Hotel Ikar
Konflikt trwający w Hotelu Ikar sprowadzający się do chęci eksmitowania uchodźczyń z Ukrainy ( bo większość z nich to kobiety z dziećmi, oraz osoby z niepełnosprawnościami wymagające stałej opieki), doskonale pokazuje, jak roszczeniowa jest polska klasa polityczna.
Jako poznańskie stowarzyszenia i organizacje zwracamy się z apelem do Wojewody Wielkopolskiego o niedopuszczenie do przesiedlenia uchodźców ukraińskich z budynku przy ul. Solnej. Według naszych ustaleń 250 mieszkających tam osób, głównie kobiet, ale także bardzo wiele dzieci, w tym niepełnosprawnych, jest w trudnej sytuacji materialnej i ich przesiedlenie jedynie pogorszy stan rzeczy.
Dział: Poznań