Anarchistyczny Czarny Krzyż

Anarchistyczny Czarny Krzyż Poznań

Anarchistyczny Czarny Krzyż (ACK) jest międzynarodową siecią grup anarchistycznych i pojedynczych osób, pomagających więźniom i osobom represjonowanym za antyautorytarne przekonania i działalność społeczno - polityczną. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarności, jest inicjatywą zupełnie oddolną. ACK organizuje pomoc prawną i materialną, zapewnia obieg informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia więzionych i zaprzestania represji. ACK powstał prawie 100 lat temu, w carskiej Rosji, gdzie organizował pomoc dla więźniów politycznych i deportowanych.Poznańska grupa ACK istnieje nieprzerwanie od 1996 roku. W tym czasie wobec zdobywanych doświadczeń zmieniał się zakres i forma działania.
Od kilku lat nasza działalność skupia się na praktycznej pomocy dla działaczy ruchu anarchistycznego oraz innych współpracujących z nim grup. Na skutek wieloletnich obserwacji doszliśmy do wniosku, że jedną z największych bolączek ruchu jest brak zaplecza finansowego i prawnego. Mieliśmy już dość obserwowania jak kolejne grupy po zorganizowaniu najmniejszego nawet protestu wpadały w pułapkę przepychanek sądowych. Kolejni aktywiści, zamiast zajmować się swoją działalnością zmuszeni byli spłacać kary, a jeśli tego nie robili, władze miały na nich "haka" (jak np. w Krakowie gdzie znany lokalny anarchista był aresztowany przed każdym niewygodnym dla władz protestem, a pretekstem do tego były niezapłacone kary pieniężne z przed kilku lat). Dla władz korzystne jest kanalizowanie działań lokalnych grup w nieustannym łańcuchu spraw sądowych.

W ostatnich latach nasze działania koncentrowały się właśnie na tych zagadnieniach. Postanowiliśmy konsekwentnie dążyć do sytuacji, w której oskarżony aktywista, w związku z działalnością społeczną, nie musiał przejmować się represjami, wiedząc że w razie czego ma zapewnioną pomoc prawną, a w przypadku skazania także finansową.

Od polowy lat 90, jeden po drugim wybuchają skandale dotyczące nadużyć w administracji państwowej, zarówno brutalności policji jak i rozmaitych "przekrętów" na poziomie sądów. Upublicznione nadużycia to jedynie czubek góry lodowej. Policyjna przemoc i nadużycia oraz niekompetencja sędziów i prokuratorów są w zasadzie bezkarne. Świadomość społeczna kształtowana jest przez programy typu "Super gliny", gdzie bohaterscy policjanci heroicznie walczą z przestępcami czy wrogami publicznymi. Niewielu obywateli zdaje sobie jednak sprawę z tego, ze dokładnie każdy możne zostać za takiego wroga uznany. I z tego, ze z takich oskarżeń bardzo trudno się oczyścić, nawet jeśli jesteśmy zupełnie niewinni.

W tym też celu w 1999 roku powołaliśmy, działające do dzisiaj "Wolnościowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - ACK Życie", którego zadaniem jest odciążenie napiętego budżetu ACK.

Od 2002 roku, za analogiczną do państwowo-karnych, formę represji uznaliśmy także te, które dotykają pracowników w zakładach pracy. Ubezpieczalnia rozszerzyła zakres udzielnej pomocy także na koszty związane z obroną przed represjami ze strony pracodawców.

Poznańskie ACK prowadzi swoją zwykłą aktywność taką jak: wydawanie ulotek dotyczących zachowania się podczas aresztowania, prowadzenie grup antyrepresyjnych podczas demonstracji, przygotowywanie raportów, wysyłanie petycji i protestów, organizację konferencji prasowych dotyczących represji państwowych itp. Wspieramy także, w ramach możliwości, aresztowanych i represjonowanych działaczy w Polsce i za granicą.

Na wszystkich większych imprezach, które odbywają się na Rozbracie, możecie znaleźć stoisko Anarchistycznego Czarnego Krzyża. Dochód z każdej sprzedanej przez nas rzeczy w całości przeznaczany jest na działalność poznańskiego ACK.

"Dopóki wszyscy nie będą wolni, wszyscy
pozostaniemy więźniami!"

www.ack.most.org.pl


Podziel się