Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu Ikar

Rozkład jazdy

Kalendarz wydarzeń

Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu Ikar

Czwartek, 17 Listopad 2022, godz. 12:30

Miejsce  Hotel Ikar ul.Solna 18


UWAGA - ZMIANA CZASU I MIEJSCA AKCJI 12:30 pod Hotelem Ikar ul.Solna 18
 
PL,UKR,RU
Wzywamy wszystkich, którym los uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy nie jest obojętny do zaprotestowania przeciwko próbom ich wysiedlenia!
 
? Przyjdź w czwartek (17 listopada) o godz. 12:30 pod Hotelem Ikar ul.Solna 18 i wyraź swój sprzeciw!
 
➡️ W hotelu Ikar lokowano osoby w najtrudniejszej życiowo sytuacji – niepełnosprawne, przewlekle chore (w tym onkologicznie), opiekujące się osobami zależnymi, matki z noworodkami, kobiety w ciąży, emerytów i rencistów. W wyniku przesiedlenia stracą one możliwość korzystania z regularnej opieki medycznej i rehabilitacji.
 
➡️ Część z niepełnosprawnych dzieci udało się umieścić w Szkole Specjalnej nr 101, gdzie mogą się integrować i być rehabilitowane. W małych miejscowościach, gdzie planuje się ulokować uchodźczynie, takich możliwości nie ma. Dzieci pozostaną w domu pozbawione specjalistycznego wsparcia, a ich opiekunom uniemożliwi się podjęcie pracy.
 
➡️ Do szkół chodzi 43 dzieci (dalszych 15 do przedszkoli i żłobków) – będą zmuszone przerwać naukę w trakcie jej trwania i adoptować się do nowych warunków, co jest szczególnie trudne w przypadku dzieci dotkniętych wojenną traumą.
 
➡️ Wiele osób dorosłych straci zatrudnienie.
 
? W trakcie protestu mieszkanki i mieszkańcy Hotelu Ikar, którym grozi się wysiedleniem wręczą wojewodzie petycję, w której czytamy m.in.:
 
„Zmiana miejsca zamieszkania i wysiedlenie z Poznania będzie oznaczać zaprzepaszczenie całego wysiłku, jaki włożyłyśmy w dotychczasową integrację i doprowadzi do naszego społecznego i ekonomicznego wykluczenia. Znalazłyśmy pracę, nasze dzieci chodzą do polskich szkół, niektóre z nas same podjęły naukę w szkole policealnej, aby nauczyć się języka polskiego i zdobyć zawód, wspieramy się nawzajem w obowiązkach opiekuńczych. Czułyśmy, że najgorsze jest za nami, już stawałyśmy na nogi, gdy nagle poinformowano nas, że to wszystko musimy porzucić i zacząć od nowa w nowym miejscu. Nie mamy już sił na adaptację do nowych warunków. Nasze dzieci żyją i tak w ciągłym niepokoju i potrzebują stabilizacji”.
 
? Postulat uchodźczyń poparło już wiele poznańskich organizacji społecznych - ty też bądź z nami w czwartek i zaprotestuj przeciwko wysiedleniom!
 
UKR
Закликаємо всіх, кому не байдужа доля українських біженців, підтримати протест проти спроб їхнього виселення!
Приходьте на протест у четвер (17 листопада) о 12:30 pod Hotelem Ikar ul.Solna 18!
 
Готель «Ікар» приймав людей у ​​найскладніший життєвій ситуації - інвалідів, хронічно хворих (у тому числі онкологічних), опікунів, що доглядають їх, матерів з немовлятами, вагітних та пенсіонерів. В результаті переселення всі вони втратять доступ
 
до регулярної медичної допомоги та реабілітації.
 
Частину дітей-інвалідів поміщено до спецшколи №101, де мають умови до інтеграції та реабілітації. У маленьких містечках, де планується розміщувати жінок-біженців, таких можливостей немає. Діти залишаться вдома без підтримки спеціалістів, а їхні опікуни не зможуть влаштуватися на роботу.
 
До школи ходять 43 дитини (ще 15 ходять у дитячі садки та ясла) – їм доведеться покинути навчання у розпал навчального року та адаптуватися до нових умов, що особливо складно у разі дітей травмованих війною.
 
Багато дорослих втратить роботу.
 
Під час акції жителі готелю «Ікар», яким загрожує виселення, представлять воєводі петицію, в якій міститься наступна інформація: «Зміна місця проживання та переселення з Познані зведе нанівець усі наші зусилля щодо інтеграції, і призведе до нашої соціальної та економічної маргіналізації. Ми знайшли роботу, наші діти ходять до польських шкіл, деякі з нас вступили до середньої спеціальної школи, щоб вивчити польську мову та здобути професію, ми підтримуємо один одного у догляді за дітьми. Ми відчували, що найстрашніше позаду, ми вже набували самостійності, як раптом нам повідомили, що ми маємо залишити все це і почати все спочатку на новому місці. Ми не маємо більше сил пристосовуватися до нових умов. Наші діти живуть у постійній тривозі, і їм потрібна стабільність».
 
Постулати жінок-біженців вже підтримали багато громадських організацій у Познані - і ви теж, приєднуйтесь у четвер до нашого протесту проти виселення!
 
RU
Призываем всех, кому не безразлична судьба украинских беженцев, поддержать протест против попыток их выселения!
Приходите на протест в четверг (17 ноября) в 12:30 pod Hotelem Ikar ul.Solna 18!
 
Гостиница «Икар» принимала людей в самой сложной жизненной ситуации - инвалидов, хронически больных (в том числе онкологических), ухаживающих за ними опекунов, матерей с младенцами, беременных и пенсионеров. В результате переселения все они лишатся доступа к регулярной медицинской помощи и реабилитации.
 
Часть детей-инвалидов помещена в спецшколу №101, где имеют условия к интеграции и реабилитации. В маленьких городках, где планируется размещать женщин-беженцев, таких возможностей нет. Дети останутся дома без поддержки специалистов, а их опекуны не смогут устроиться на работу.
 
В школу ходят 43 ребенка (еще 15 ходят в детские сады и ясли) - им придется покинуть учебу в разгар учебного года и адаптироваться к новым условиям, что особенно сложно в случае детей травмированных войною.
 
Многие взрослые потеряют работу.
 
В ходе акции жители гостиницы «Икар», которым грозит выселение, представят воеводе петицию, в которая содержит следующую информацию: «Смена места жительства и переселение из Познани сведет на нет все наши усилия по интеграции, и приведет к нашему социальной и экономической маргинализации. Мы нашли работу, наши дети ходят в польские школы, некоторые из нас поступили в среднюю специальною школу, чтобы выучить польский язык и получить профессию, мы поддерживаем друг друга в уходе за детьми. Мы чувствовали, что самое страшное позади, мы уже приобретали самостоятельность, как вдруг нам сообщили, что мы должны оставить все это и начать все сначала на новом месте. У нас нет больше сил приспосабливаться к новым условиям. Наши дети живут в постоянной тревоге и им нужна стабильность».
 
Постулаты женщин-беженцев уже поддержали многие общественные организации в Познани - и вы тоже, присоединяйтесь в четверг к нашему протесту против выселения!

https://www.facebook.com/events/449053300710281?ref=newsfeed

 


Wydarzenie rozpoczęło się -385 dni temu