for upcoming organizational work.

ff6ff14

Again, thank all that came for Freedom Fighters #14 - Не Сдавайся! - Познань because it was one of the best leagues so far. Common effort of referee, judges, technical staff, rescue man, announcer, photographer, camera operators and cooking team was not in vain. See you next year. It will be 15th edition and 10th anniversary of Freedom Fighters founding!

14 серия турнира Freedom Fighters Познань стала самой интернациональной по составу участников за всю историю лиги. Во времена напряженности, войн и обострения социальных конфликтов, спровоцированных властями нам удалось вместе показать, что границы и искусственные разделения не способны разорвать связи, которые мы строим горизонтально.

ff7ff14

Мероприятие проходило в стандартном формате, бои в первый день - (всего 17) и на следующий день семинар по тайскому боксу под руководством постоянного, но специального гостя - Питера Ирвинга, который посетили почти 30 участников и участниц.

ff9ff14

Боксерских поединков было гораздо больше, чем обычно - в этом году целых 7. Неизменно больше всего боёв было в формуле К1 (, в формуле тайского бокса также было 2 боя - оба на высоком уровне, в которых участники в полной мере использовали все доступные техники, включая локти, перехваты, подсечки и клинч. Кроме того, эти два поединка характеризовались сильной жесткостью, характерной для формулы провозглашенной «королевой ринга» и один закончился досрочно (всего таких результатов было 3). Это конечно не означает нехватку энтузиазма у бойцов в других формулах, даже в поединках менее опытных пар присутствовал накал, упрямство и даже кровь. Так было и во время женского поединка - к сожалению, из-за проблем в заявках этом году был только один такой бой.

Возвращаясь к началу - в этом году участники прибыли из Германии, Чехии, Венгрии, Швеции, Испании, кроме того, мы также гостили ребят из Бельгии. Многие из приезжих составов также представляли из себя "иммигрантский микс". На мероприятии присутствовало большое количество представителей беларуской и украинской диаспоры, проживающих в Польше, благодаря чему громкая поддержка участников звучала на дюжине языков вокруг ринга на Розбрате.

ff8ff14

Кроме того, стоит отметить, что кроме ежегодно прибывающих команд появилось множество совершенно новых. Это даёт нам импульс для дальнейшей организационной работы.

ff10ff14

Ещё раз благодарим всех, кто помог сделать Freedom Fighters #14 - Не Сдавайся! - Познань одной из лучших серий в истории турнира на сегодняшний день. Совместные усилия судей, технического персонала, фельдшеров, дикторов, фотографов, операторов и фудкорта были не напрасны. Увидимся через год на 15й выпуске турнира, который будет одновременно десятилетием Freedom Fighters!

ff11ff14

Ludzie czytają....

EVICTION OF ROZBRAT IS APPROACHING. DEMONSTRATION ON SEPTEMBER 10TH

10-08-2022 / News in english

After years of fighting for preservation of Rozbrat, the most critical moment in almost thirty years of history of this...

W obronie Rozbratu - przeciwko dzikiej reprywatyzacji i biernej…

10-09-2022 / Ruch wolnościowy

W sobotę o godzinie 13 rozpoczął się protest w obronie istniejącego już 28 lat centrum społeczo-kulturalno-politycznego Rozbrat. Od dobrych kilku...

Eksmisja Rozbratu z przyzwoleniem władz Poznania na dziką reprywatyzację

09-09-2022 / Rozbrat zostaje!

Rozbrat powstał w 1994 r. na działce skarbu państwa, którą od 1991 r. próbuje sprywatyzować firma Darex. 31 lat temu...

"To co robicie to czysty antykapitalizm rodem z koszmarów…

05-09-2022 / Poznań

1 września w Poznaniu wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów przeprowadziliśmy interwencję lokatorską na ulicy Przepiórczej. Właścicielka mieszkania jakiś czas temu...