Deklaracja okupacji Nowego Jorku

Deklaracja okupacji Nowego Jorku

  • Zgromadzenie Generalne Nowego Jorku
  • sobota, 08 październik 2011
Gromadzimy się solidarnie, aby wyrazić swój sprzeciw wobec masowej niesprawiedliwości. Nie możemy przy tym zapominać o powodach, które nas tu sprowadziły. Piszemy, by pokazać wszystkim ludziom na całym świecie, którzy czują się pokrzywdzeni przez działania globalnych korporacji, że jesteśmy ich sojusznikami. My, zjednoczony tu lud, chcemy zwrócić uwagę na pewne prawdy. Że przyszłość gatunku ludzkiego zależy od współpracy jego przedstawicieli. Że nasz system polityczny powinien chronić nasze prawa, a w sytuacji gdy jest na to zbyt skorumpowany, każdy z nas ma obowiązek walczyć o prawa swoje i swoich sąsiadów. Że wszelka władza demokratycznych rządów pochodzi od ludu, ale globalne korporacje nie pytają nikogo o zgodę, gdy zawłaszczają bogactwo innych ludzi i naszej planety. Że w sytuacji, gdy o wszystkim decyduje potęga ekonomiczna, nie jest możliwa żadna prawdziwa demokracja. Przemawiamy do was w sytuacji, gdy korporacje – stawiające zyski ponad ludźmi, własne interesy ponad sprawiedliwością, dominację ponad równością – kierują tak naprawdę naszymi władzami. Zebraliśmy się tu pokojowo, do czego mamy demokratyczne prawo, by uświadomić wszystkim te fakty.
To wielkie korporacje:

Ponoszą odpowiedzialność za bezprawne zajęcia naszych domów za długi, często przez instytucje, które nigdy nie posiadały na nie hipoteki.

Bezkarnie wyłudziły od podatników pieniądze na pomoc (bailout) dla instytucji finansowych, których kierownictwo ciągle nie przestaje otrzymywać lukratywnych premii.

Utrwaliły w miejscach pracy nierówności i dyskryminacyjne praktyki (oparte o kryteria wieku, płci, rasy, tożsamości i orientacji seksualnej).

Przez szereg różnych zaniedbań doprowadziły do skażenia źródeł żywności, a przez monopolizację rolnictwa zachwiały jego podstawami.

Wzbogaciły się na torturowaniu, przetrzymywaniu w niewoli i okrutnym traktowaniu niezliczonych ilości zwierząt – praktyki te ciągle są przed nami ukrywane.

Ciągle usiłują ograniczyć prawa pracowników do skutecznej walki o godziwe płace i bezpieczne warunki pracy.

Zmieniły studentów w zakładników, obarczonych tysiącami dolarów długów, zaciągniętych na zdobycie wykształcenia – które samo w sobie jest przecież jednym z praw człowieka.

Przeniosły produkcję i miejsca pracy za granicę, używając przy tym ciągle straszaka outsorcingu jako narzędzia nacisku na świat pracy.

Przekonały sądy, by przyznały im takie same prawa, jak osobom fizycznym – bez konieczności wzięcia na siebie jakichkolwiek związanych z tym obowiązków.

Sprzedają naszą prywatność jak towar.

Posługują się siłami policji i wojska, by stłumić wolność prasy.

Świadomie, kierując się zasadą maksymalizacji zysku, wielokrotnie odmawiały wycofywania z obiegu wadliwych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia produktów.

Wciąż mają decydujący wpływ politykę gospodarczą naszych rządów, pomimo tego, jak katastrofalna okazywała się w przeszłości polityka kształtowana wedle ich interesów.

Przekazują olbrzymie sumy pieniędzy na polityków, którzy mają formalnie kontrolować ich działanie.

Blokują badania nad alternatywnymi źródłami energii, by podtrzymać naszą zależność od ropy naftowej.

By chronić własne inwestycje, które już i tak zdążyły przynieść wielkie zyski, blokują powstawanie leków generycznych, które mogłyby przynieść ulgę w chorobie, a nawet uratować życie milionom ludzi na całym świecie.

Dla zysku celowo ukrywają katastrofy ekologiczne, wypadki, kreatywną księgowość, wadliwość swoich produktów.

Dzięki kontroli nad mediami celowo utrzymują ludzi w strachu i niewiedzy.

Przyjmują od rządu kontrakty na wykonywanie egzekucji na więźniach - nawet tych, co do których winy istnieją poważne wątpliwości.

Podtrzymują imperialną, kolonialną politykę w Stanach i poza ich granicami.

Ponoszą odpowiedzialność za śmierć i tortury niewinnej ludności cywilnej za granicą.

Dla uzyskania kontraktów od rządu tworzą broń masowej zagłady.*


Wszyscy mieszkańcy globu,

Zgromadzenie Generalne Nowego Jorku, okupujące Liberty Square na Wall Street, wzywa was: upomnijcie się o należną wam władzę!


Skorzystajcie z waszego prawa do pokojowych zgromadzeń, zacznijcie zajmować przestrzeń publiczną, uruchomcie procesy, które pozwolą się nam zmierzyć ze współczesnymi problemami i stworzyć dla nich uniwersalne, dostępne dla każdego rozwiązania.


Wszystkim wspólnotom podejmującym akcje bezpośrednie, realizującym ducha demokracji bezpośredniej, oferujemy nasze wsparcie, dokumentacje i wszystkie inne zasoby, jakimi dysponujemy.


Dołączcie do nas i sprawcie, by usłyszano wasz głos!

 

*Lista ta nie jest oczywiście kompletna.

 

Przełożył Jakub Majmurek, krytykapolityczna.pl.


***

Dokument został przyjęty przez Zgromadzenie Generalne Nowego Jorku 29 września 2011 roku.

Ludzie czytają....

Polityczne ulotki to dla policji śmieci – kolejne absurdalne…

03-08-2021 / Poznań

24 października 2020 roku w ramach protestu, związanego z zaostrzeniem prawa aborcyjnego, miała miejsce kolejna z serii akcji politycznych. Tym...

ZKZL i władze miasta domagają się eksmisji. Gazeta Wyborcza…

29-07-2021 / Walka klas

Gazeta Wyborcza dołącza do chóru nawołującego do wyrzucania ludzi z domów. ZKZL planuje eksmitować blisko 200 osób. „Czy wraca polityka...

Żaden człowiek nie jest nielegalny – Przeciwko europejskiej fortecy

29-08-2021 / Kraj

Dziś w nocy miała miejsce akcja solidarnościowa - Federacji Anarchistycznej s.Poznań / Kolektywu Rozbrat - związana zkryzys w Usnarzu Górnym...

27 urodziny Rozbratu. Eksmisja skłotu czy likwidacja fikcyjnej spółki?…

09-09-2021 / Rozbrat zostaje!

W dniach 10-11 września centrum społeczne Rozbrat obchodzi swoje 27 urodziny. Z Rozbratu wywodzi się związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza jak...