Wysiedlał wiceprezydent, wysiedla miasto

  • Kinga Krzysztowiak
  • środa, 20 maj 2015
Wraz z dniem zakończenia okresu ochronnego w polskich miastach dochodzi do masowych eksmisji „na bruk”. Poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zapowiedział 150 wysiedleń na rok 2015, choć mówiło się także o 300 rodzinach zagrożonych eksmisją. To oznacza, że kilkaset osób, z samych tylko zasobów miejskich, pozbawionych zostanie dotychczasowego dachu nad głową.

Działający „w świetle prawa” urzędnicy przyczyniają się tym samym do nasilenia zjawiska bezdomności. Wysiedlaniom towarzyszy ogólne uzasadnienie dotyczące zadłużenia czynszowego, w którym nie bierze się pod uwagę indywidualnych sytuacji lokatorów takich jak: utrata pracy, niewypłacalność pracodawcy czy problemy zdrowotne.

Jednym z wielu przykładów jest eksmisja pani Barbary.  Poznanianka w 2009 roku otrzymała pismo informujące o rozprawie sądowej, która zostanie wszczęta przeciwko niej z powodu zadłużenia czynszowego. Nieuregulowane rachunki opiewały na kwotę 2099 zł plus odsetki. Kobieta zareagowała błyskawicznie – udała się do Urzędu Miasta chcąc wyjaśnić sprawę. Urzędnicy, z którymi przyszło jej rozmawiać zapewniali, że z chwilą wpłacenia żądanej sumy postępowanie zostanie umorzone. Pani Barbara, zawierzając pracownikom miasta, zaciągnęła kredyt na spłatę zaległości.

– Spłaciłam całą kwotę i zgłosiłam ten fakt do administracji oraz w Urzędzie Miasta – mówi kobieta. – Wówczas usłyszałam, że jest trochę za późno, bo  sprawa jest już w sądzie. Zadłużyłam się na 3 lata; kredyt spłacałam do 2012 r. – kończy z rezygnacją. W tym czasie lokatorkę pozbawiono prawa do lokalu komunalnego, wręczono rozwiązanie umowy najmu i podwyższono czynsz. Podczas rozprawy w sądzie kobieta nie została dopuszczona ani razu do głosu, a jej ówczesne dochody (ok. 550 zł) w oczach sądu były wystarczające do opłacenia wynajętego na wolnym rynku pokoju. Bezwzględność wymiaru sprawiedliwości ujawniła się podczas ogłoszenia wyroku – pani Barbara z dwójką dzieci miała zostać eksmitowana „na bruk”.

Dochody rodziny nie są stabilne – pani Barbara przebywa na rencie (choruje na ciężką astmę), syn pracuje dorywczo, a wynagrodzenie córki przeznaczane jest na zapewnienie bieżących potrzeb. Dług rodziny wynosi aktualnie 30 tys. zł, dlatego w podziale rodzinnych dochodów uczestniczy także komornik. – Możemy płacić rachunki, ale wówczas przestaniemy funkcjonować. Nie będzie za co kupić chleba – podsumowuje pani Barbara.

Od wyroku eksmisji minęły dwa lata – termin wysiedlenia wyznaczono na lipiec 2015 r. W tym czasie córka zadłużonej kobiety urodziła dziecko, co natychmiast zgłoszono w ZKZL i administracji. Prawo polskie nie zezwala na eksmitowanie dzieci „na bruk”. Wnuczka pani Barbary nie figuruje w dokumentacji eksmisyjnej. Byłoby to nielegalne. Ale miasto do tego dąży i wraz z komornikiem grozi odebraniem praw rodzicielskich.

Los tej czteroosobowej rodziny nie jest wyjątkiem – podobne tragedie spotykają każdego roku tysiące ludzi w Polsce. W Poznaniu zmieniły się władze, ale nie zmieniły się praktyki. I trudno nie zauważyć, że wiceprezydent Wudarski, który sam wysiedlał rodziny z własnej kamienicy, dziś firmują podobną politykę w mieście.

Ludzie czytają....

Czy kryzys epidemiczny istnieje?

11-05-2020 / Kontrola społeczeństwa

Mijają kolejne tygodnie pandemii, a w dalszym ciągu jej obecny i przyszły przebieg, rozmiary i konsekwencje budzą wiele kontrowersji. Nadal...

Oświadczenie - Przeciwko wycince drzew w Suchym Lesie

06-05-2020 / Kraj

Dzisiaj (6.05) o godzinie 6:00 grupa dziesięciu aktywistów i aktywistek związanych z inicjatywą „Zielona Fala” i poznańską Federacją Anarchistyczną przeprowadziła...

2017 - Polska - I. Stachowiak 2020 - USA…

10-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

W maju 2017 cała Polska dowiedziała się, że Igor Stachowiak był torturowany i został zabity przez funkcjonariuszy policji. Środowisko anarchistyczne...

Floyd Stachowiak

12-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

Przemoc policyjna nie jest niczym nowym, jest to temat, który przewija się przez dyskurs społeczny regularnie od lat. Policja od...