Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w sprawie portierów i portierek zatrudnionych na outsourcingu

Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w sprawie portierów i portierek zatrudnionych na outsourcingu

  • wtorek, 11 grudzień 2018
23 listopada przed Urzędem Miasta Poznania odbył się protest przeciwko wyzyskowi portierek i portierów strzegących obiektów zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Byli oni zatrudnieni na outsourcingu, czyli przez firmy zewnętrzne. Wszystko wskazuje na to, iż w wyniku presji związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, ZKZL zdecydował się zerwać umowę z dotychczasowym zleceniobiorcą – firmą Vision Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ochronę powierzono innemu podmiotowi, a osoba, która ujawniła nadużycia została przywrócona do pracy. Uważamy, że ze strony ZKZL były to kroki we właściwym kierunku.

Choć firma Vision Group Sp. z o.o. wygrała przetarg i miała świadczyć usługę ochrony mienia na rzecz ZKZL od 28 sierpnia do końca bieżącego roku, to nie ona zatrudniła pracowników portierni. Pracowników nakłoniono do podpisania umowy z firmą CAPREA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  Dopiero CAPREA, jako agencja pracy tymczasowej, „wynajęła” pracowników i pracownice firmie Vision Group Sp. z o.o. (jako tzw. pracodawcy użytkownikowi). Bezpośrednio zatem pracownicy podlegają pod CAPREA Sp. z o.o. Teraz CAPREA robi wszystko, aby wymusić na nich świadczenie pracy w innym miejscu.

Ponieważ domagano się podpisania umów o pracę i przestrzegania klauzul społecznościowych, z pracownikami podpisano umowę o pracę, ale na 1/16 etatu. (Wcześniej osoby pracujące dla Vision Group były zatrudniane na umowy śmieciowe – cywilnoprawne). Resztę wynagrodzenia przekazano na innych zasadach – naszym zdaniem nielegalnych. W ten sposób zamierzano zakpić ze zleceniodawcy i opinii publicznej. W istocie rzeczy, warunki umowy po 28 sierpnia nie uległy bowiem zmianie. Nadal mają one charakter głównie śmieciowy. Co więcej  CAPREA regularnie rozliczała się ze swoimi pracownikami tylko w odniesieniu do kwoty 135,35 zł brutto, jaka widniała na umowie o pracę. Za wrzesień pozostała część wynagrodzenie wypłynęła z dużym opóźnieniem; za październik do dnia 5 grudnia jeszcze nie wypłynęła. Istnieje uzasadniona obawa, że pracownicy będę mieli trudności z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za październik i listopad. Oznacza to, że łącznie stracić mogą 120-150 tys. złotych netto. Jest to szczególnie dotkliwe przed nadchodzącymi świętami.

Inicjatywa Pracownicza zwróciła się do Okręgowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w firmach: Vision Group Sp. z o.o. i CAPREA Sp. z o.o. Rozważane jest skierowanie sprawy do prokuratury. Jednocześnie organizujemy pomoc prawną dla poszkodowanych portierów i portierek.

Oczekujemy, że miasto nie dopuści do sytuacji, aby pracownicy zostali w tej sprawie poszkodowani i pozbawieni wsparcia. Uważamy, że spada na nie nie tylko odpowiedzialność moralna, ale także formalna.

Jednocześnie, pomimo naszego postulatu, by wszyscy pracownice i pracownicy zatrudnieni w charakterze portierek i portierów w budynkach miejskich zostali zatrudnieni na umowę o pracę zawartą bezpośrednio z miastem (lub spółką do miasta należącą), ZKZL zdecydował się na rozpisanie kolejnego przetargu, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić 10 grudnia. Inicjatywa Pracownicza w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż na dłuższą metę outsourcingowanie tego typu prac powoduje ostatecznie wzrost wyzysku, naraża pracowników na manipulację i represje za ujawnienie nieprawidłowości.

Komisja Międzyzakładowa
OZZ Inicjatywa Pracownicza
 przy Teatrze Ósmego Dnia
ul. Ratajczaka 44,  61-816 Poznań

Poznańska Komisja Międzyzakładowa
OZZ Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań

Ludzie czytają....

Stop pato-deweloperce! Odwołać wiceprezydenta Gussa

20-03-2024 / Poznań

Poznańskie wydanie Gazety Wyborczej, piórem Piotra Żytnickiego, ujawniło coś, co wiemy od lat – poznański ratusz nie tylko ulega lobbingowi...

Miasto ucieka od odpowiedzi.

29-03-2024 / Poznań

Czwartkowy happening zorganizowany przez Kolektyw Rozbrat i Zieloną Falę wraz z działaczami lokatorskimi będący reakcją na brak ustosunkowania się Urzędu...

Wygrana apelacja. Amazon przegrywa

05-04-2024 / Poznań

5 kwietnia Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelacje Amazon w sprawie zwolnionej Magdy Marii Malinowskiej z naszego związku. Sąd pierwszej...

„Władza liczy, że umrzemy”

27-03-2024 / Poznań

Miasto zyskało na kradzieży pensji pracownikom, do dziś unika odpowiedzialności.   Niemal ćwierć miliona złotych niezapłaconych pensji dla ponad 20 pracowników. Dwie...