Oświadczenie w sprawie Teatru Ósmego Dnia

  • Federacja Anarchistyczna s. Poznań
  • środa, 25 sierpień 2010
Sposób w jakim zastępca Prezydenta Poznań, Sławomir Hinc potraktował Teatr Ósmego Dnia odzwierciedla realne stosunki władzy, jakie się ukształtowały w przeciągu ostatnich dwudziestu lat. Uznanie kultury za apolityczny spektakl tworzony dla bezrefleksyjnej rozrywki lub np. dla ugruntowania historycznych interpretacji dla podparcia legitymizacji władzy, jest dziś normą. Sztuka, według obecnych elit rządzących, ma być ich sługą. Usta artystów knebluje się dotacjami, a niepokornym grozi się z reguły nie zamknięciem w więzieniu (choć bywa i tak, czego dowodzą niektóre procesy), ale strąceniem w finansowy niebyt, skazaniem na nędzę i pozbawieniem możliwości tworzenia. Obecny „wybryk” władz miasta nie jest w ostatnich latach odosobniony. Nie jest to pierwszy tego typu przypadek, kiedy władze miasta próbują wymusić posłuszeństwo artystów i narzucają swoje przekonania ludziom kultury.
Dlatego w konflikcie między władzami miasta a Teatrem Ósmego Dnia, całym sercem opowiadamy się po stronie „Ósemek”, deklarując swoje – jak trzeba – czynne poparcie.

Jednocześnie chcielibyśmy stwierdzić, że Janusz Palikot, którego w naszym odczuciu niepotrzebnie bronią nasi przyjaciele z Teatru Ósmego Dnia, jest dla nas przedstawicielem tych samych, opisanych wyżej elit rządzących. To nie kto inny jak Janusz Palikot, krótko po triumfie wyborczym Platformy Obywatelskiej w 2007 roku, miał stwierdzić, iż rząd Tuska jest zbyt łagodny ( "zbyt obywatelski i zbyt nowoczesny") dla opozycji. Zarzucał przeciwnikom politycznym w debacie publicznej preferencje homoseksualne.  To on, będąc symbolem powiązań polityki z biznesem, postulował zawieszenie prawa do strajku i  wzywał do rozprawy ze związkami zawodowymi. Dla pracujących Janusz Palikot  jest uosobieniem ekonomicznej opresji i bezwzględności władzy. Jego „artystyczna ekspresyjność” w uprawianiu polityki, nie może nam zasłonić głębokiego konserwatyzmu Palikota w poglądach na kwestie ekonomiczne i społeczne, jego faktycznej pogardy dla świata ludzi pracy i najuboższych, których potrafi nazwać „złodziejami i prostytutkami”.

Ludzie czytają....

Czy kryzys epidemiczny istnieje?

11-05-2020 / Kontrola społeczeństwa

Mijają kolejne tygodnie pandemii, a w dalszym ciągu jej obecny i przyszły przebieg, rozmiary i konsekwencje budzą wiele kontrowersji. Nadal...

Oświadczenie - Przeciwko wycince drzew w Suchym Lesie

06-05-2020 / Kraj

Dzisiaj (6.05) o godzinie 6:00 grupa dziesięciu aktywistów i aktywistek związanych z inicjatywą „Zielona Fala” i poznańską Federacją Anarchistyczną przeprowadziła...

Floyd Stachowiak

12-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

Przemoc policyjna nie jest niczym nowym, jest to temat, który przewija się przez dyskurs społeczny regularnie od lat. Policja od...

2017 - Polska - I. Stachowiak 2020 - USA…

10-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

W maju 2017 cała Polska dowiedziała się, że Igor Stachowiak był torturowany i został zabity przez funkcjonariuszy policji. Środowisko anarchistyczne...