Biblioteka społeczna

Poznańska Biblioteka Anarchistyczna

Jest największą i najdłużej działającą tego typu placówką w Polsce. Jej zbiory podzielone są na archiwum i wypożyczalnię. W archiwum znajdują się dokumenty, plakaty, książki, pisma itp. z zakresu działalności ruchu anarchistycznego w Polsce i zagranicą oraz innych ruchów społecznych - możesz z niego skorzystać tylko na miejscu. Biblioteka powstała w 1997 roku na "Rozbracie". Początkowo stanowiła ona jedynie podręczny zbiór dla społeczności skupionej wokół "Rozbratu". Z czasem zasoby coraz bardziej się powiększały, a działalność Biblioteki nabierała rozgłosu. Zwiększała się zatem liczba korzystających, zaczęły pojawiać się osoby zainteresowane publikacjami związanymi z anarchizmem jako materiałem źródłowym do prac naukowych.Po przeniesieniu zbiorów do większego pomieszczenia powstał oddzielny dział Biblioteki - Archiwum, w którym pierwotnie gromadzone były jednie dokumenty, a później również publikacje książkowe. W 2002 roku pod szyldem Biblioteki przy współpracy z Oficyną "Trojka" zaczęliśmy wydawać broszurowe opracowania jej zbiorów. Od początku istnienia staramy się nawiązywać kontakty z podobnymi tego typu placówkami w kraju i zagranicą które wykorzystujemy do pozyskiwania i wymiany zasobów. Przez kilka lat udało nam się zebrać dość pokaźne zbiory. Aby jednak to miejsce się rozwijało potrzebujemy również twojego wsparcia. Zbieramy wszelkiego typu wydawnictwa z zakresu myśli wolnościowej (od małych ulotek, po opasłe tomiska, szczególnie cenne są np. niepublikowane prace akademickie, ulotki, wycinki z lokalnych gazet etc.), ekologii, kontrkultury...Archiwum mieści się vis a vis budynku mieszkalnego.Biblioteka mieści się w Klubie (pierwszy budynek na lewo od wejścia na teren skłotu).Zapraszamy!

Podziel się