Represje - działacze IP z Cegielskiego zwolnieni

  • wtorek, 27 październik 2009
Czterech działaczy Inicjatywy Pracowniczej chronionych prawem, członków Strajkowego Komitety Negocjacyjnego, zostało zwolnionych w ubiegłym tygodniu z Cegielskiego. Zwolnienia te są nielegalne. Dziś zwolnieni wniesieni stosowne pozwy do sądu pracy. Związek zapowiada protesty. Wypowiedzenia otrzymali: Alicja Kuźniak, Radosław Dziarski, Jarosław Wiertelak i Robert Witkowski. Kuźniak i Witkowski należeli do związku od samego początku, czyli od czerwca 2004 roku. Alicja Kuźniak była w gronie 11 osób założycieli i założycielek związku.
Wszyscy zwolnieni byli związani z zakładem HCP S.A. umową na czas nieokreślony. Związkowcy otrzymali wypowiedzenia po tym, jak kilka dni wcześniej związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza, poinformował pracodawcę, że uzyskawszy reprezentatywność obejmuje ich ochronioną prawną zgodnie z artykułem 32 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca w odpowiedzi stwierdził, że zgodnie z art. 241 (15a) Kodeksu Pracy, dla uzyskania reprezentatywności należy utrzymać odpowiednią ilość członków związku w zakładzie przez okres minimum 6 miesięcy. Zdaniem związku, jak też według licznych opinii prawnych, przepis ten stosuje się tylko w odniesieniu do podejmowania rokować w sprawie układu zbiorowego pracy. Dyrekcja Cegielskiego,  nie czekając na werdykt sądu w tej sprawie (do wniesienie sprawy do sądu zobowiązał się związek, bowiem nie ma tu żadnych  rozstrzygnięć) zwolniła działaczy IP.

Dodatkowo wszyscy zwolnieni byli członkami Strajkowego Komitetu Negocjacyjnego, który został powołany uchwałą IP w dniu 21 września 2009 roku, w związku z trwającym od 3 sierpnia 2009 roku sporem zbiorowym pracy jaki wszczął związek w zakładach Cegielskiego i ogłosił pogotowie strajkowe. Wcześniej pracodawca naruszył ustawę o rozwiązywaniu sporu zbiorowego, bowiem nie podjął w terminie negocjacji i mediacji.  Nie przeszkodziło to dyrekcji HCP dalej łamać prawo. Zwolnienie członków Strajkowego Komitetu Negocjacyjnego oznacza faktycznie utrudnianie prowadzenia sporu zbiorowego i stanowiło naruszenie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (art. 26 ust. 1), jak też naruszenie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, bowiem z końcem września br. pracodawca wprowadził w życie procedurę zwolnień grupowych, co zobowiązywało go do przestrzegania przepisu art. 5 ust. 5 pkt. 4 i 4a tej ustawy, które to przepisy naruszył. Zabraniają one zwalniać wybranych przedstawicieli załogi.

Ludzie czytają....

Policja, policja nam dokucza

09-08-2020 / Kraj

W piątek (7.8.2020) władza wysłała nam wiadomość - sprzeciwu nie będzie. Demonstracja owego sprzeciwu środowisk LGBT+ i sojuszniczych została brutalnie...

Nigdy w nowej historii Białorusi nie było takiej totalnej…

13-08-2020 / Ruch wolnościowy

Wywiad z Cyborgiem, białoruskim aktywistą, który od 3 lat jest związany z warszawskim skłotem Przychodnia. Cyborg opowiada pokrótce o ostatnich...

TKM czyli podwyżki dla elit

17-08-2020 / Polityka

Sejm w trybie pilnym przyjął podwyżki dla posłów, senatorów, prezydenta, rządu i innych urzędników. Ich dochody wzrosną o 50-100%. Żona...

Mija już 26 rok działalności Kolektywu Rozbrat!

09-09-2020 / Rozbrat zostaje!

Przez wszystkie te lata nieprzerwanie i bez sponsorów działamy w przestrzeni społecznej, politycznej i kulturalnej Poznania oraz kraju. W tym...