czwartek, 16 sierpień 2012 12:04

W kwestii mieszkaniowej – raz jeszcze

Chociaż działania władz w zakresie polityki mieszkaniowej powinny być nastawione  na zaspakajanie potrzeb obywateli, można odnieść wrażenie, że skupiają się głównie na obronie interesów deweloperów, agencji obrotu nieruchomości i banków kredytujących budownictwo.
Dział: Gospodarka