Inicjatywa Pracownicza w obronie bezpieczeństwa pracowników
Inicjatywa Pracownicza w obronie bezpieczeństwa pracowników

Inicjatywa Pracownicza w obronie bezpieczeństwa pracowników

  • niedziela, 15 marzec 2020
Środowisko Rozbratu i nasza sekcja Federacji Anarchistycznej od samego początku wybuchu epidemii aktywnie wspiera osobowo, organizacyjnie i merytorycznie związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Na tym etapie przede wszystkim chodzi o kwestie prawne i informacyjne. Komisja Krajowa Inicjatywy Pracowniczej wydała specjalny komunikat. Czytamy w nim że:

Komunikat Komisji Krajowej OZZIP z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych podczas epidemii koronawirusa (COVID-19)

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 rekomendujemy na czas trwania pandemii zamknięcie dużych zakładów pracy, o ile ich działalność nie jest w tym okresie konieczna lub pracę zdalną, a w ostateczności - tam, gdzie nie jest to możliwe - w systemie dyżurów, umożliwiających ograniczenie kontaktów z innymi osobami. Charakter wykonywanej pracy niestety wyklucza w większości zakładów pracy przejście na "pracę z domu", stąd w obliczu narastającej liczby chorych jedynym bezpiecznym rozwiązaniem dla pracowników, ich rodzin i w efekcie całego społeczeństwa – pozostaje zamknięcie dużych magazynów i fabryk.

Przypominamy pracodawcom, że prawo nakazuje wypłacenia wynagrodzenia za okres przestoju (art. 81 Kodeksu Pracy) w sytuacji gdy pracownik był gotów do wykonywania pracy, ale nie mógł jej podjąć z powodu przeszkód leżących po stronie pracodawcy niezależnie od tego, czy są one wynikiem jego decyzji, czy np. władz administracyjnych. Przepis ten niestety nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło czy samozatrudnionych.
W niektórych zakładach pracy nasze komisje poza codzienną walką o swoje prawa, muszą od kilku dni walczyć o zapewnienie środków czystości. Dlatego przypominamy również, że pracodawcy mają też obowiązek zapewnić odpowiednie środki BHP, a niedopełnienie tego obowiązku podlega karze pozbawienia wolności (art. 220 Kodeksu Karnego). Interweniowała w tej sprawie m.in. Komisja Zakładowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Komisja Zakładowa przy Avon Distribution Poland Sp. z o.o., czy Komisja Międzyzakładowa przy H Cegielski Poznań SA.

Pandemia obnażyła słabość zabezpieczenia osób pracujących. Wskazywane przez nas od lat patologie, takie jak niskie płace, zatrudnienie na umowy śmieciowe, outsourcing i zapaść usług publicznych dają o sobie znać, skazując nas na dodatkowe ryzyko. Oczekujemy od władz publicznych sprawiedliwego rozłożenia kosztów społecznych epidemii. Wzywamy do wsparcia pracownic i pracowników, którzy zmuszeni są podejmować pracę, pomimo możliwego zakażenia się czy to ze względu na przymus ze strony pracodawców, charakter pracy (np. ochrona zdrowia), lub przymus ekonomiczny. Część z nas jest także zagrożona znaczną utratą dochodów. Nie zgadzamy się, by pomoc trafiła wyłącznie do przedsiębiorców.

Przygotowaliśmy dla wszystkich osób pracujących poradnik prawny (przeczytaj poradnik - LINK). Zawiera on omówienie najważniejszych przepisów dotyczących organizacji pracy, wynagrodzenia w przypadku zamknięcia zakładu pracy lub zawieszenia jego działalności, zwolnień chorobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zachęcamy do udostępniania jego treści.
Na bieżąco odpowiadamy na pytania członkiń i członków naszego związku dotyczące ich praw. Zbieramy dane od poszczególnych komisji odnośnie sytuacji w zakładach pracy. Jak dotychczas komisje zakładowe zmuszone były podjąć działania interwencyjne m.in. w branży logistyki i produkcji. Osoby pracujące w magazynach i halach produkcyjnych, gdzie przebywa jednocześnie kilkaset, a czasem tysiące osób, są poważnie narażone na zakażenie siebie oraz bliskich. Nasza komisja działająca w Amazon domaga się poinformowania pracowników w jaki sposób pracodawca zamierza zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, a w przypadku wzrostu ilości zakażonych w najbliższych dniach – zamknięcia magazynów. Ponad to pracownicy wysunęli postulat dodatkowego, płatnego urlopu bez względu na to, z ilu przypadających dni już skorzystali, aby móc w jego trakcie uporać się w pełni ze skutkami koronawirusa (Podpisz petycję KZ AMAZON – LINK).

W związku z odwołaniem wydarzeń artystycznych warszawskie komisje działające w branży kultury wysłały stanowisko do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Szczególnie jesteśmy zaniepokojone i zaniepokojeni zapowiedziami wypłacania zaniżonego postojowego lub wręcz sugestią, by pracownicy brali na czas kwarantanny urlopy. Takie działania są niezgodne z prawem. Rekomendujemy także, by zatroszczyć się o osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne oferując im tam, gdzie nie jest możliwa praca zdalna, prace zastępcze. W trosce o wspólne bezpieczeństwo przypominamy o konieczności wyposażenia w środki higieny osób sprzątających, nawet jeśli są one zatrudnione przez firmy zewnętrzne (Przeczytaj stanowisko - LINK). Biuro Kultury m.st. Warszawy rozesłało to stanowisko i rekomendacje do stołecznych instytucji kultury.

Komisje zakładowe działające na uczelniach w związku z przerwą w zajęciach, domagają się by pracownice i pracownicy obsługi i administracji otrzymali skierowanie do pracy zdalnej lub by wprowadzono dla nich dyżury bez redukcji wynagrodzenia. Nie ma powodu, by zmuszano ich do podejmowania ryzyka związanego z przerwaniem kwarantanny domowej, tylko po to, by stawiali się do pracy w pustych budynkach (pismo Komisji na Uniwersytecie Warszawskim - LINK; pismo Komisji na Uniwersytecie Wrocławskim - LINK).
Komisja Krajowa podjęła także decyzję o przełożeniu na późniejszy termin planowanego na koniec marca Zjazdu Roboczego. Nie przestajemy jednak działać.

Solidarność naszą bronią!

Komisja Krajowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza

Ludzie czytają....

Oświadczenie - Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu…

16-11-2022 / Poznań

Jako poznańskie stowarzyszenia i organizacje zwracamy się z apelem do Wojewody Wielkopolskiego o niedopuszczenie do przesiedlenia uchodźców ukraińskich z budynku...

Wojenny szał. Część pierwsza

23-11-2022 / Analizy

W trzech częściach publikujemy artykuł zaprzyjaźnionego z naszym środowiskiem białoruskiego anarchisty, w których przedstawia on swój pogląd na temat wojny...

Petycja - Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu…

13-11-2022 / Poznań

Do Wojewody Wielkopolskiego i Rządu Polskiego My, niżej podpisane uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy, zamieszkujący od kilku miesięcy w hotelu Ikar...

Zwycięstwo dzięki determinacji mieszkańców

11-10-2022 / Sprawy lokalne

Partycypacja i konsultacje społeczne to filary demokracji, czy raczej frazes ? W obecnym systemie to głównie frazesy i pozorowane działania...