Zjazd Inicjatywy Pracowniczej w HCP

  • niedziela, 15 marzec 2009
W sobotę 14 marca odbył się zjazd Inicjatywy Pracowniczej, w którym wzięło udział ponad 40 delegatów i gości. Obradowano w zakładach Cegielskiego. Podczas spotkania przyjęto szereg ważnych dokumentów i uchwał oraz wybrano nową Komisję Krajową.
Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Odchodząca Komisja Krajowa przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności za lata 2007-2008, które zostało przyjęte, a członkom KK i Krajowej Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmian statutowych. Wprowadzono m.in. ograniczenie liczby kadencji członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzono statutowy zakaz łączenia tych funkcji z przynależnością do partii politycznych, a także z kandydowaniem do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i na Prezydenta RP. Wprowadzono jasną zasadę możliwości odwołania z funkcji związkowej, która do tej pory w Statucie nie była wyraźnie wyrażona. Zniesiono funkcję Przewodniczącego Związku, wcześniej narzuconą przez Sąd Rejestrowy i wprowadzono kolegialny charakter Komisji Krajowej.

Zjazd IP przyjął także Deklarację Ideową i Programową Inicjatywy Pracowniczej, która niebawem będzie dostępna na naszych stronach.

Wybrano nową Komisję Krajową w skład której weszli: Jacek Rosołowski (Kostrzyn n/Odrą), Łukasz Pieczara (Łódź), Piotr Krzyżaniak (Zielona Góra), Bartosz Kantorczyk (Gdańsk), Andrzej Kliś (Bielsko-Biała), Piotr Zgrajek (Poznań), Jarosław Urbański (Poznań). Do Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli: Maciej Hojak (Poznań), Eugeniusz Poczta (Poznań), Tomasz Radecki (Częstochowa).

Przedstawiono i przedyskutowano wyniki Ankiety związkowej (niebawem ją opublikujemy na stronach). Zadecydowano o dalszym kierunku rozwoju związku i kilku technicznych rozwiązaniach dotyczących m.in. obsługi prawnej, wzrostu liczebności szeregów IP, strategii postępowania w przypadku zwolnień. Opowiedziano się za poparciem demonstracji w Warszawie w dniu 26 marca, w Łodzi w dniu 3 kwietnia, w Brodnicy w dniu 16 kwietnia i w Gdańsku w dniu 4 czerwca.

W czasie trwania zjazdu i po nim, dyskutowano także kwestie dotyczące organizowania pracowników czasowych (prekariat) i problem współudziału IP w kampanii na rzecz pracowników czasowych zainicjowanej przez Lewicową Alternatywę, które przedstawiciel był obecny na zjeździe.

Jednodniowy zjazd należy uznać za udany i sprawienie przeprowadzony.

Ludzie czytają....

Czy kryzys epidemiczny istnieje?

11-05-2020 / Kontrola społeczeństwa

Mijają kolejne tygodnie pandemii, a w dalszym ciągu jej obecny i przyszły przebieg, rozmiary i konsekwencje budzą wiele kontrowersji. Nadal...

Oświadczenie - Przeciwko wycince drzew w Suchym Lesie

06-05-2020 / Kraj

Dzisiaj (6.05) o godzinie 6:00 grupa dziesięciu aktywistów i aktywistek związanych z inicjatywą „Zielona Fala” i poznańską Federacją Anarchistyczną przeprowadziła...

Floyd Stachowiak

12-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

Przemoc policyjna nie jest niczym nowym, jest to temat, który przewija się przez dyskurs społeczny regularnie od lat. Policja od...

2017 - Polska - I. Stachowiak 2020 - USA…

10-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

W maju 2017 cała Polska dowiedziała się, że Igor Stachowiak był torturowany i został zabity przez funkcjonariuszy policji. Środowisko anarchistyczne...