Anarchizm w Poznaniu

Poznańskie środowiska alternatywne

"Pismo poznańskich anarchistów - TEJ". Gazetka miała charakter tematyczny, każdy numer poświęcony jest konkretnemu zagadnieniu. Rozdawany na ulicy często przy okazji akcji nawiązującej do treści gazety. W latach 2000-2012 ukazało się 25 numerów pisma.
Działalność wydawnicza w Poznaniu chyba nigdy nie była mocną stroną środowiska. Przyczyn należy doszukiwać się prawdopodobnie w przywiązywaniu mniejszej wagi do intelektualnych dywagacji, większej natomiast do pracy i wdrażania idei w czyn - taka już wręcz kultowa wielkopolska praca organiczna. Mimo wszystko jednak, piśmiennictwo u nas nie funkcjonowało na niższym poziomie niż w innych częściach Polski.
"Gazeta Wielkopolska" to lokalny dodatek "Gazety Wyborczej", dziś ukazuje się pod nazwą "Gazeta Wyborcza - Poznań"Poniżej przedstawiamy zestawiony chronologicznie spis artykułów zamieszczonych w "Gazecie Wielkopolskiej" w latach 1991 (tj. od momentu jej powstania) - 1999 r. W każdym opisie poza tytułem i autorem znajdują się informacje o numerze, dacie i stronie, na której dany artykuł został zamieszczony. Oprócz tego do każdego opisu dodany został krótki komentarz, co do treści oraz odnośnik do notki dotyczącej podobnej problematyki. Schemat opisu w związku ze specyfiką bibliografii, nie został opracowany z zaleceniami Polskiej Normy PN-N-01152-2:1997. Schemat opisu niniejszej bibliografii:Numer bieżący wydania z danego roku/data wydania - strona, na której zamieszczony jest artykuł lub notka - tytuł (autor artykułu, notki i ewentualnie zdjęcia, jeżeli było dołączone) - krótki opis (ewentualny odsyłacz do numeru "Gazety", w której zamieszczono notkę na podobny temat).Zawarte w tytule określenie "ruch alternatywny" oznacza w tym wypadku środowiska ruchu ekologicznego, obrony praw zwierząt, pokojowego, antyrasistowskiego oraz oczywiście anarchistycznego - zresztą na wielu płaszczyznach, często się przenikające. Wybór organizacji i treści, jakie pod tym pojęciem umieścić jest czysto subiektywny i nie oznacza, iż tak powinny być ono definiowane. Niektóre z nich istniejące do dziś jak np. Sekcja Rowerzystów Miejskich, przeszły metamorfozę i w…
Od pewnego czasu w środowisku wolnościowym zauważyć można coraz większą dysproporcje w dostępie do informacji wśród jego uczestników. Przyczyn tego stanu rzeczy jest zapewne wiele: od dostępności Internetu do przesunięcia się akcentów w oficjalnej publicystyce. Po prostu coraz więcej informacji, z których częściowo wynika działalność środowisk wolnościowych zamieszczana jest w przepastnych czeluściach sieci Internetowej, a także wiele ciekawych publikacji pojawia się w oficjalnym obiegu wydawniczym.
piątek, 29 czerwiec 2001 Damian Kaczmarek Poznańskie środowiska alternatywne

Kolektyw "Zbitych Psów"

Idea Kolektywu "Zbitych Psów" narodziła się wiosną 1989 r. W Polsce był to okres przewartościowań politycznych. Czas kreujący nowe zjawiska i siły polityczne - głównie o obliczu prawicowo - klerykalnym. W środowisku uniwersyteckim również dało się wówczas zauważyć ofensywę grup ultrakonserwatywnych posługujących się hasłami nacjonalistycznymi i klerykalnymi. Sytuacja ta, stała się naturalną inspiracją dla naszej luźno funkcjonującej dotąd grupy - skupiającej wszelkiego rodzaju anarchistów, pacyfistów, ekologów - do skonsolidowania się w ruch, mogący przeciwstawić się aktywnie, wspomnianym wcześniej tendencjom.Pierwszym testem dla Kolektywu były wybory do studenckiego parlamentu, na uniwersytecie poznańskim, w kwietniu '89. Wystawiliśmy własną listę kandydatów oraz przedstawiliśmy szokujący - jak na polskie realia - program (postulowaliśmy np. przekształcenie uniwersytetu we wszechnicę ludową, dostępną dla wszystkich chętnych, bez stosowania jakichkolwiek kryteriów i klasyfikacji; inne postulaty dotyczyły zniesienia cenzury i wolności dla grup homoseksualnych, zalegalizowania marihuany, usunięcia z terenu uniwersytetu wszelkich politycznych i religijnych lobby). Wysunęliśmy też konkretne propozycje dotyczące przekształceń komunikacji miejskiej - piekielnie zatruwającej środowisko - w niepodległe grupy transportowe wykorzystujące energię naturalną.