Mikita, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
foto:belsat.eu foto:belsat.eu foto:belsat.eu

Mikita, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

  • środa, 24 marzec 2021
(English below) Dziś Mikita Jemialianaw kończy 21 lat. Mikita po raz drugi świętuje swoje urodziny w więzieniu. Dlaczego powinniśmy wspierać więźnia i rozpowszechniać informacje na jego temat?

Mikita jest anarchistą. Nie bał się, pokazując swoją niezgodę na represyjną machinę dyktatury. W 2019 roku Mikita w ramach solidarności z więźniami politycznymi zaatakował sąd i więzienie w centrum Mińska. Najpierw został skazany na 7 lat więzienia. Potem skrócono mu wyrok do 4 lat. Podczas ostatniego wystąpienia przed sądem z dumą stwierdził: “Walcząc o prawa człowieka, cel uświęca środki". Mówił o koktajlu Mołotowa, który rzucił w mur więzienny.

W więzieniu Mikita odmówił podpisania dokumentów i współpracy z administracją. W związku z tym, pracownicy więzienia zaczęli go represjonować Mikitę. Teraz jest stałe wysyłany na oddział izolacyjny. Ogranicza się mu przesyłki i przekazy pieniężne, nie otrzymuje wielu listów. Mimo tych wszystkich prób nie traci ducha i trzyma się dobrze.

Mikita Jemialianaw jest odważny i dumny, zdecydowany i konsekwentny. Mikita jest przykładem oddanego uczestnika ruchu anarchistycznego! Wszystkiego najlepszego dla naszego towarzysza i życzymy mu siły i cierpliwości w naszej wspólnej walce!

Wyślijmy słowa wsparcia dla Mikity:
Mikita Jemialianaw
Białoruś, Mahilew, vul. Krupskaj 99A, turma-4, 212011

Uwaga: z powodu cenzury w więzieniu starajcie się korzystać z translatora na język rosyjski. Ponadto, listy do Mikity (w języku angielskim lub polskim) można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Happy birthday Mikita!

Today Mikita Jemialianaw is 21 years old. Mikita celebrates it in prison a second time. Why should we support the prisoner and spread information about him?

Mikita is an anarchist. He was not afraid and showed his disagreement with the repressive machine of dictatorship. In 2019, Mikita attacked the court and the prison in the center of Minsk in solidarity with political prisoners. Firstly, he was sentenced to 7 years in prison. Then the term was reduced to 4 years. In his last court appearance, he proudly stated, “The end justifies the means when you fight for human rights”. He talked about the Molotov cocktail that he threw at the prison wall.

In prison, Mikita refused to sign papers and cooperate with the administration. Thus, the prison staff have begun to repress Mikita. Now Nikita is constantly sent to the isolation ward. He is limited in parcels and money transfers; he does not receive many letters. Despite all the trials, he does not lose his spirit and has a good mood.

Mikita Jemialianaw is brave and proud, decisive and consistent. Mikita is an example of a convinced participant in the anarchist movement! Happy birthday to our comrade and wish him strength and patience in our common struggle!

Let's send words of support for Mikita:

Mikita Jemialianaw
Belarus, Mahilew, vul. Krupskaj 99A, turma-4, 212011

Pay attention: try to use translator into Russian for your letter because of censorship in prison. In addition, you can send your letters for Mikita (in English or Polish) to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ludzie czytają....

Petycja do prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka O pełne zaangażowanie…

04-10-2021 / Poznań

Władze miasta Poznania – w tym sam Jacek Jaśkowiak – reprezentują interesy Skarbu Państwa, który jest właścicielem, wciąż niewpisanym do...

Czego się możemy od was nauczyć towarzysze

15-10-2021 / Aktywizm

To nie będzie typowa relacja ze spotkania, bo i spotkanie nie było typowe. Okazja do rozmowy z przedstawicielami i przedstawicielkami...

Popieram Ostaszewską

17-11-2021 / Kontrola społeczeństwa

Są „idioci pożyteczni” i „idioci niepożyteczni”. Tych drugich jest niestety więcej, zwłaszcza wśród urzędników i polityków zasiadających w ławach poselskich...

Schizofrenia Jacka Jaśkowiaka. „Społeczny Poznań” w Kronice Miasta Poznania…

07-11-2021 / Sprawy lokalne

W październiku 2021 r. ukazał się numer „Kroniki Miasta Poznania” zatytułowany „Społeczny Poznań”. „Kronika” jest kwartalnikiem wydawanym pod patronatem Rady...