Jesteś tu:    Start   »   Piotr Kropotkin  »   ....

Przedwojenne wydania pism Kropotkina po Polsku:

1. Do Młodzieży - Warszawa 1883 (wyd. ??)

2. Do Młodzieży - Londyn 1887 (Biblioteka Anarchistyczna)

3. Do Młodzieży - Kraków 1903 (wydawnictwo PPS "Proletariat")

4. Wspomnienia Rewolucyonisty - Lwów 1903 (nakładem tłumacza - M. Sarneckiej, ze wstępem J. Brandesa )

5. Zdobycie Chleba - Lwów 1904 (Polskie Towarzystwo Nakładowe)

6. Wielka Rewolucya Francuska 1789-1793 - Kraków 1914 (Spółdzielnia Księgarska "Książka")

7. Do Młodzieży - Warszawa 1919 (wydawnictwo Stowarzyszenia "Książka")

8. Pomoc Wzajemna Jako Czynnik Rozwoju - Warszawa 1919 (wydawnictwo Stowarzyszenia "Książka")

9. Nauka Współczesna i Anarchizm - Lwów 1920 (Instytut Wydawniczy "Postęp")

10. Nasze Bogactwa - Warszawa 1921 (Wydawnictwo Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych - biblioteczka "Świata Pracy" # 3)

11. Pomoc Wzajemna Jako Czynnik Rozwoju - Warszawa 1921 (wydawnictwo Stowarzyszenia "Książka")

12. Wielka Rewolucja Francuska 1789-1793 (2 tomy) - Warszawa 1923-24
(Spółdzielnia Księgarska "Książka")

13. Państwo i Jego Rola Historyczna - Warszawa 1924 (Spółdzielnia Księgarska "Książka")

14. Etyka spółczesna - Paryż 1930

15. Zdobycie Chleba - Kraków 1925 (nakładem księgarni J. Czerneckiego)

16. Wielka Rewolucja Francuska 1789-1793 - Warszawa 1929 (Spółdzielnia Księgarska "Książka")

17. Do Młodzieży - Warszawa 1930 (spółdzielnia wydawnicza młodzieży)

18. Wspólnictwo a socjalizm wolnościowy - Warszawa 1930

Powojenne wydania pism Kropotkina po Polsku:

1. Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju - Łódź-Warszawa 1946 (Spółdzielnia Wydawnicza "Słowo")

2. Wielka Rewolucja Francuska 1789-1793 - Łódź-Kraków (Spółdzielnia Wydawnicza "Słowo")

3. Etyka - Kraków/Łódź 1949 ("Czytelnik", Spółdzielnia Wydawnicza "Słowo")

4. Wspomnienia Rewolucjonisty - Warszawa 1959 (Państwowy Instytut Wydawniczy)

5. Czy powinniśmy zając się rozpatrzeniem ideału przyszłego ustroju? [w:] "Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego" Warszawa 1965 pod red. Andrzeja Walickiego.

6. Zdobycie Chleba - Warszawa 1988 (Klub Otrycki) - reprint wydania z 1925

7. Syndykalizm i anarchizm - Zielona Góra 2004 (Wydawnictwo "Red Rat")[strona główna] [biografia] [pisma] [opracowania] [ikonografia] [bibliografia] [odnośniki] [redakcja]

Wykonanie Trojka Design  ©   2001-2010 rozbrat.org