Nic o nas bez nas - program działania przedstawiciela załogi w Zarządzie HCP S.A.

Nic o nas bez nas - program działania przedstawiciela załogi w Zarządzie HCP S.A.

  • piątek, 15 sierpień 2003
10 kwietnia 2003 roku w H. Cegielski S.A. odbyły się wybory członka Zarządu dokonywane przez załogę. W wyborach udział wzięło ponad 60% pracowników HCP (909 osób). 53,6% głosów otrzymał Marcel Szary. Następny w kolejności kontrkandydat otrzymał 14,1% głosów. Od sierpnia 2003 roku Marcel Szary rozpoczął pracę w Zarządzie, w dalszym jednak ciągu będzie pracował jako tokarz.Program działania przedstawiciela załogi w Zarządzie HCP S.A.Dobro zakładu to dobro wszystkich pracujących w nim ludzi. Działania godzące w interes załogi są działaniami niezgodnymi z interesem zakładu pracy. Podstawowym zadaniem jest zatem zapewnienie ludziom z Cegielskiego pracy i godnej płacy. Nie można się godzić, aby kolejne programy naprawcze przedsiębiorstwa, forsowane przez jego Zarząd, prostą drogą prowadziły to zwolnień i obniżek płac. Z naszego zakładu musiało odejść tysiące ludzi, setki fachowców, których umiejętności nie zostały właściwie wykorzystane. Cegielski był kiedyś ważnym przedsiębiorstwem na mapie gospodarczej Wielkopolski i naszego kraju. Teraz z dnia na dzień staje się podrzędną firmą. Jak tak dalej pójdzie wszyscy stracimy nasze źródło utrzymania.
Cegielski jest zakładem należący do nas wszystkich i grupa uprzywilejowanych menedżerów nie może postępować w dowolny sposób. Podstawowym zatem celem delegata załogi Cegielskiego do prac w Zarządzie przedsiębiorstwa będzie obrona interesu zakładu pracy, ale poprzez reprezentowanie interesów jego załogi. Interes zakładu pracy nie może być rozpatrywany jedynie przez pryzmat osiąganych zysków.. Powiedzieć musimy jasno: "najpierw ludzie potem zyski". Program delegata załogi do prac w Zarządzie HCP na dzień dzisiejszy jest prosty:

Żądnych zwolnień!!!
Dość obniżek płac!!!

Aby zrealizować ten cel konieczne jest wprowadzenie współuczestnictwa całej załogi Cegielskiego w decyzjach dotyczących HCP wg zasady: "Nic o nas bez nas". Celem pracy członka Zarządu HCP wybranego przez pracowników nie jest bowiem prezentowanie na zebraniach Zarządu swojego zdania, ale zdania całej załogi.

Proponuje się:
- Raz na jeden-dwa miesiące przeprowadzać otwarte zabrania całej załogi, na których będziemy dyskutować nad problemami dotyczącymi zakładu. Postulaty załogi będą wnoszone pod obrady Zarządu HCP. Delegat załogi będzie także podczas zebrań załogi informował i zdawał relację z praca Zarządu.

Na pierwszym posiedzeniu proponuje się podjęcie następujących zagadnień:
- Ocena przez załogę dotychczasowej pracy nowego Zarządu HCP S.A.
- Sformułowanie pytań do Zarządu w sprawach pracowniczych, na które załoga oczekuje jasnych odpowiedzi.
- Określenie jakie tematy delegat załogi powinien poruszać na kolejnych zaraniach Zarządu.

Powołać przy przedstawicielu załogi w zarządzie HCP grupy doradczej złożonej z robotników różnych wydziałów i zakładów; grupa ta na bieżąco analizowałaby postępowanie Zarządu. Członków grupy doradczej wybierze załoga. Skład grupy doradczej powinien zostać ustalony w wyników wyborów na poszczególnych fabrykach.

Pod zakładem pracy będą rozdawane także ulotki na bieżąco informujące o ważnych dla załogi kwestiach. Nic co będzie ważne dla załogi, nie będzie ukrywane.

Będziemy organizować konsultacje społeczne z załogą Cegielskiego w przypadku konieczności podjęcia ważnej dla zakładu decyzji (będziemy organizować ankiety i referenda, gdzie wszyscy bez wyjątku będą mogli wypowiedzieć się na temat zasad funkcjonowania i losów naszego zakładu).

Tylko uczestnictwo załogi w sprawach zakłady pracy pozwoli lepiej nim zarządzać. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce, inaczej wszyscy wylądujemy na bruku.

Marcel Szary
Przedstawiciel załogi w Zarządzie H. Cegielski - Poznań S.A.

Ludzie czytają....

Komunikat odnośnie Duda Development

02-06-2024 / Rozbrat zostaje!

Na początku lutego informowaliśmy o pobiciu członka Kolektywu Rozbrat przez ludzi działających na zlecenie Duda Development

Iran: strajki, demonstracje i wojna

24-07-2024 / Polityka

Rząd w Teheranie nie jest gotów iść na wojnę i bronić swoich braci muzułmanów, Palestyńczyków, bo obawia się reakcji własnego...