Powracają brutalne eksmisje - oświadczenie
Powracają brutalne eksmisje - oświadczenie

Powracają brutalne eksmisje - oświadczenie

  • piątek, 29 wrzesień 2023
Poznańskie media ujawniły 27 września, że na Głuszynie przy próbie wysiedlania jeden z mieszkańców budynku administrowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL), targnął się na swoje życie. W stanie krytycznym został odwieziony do szpitala. Jak zwykle w takich przypadkach Zarząd – ustami Łukasza Kubiaka – znalazł cały plik powodów, które mają rozgrzeszyć ZKZL z jego niekompetencji i brutalności. Powrócono do retoryki czyścicieli kamienic, porównując ofiarę do „trudnego lokatora”; podniesiono kwestie „zdewastowanego mieszkania” i zadłużenia.

 

Tymczasem, aby obniżyć statystyki eksmisji ZKZL – który jest spółką miejską zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami i nieposiadającej umiejętności w pracy z osobami wymagających opieki nie tylko socjalnej, ale także medycznej – powziął próbę de facto nielegalnego wysiedlenia lokatorach, która skończyła się tragedią. Ten wypadek ujawnia po raz kolejny, że eksmisje i wysiedlenia lokatorów, szczególnie chorych, są barbarzyństwem, które nie powinny mieć miejsce.

Po okresie wprowadzenia ograniczeń w eksmisjach z powodu COVID-19 ich liczba w Polsce gwałtownie spadła. O ile w 2019 roku odnotowano ich 5,1 tys., w 2020 roku było ich 3,6 tys. a w 2021 r. - 2,3 tys. Wiosną 2022 roku przywrócono możliwość przeprowadzania wysiedleń, jak przed pandemią. Zrobiono to bez szerszych konsultacji społecznych. Zakaz eksmisji został uchylony przez jednej z artykułów ustawy z dn. 8 kwietnia 2022 r. „o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw”. Skutkowało to, że w 2022 roku statystyki GUS mówiły już o 4,2 tys. wykonanych eksmisji w asyście komorników. To oczywiście nie dotyczy przypadków potajemnych i nieformalnych wysiedleń, jakie przeprowadzić próbował ZKZL 27 września tego roku. Liczba eksmisji będzie rosła, czemu sprzyja gwałtowny wzrost czynszów, które w okresie pandemii i tuż po niej wzrosły w Poznaniu o kilkadziesiąt procent. Wartość odtworzeniowa podawana przez wojewodę wielkopolskiego, wzrosła dla miasta Poznania między marcem 2019 roku i marcem 2023 roku o 57% (z 12,57 zł/m2 do 19,72 zł/m2). Wskaźnik ten mówi nam nie tylko o wzroście czynszów, ale także cen na mieszkania na rynku pierwotnym. Inflacja przyczyniła się nie tylko do wzrostu kosztów budowy, ale także sprowokowała „zamrażanie” kapitałów w nieruchomościach.

Po raz kolejny mamy do czynienia z narastaniem „bańki spekulacyjnej” na rynku nieruchomości. Ofiarami są i będą najgorzej sytuowane grupy społeczne, które nie mają odpowiednich warunków do mieszkania. Znowu będą się opłacać brutalne wysiedlenia i mafijne metody. Nie możemy być bierni. Będziemy się aktywnie przeciwstawiać wszelkim wysiedleniom.

Żądamy dogłębnego wyjaśnienia, dlaczego doszło do tragedii na Głuszynie!

Eksmisje stop!

Federacja Anarchistyczna s. Poznań

Ludzie czytają....

Komunikat odnośnie Duda Development

02-06-2024 / Rozbrat zostaje!

Na początku lutego informowaliśmy o pobiciu członka Kolektywu Rozbrat przez ludzi działających na zlecenie Duda Development

Inauguracja w cieniu protestu lokatorek i lokatorów osiedla Maltańskiego

07-05-2024 / Poznań

Dziś w dniu inauguracji nowej Rady Miasta Poznania i zaprzysiężenia na trzecią kadencję Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, uroczystość postanowili...