Federacja Anarchistyczna

Federacja Anarchistyczna Poznań

Federacja Anarchistyczna jest federacją grup i jednostek które podejmują działania na rzecz wolności, pokoju, samorządności, sprawiedliwości społecznej i solidarności międzyludzkiej. Federacja Anarchistyczna (wcześniej jako Międzymiastówka Anarchistyczna) istnieje od 1988 roku. Zrzesza kilka ośrodków z całego kraju. Podstawą współpracy jest wspólne działanie dla realizacji określonych zadań oraz wspólna płaszczyzna ideowa [czytaj tutaj]. Aktywność poznańskiej sekcji FA stanowi szeroki wachlarz działań.
Z jednej strony są to różnorakie formy protestu i agitacji. Można by określić ten rodzaj aktywności jako aktywność doraźną. Charakteryzuje się ona "zewnętrznym" przesłaniem naszej grupy. Działalność ta daje nam możliwość wyrażenia swojego zdania, jest formą nacisku na władzę i inne instytucje oraz stanowi dla nas czynnik propagandowy. W tym zakresie działań mieszczą się zarówno akcje spektakularne takie jak demonstracje, happeningi, akcje bezpośrednie jak te mniej: petycje, plakaty, pisma etc.

Anarchistów od wieków charakteryzuje ten sam stosunek do wszelkich form władzy, wyzysku i wyrządzanych drugiemu człowiekowi krzywd. Dziś w świecie, tego rodzaju niesprawiedliwości jest aż zanadto. Część z nich stanowi jawne systemowe działania władzy. Dlatego aktywność nasza w niektórych sprawach przyjęła charakter kampanii.

Z drugiej zaś staramy się budować naszą rzeczywistość poprzez  codzienne działania. Tworzymy wolnościową społeczność, która podejmuje działania na rzecz oddolnego, niezależnego i samorządnego życia. Działalność ta jest oparta o Rozbrat nadający grupie charakter stabilny. Federacja Anarchistyczna na Rozbracie otworzyła w 2000 Klub Anarchistyczny gdzie znajdują się również biuro FA sekcja Poznań . Działacze FA są jednocześnie aktywni we wszystkich inicjatywach jakie mają miejsce na Rozbracie.

Podziel się