Relacja z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 67.

Relacja z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej

  • piątek, 26 luty 2010
23 lutego na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej odbyła się kolejna debata, poświęcona projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz". Plan obejmuje również tereny na których znajduje się skłot Rozbrat, które tym razem zostały dostrzeżone przez miejskich planistów. W trakcie prezentacji przygotowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną stwierdzono, iż zapisy projektu planu zakładają "ochronę funkcji mieszkaniowej" charakterystycznej dla tej dzielnicy. Równocześnie w tej samej prezentacji można było usłyszeć, iż na terenie Rozbratu znajdują się "bezwartościowe baraki nadające się do wyburzenia", funkcja mieszkaniowa będzie natomiast chroniona poprzez zabudowę terenów zielonych. Stwierdzenie to po raz kolejny potwierdza, iż praktyka planowania "z za biurka", stosowana przez miejskich urzędników, nie uwzględnia rzeczywistej sytuacji na obszarach, które jemu podlegają, oczywiście brakuje również podstawy opracowań takich jak inwentaryzacja terenowa. Brak elementarnej wiedzy miejskich planistów na temat stosunków społecznych na Sołaczu został potwierdzony w następnym stwierdzeniu, iż przygotowany przez nich plan nie ogranicza obecnej przestrzeni publicznej na obszarze Sołacza.
To również odbiega od realiów, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, iż na obszarze Rozbratu, który do 15 lat rozwija m.in. działalność kulturalną, planuje się wybudowanie osiedla willi mieszkalnych. Okazało się, że według MPU funkcje kulturalną pełnią zabytkowe budynki "zwieńczone dachami pokrytymi czerwoną dachówką". Funkcji tych natomiast nie realizuje centrum kultury, które ich zdaniem nadaje się do wyburzenia. W trakcie debaty przedstawiciele stowarzyszenia My Poznaniacy wykazali, iż plan w obecnej formie, w żadnym stopniu nie gwarantuje zachowania drzewostanu obecnie istniejącego na Sołaczu - co starało się utajnić MPU. Projektanci przekonywali radnych z komisji, iż świadomie podejmują decyzje o wprowadzeniu zabudowy na terenach, które ze względu na warunki gruntowo wodne, kompletnie się do tego nie nadają. Taka adaptacja terenu zalewowego będzie wymagała rozwiązań inżynieryjnych, o których przyszły inwestor zostanie powiadomiony. Spowoduje ona jednak zniszczenie, zrewitalizowanych przez mieszkańców Rozbratu, zasobów lokalowych, zaprzestanie rozwijanej na jego terenie działalności kulturalnej, jak i kompletne zdewastowanie zieleni znajdującej się w jego otoczeniu. Dalszą konsekwencją będzie zwiększenie konfliktów jak i nierówności społecznych w skali całego miasta, a nie jedynie Sołacza.

Typowe dla miejskich urzędników technokratyczne podejście w stosunku do rozwoju miasta, w przypadku mpzp "Sołacz" współgra tylko i wyłącznie z interesami lokalnych deweloperów. Plan przygotowany za pieniądze wszystkich mieszkańców miasta, służy jedynie jego majętnej mniejszości, niszcząc zasoby społeczne jak również środowiskowe, wypracowane przez wszystkich poznaniaków. Pomimo, iż w trakcie debat dotyczących planu "Sołacz", toczonych w urzędzie miasta od maja 2009 r., różne organizacje społeczne jak i część radnych wykazywała jego poważne ograniczenia, to nadal jest on akceptowany przez prezydenta miasta, wspieranego przez wpływowych polityków z PO. Przewodniczący rady miasta Grzegorz Ganowicz, który za normalną uważał obecność policjantów w cywilu, podczas konsultacji w urzędzie twierdzi, iż "plan oznacza kompromis". Pomimo powszechnego sprzeciwu społecznego, uniemożliwiającego  zakończenie debaty dotyczącej planu, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Wojciech Kręglewski wspomina o przyjęciu jego obecnej formy na kwietniowym posiedzeniu rady miasta. Panowie ci w momencie kiedy potrzeby społeczne stają się sprzeczne z ich indywidualnymi interesami politycznymi, działają wbrew logice lecz zgodnie z zasadą dziel i rządź. Kolejne posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej planowane jest na 10 kwietnia, może tym razem radni potraktują sprawę poważnie i uda się zebrać z nich kworum.

Ludzie czytają....

Oświadczenie - Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu…

16-11-2022 / Poznań

Jako poznańskie stowarzyszenia i organizacje zwracamy się z apelem do Wojewody Wielkopolskiego o niedopuszczenie do przesiedlenia uchodźców ukraińskich z budynku...

Wojenny szał. Część pierwsza

23-11-2022 / Analizy

W trzech częściach publikujemy artykuł zaprzyjaźnionego z naszym środowiskiem białoruskiego anarchisty, w których przedstawia on swój pogląd na temat wojny...

Petycja - Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu…

13-11-2022 / Poznań

Do Wojewody Wielkopolskiego i Rządu Polskiego My, niżej podpisane uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy, zamieszkujący od kilku miesięcy w hotelu Ikar...

Zwycięstwo dzięki determinacji mieszkańców

11-10-2022 / Sprawy lokalne

Partycypacja i konsultacje społeczne to filary demokracji, czy raczej frazes ? W obecnym systemie to głównie frazesy i pozorowane działania...