Relacja z XVII kongresu generalnego CGT

  • rozbrat.org
  • środa, 23 październik 2013
W dniach 17-20 października w galicyjskiej miejscowości A Coruña odbył się  kongres generalny największego hiszpańskiego anarchosyndykalistycznego związku zawodowego Confederación General del Trabajo (CGT).  Obrady kongresu, który stanowi najwyższe ciało decyzyjne związku zgromadziły około 600 reprezentujących ponad 70 tys. pracowników zrzeszonych w ramach konfederacji.Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z akredytacją i przedstawieniem instrukcji wydanych przez poszczególne komisje, zgromadzeni delegaci przystąpili do obrad.

Otwierając spotkanie ustępujący sekretarz generalny związku Jacinto Ceacero podsumował ostatnie 4 lata funkcjonowania związku skupiając się przede wszystkim na walkach toczonych przeciw neoliberalnej polityce hiszpańskich władz przedstawianych przez kolejne rządy jako odpowiedź na kryzys ekonomiczny dotykający Hiszpanię. W wystąpieniu inauguracyjnym nie zabrakło również odniesień do rozwijających się w Hiszpanii ruchów protestu przeciwko rzeczonym reformom (z którymi CGT współpracuje od samego początku).  Podsumowując swoje wystąpienie sekretarz generalny wyraził również nadzieje, że w dobie korupcji szalejącej w hiszpańskim parlamencie oraz w obliczu porozumień zbiorowych podpisanych przez biurokratyczne związki zawodowe, CGT i jej model organizacyjny oparty na horyzontalnych i kontrolowanych oddolnie strukturach, stanowić będzie istotną alternatywę wobec skompromitowanych instytucji państwa i ugodowych związków zawodowych.

W kongresie uczestniczyli także, przedstawiciele zaprzyjaźnionych związków zawodowych z całego świata (m.in. Brazylii, Urugwaju, Francji, Tunezji czy Szwecji), w tym przedstawiciel Incjatywy Pracowniczej. W trakcie swojego krótkiego wystąpienia nasz delegat przedstawił zgromadzeniu historię IP, nakreślił główne sektory jej aktywności oraz wyraził nadzieję na dalszy rozwój kontaktów międzynarodowych z bardziej doświadczonymi konfederacjami anarchosyndykalistycznymi. W ramach wymiany doświadczeń pod koniec drugiego dnia obrad na sali plenarnej kongresu odbyła się projekcja filmu „Specjalne strefy wyzysku” opowiadającego o strajku zorganizowanym przez Inicjatywę Pracowniczą w Kobierzyckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W odpowiedzi na duże zainteresowanie jakie wzbudził dokument, jego kopie zostały rozdystrybuowane między przedstawicieli poszczególnych komisji związkowych z całego kraju oraz reprezentantów innych związków zaproszonych na kongres.

Trzeciego dnia obrad odbyło się m.in. spotkanie reprezentantów zaproszonych związków zawodowych oraz przedstawicieli sekretariatu do spraw stosunków międzynarodowych CGT. W trakcie spotkania przedstawiono pokrótce sytuację każdego z zaproszonych związków (w tym m.in. ciekawą analizę efektów arabskiej wiosny zaprezentowaną przez delegata z Tunezji).

Wieczorem 19 października odbyła się również manifestacja „Konstruując samorządność”, której celem było zaprezentowanie anarchosyndykalizmu jako alternatywnego sposobu organizacji społeczeństwa i walki pracowniczej. W manifestacji uczestniczyło około 700 osób. Czarno-czerwona kolumna przeszła przez miasto wznosząc okrzyki: „Jedność, akcja, samorządność!”, „Lud zjednoczony nie potrzebuje partii”, „Nasze cięcie zrobimy giltnyną” czy „Cięcia i reformy tylko dla infantki i jej męża”(1). Po zakończeniu manifestacji na pobliskiej plaży odbył się koncert zespołów związanych z środowiskiem anarchistycznym. 

W trakcie trwania kongresu podsumowano i oceniono działania podjęte przez dotychczasowy sekretariat permanentny wybrano oraz skład nowego, który koordynować będzie działania struktur lokalnych i branżowych wchodzących w skład konfederacji przez najbliższe 4 lata (2).Podjęto także szereg decyzji m.in. z zakresu: organizacji stosunków międzynarodowych z innymi organizacjami, dostosowania struktur związku do zmiennej sytuacji na rynku pracy.  CGT   postanowiła również wprowadzić nowe regulacje i narzędzia w celu wdrażania wewnątrz związku projektu języka nieseksistowskiego. Zgromadzenie zdecydowało również, że związek nie będzie  organizował szkoleń subwencjonowanych przez władze, pracodawców i Unię Europejską (3). 

Wszystkie wspomniane ustalenia wyznaczać będą politykę związku aż do następnego kongresu. Zgromadzenie przyjęło także rezolucje wzywające m.in.: do przestrzegania praw ludności palestyńskiej żyjącej na terenach okupowanych przez Izrael; zaprzestania budowy i użytkowania elektrowni atomowych; korzystania i promocji odnawialnych źródeł energii. Zadeklarowano również poparcie oraz wolę dalszego udziału w platformach społecznych walczących przeciwko neoliberalnej polityce władz Hiszpanii prowadzącej do ograniczenia dostępu i pogorszenia jakości usług publicznych takich jak edukacja czy opieka zdrowotna.

 -------------------------------
(1) Infantka Cristina i jej mąż, książę Palma de Mallorca są głównymi protagonistami jednego z największych skandali korupcyjnych ostatnich czasów zarzuca im się również wyłudzenie milionów euro z budżetu państwa. Sprawa w dalszym ciągu badana jest przez prokuraturę, możliwe że o całym procederze wiedział również król.

(2) Zgodnie ze statutem związku kadencja sekretariatu permanentnego trwa 4 lata, jednak  zgodnie z założeniami anarchosyndykalizmu członkowie każdego ciała koordynującego działania związku są odwoływani.

(3) Organizacja tego typu szkoleń stanowi główne źródło finansowania współpracujących z rządem biurokratycznych związków zawodowych, które wyspecjalizowały się w zarabianiu na organizacji tego typu kursów. Jeszcze przed przyjęciem tego ustalenia na poziomie ogólnokrajowym zdecydowana większość związków tworzących konfederację odmawiała uczestniczenia w tego typu procederze.

 

film cgt

Zdjęcia z kongresu
Zdjęcia z manifestacji

Ludzie czytają....

Otwarcie Wolnego Ogrodu Miejskiego Bogdanka

26-04-2021 / Poznań

24 kwietnia miało miejsce oficjalne otwarcie Wolnego Ogrodu Miejskiego Bogdanka (WOMB). Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad przygotowaniem tego wydarzenia...

Kopi bleibt! Rozbrat support Kopi!

12-05-2021 / Ruch wolnościowy

Jako poznańskie środowisko wolnościowe, wielokrotnie mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony osób związanych ze skłotem Kopi w Berlinie. Poczynając od...