Powracają brutalne eksmisje - oświadczenie
Powracają brutalne eksmisje - oświadczenie

Powracają brutalne eksmisje - oświadczenie

  • piątek, 29 wrzesień 2023
Poznańskie media ujawniły 27 września, że na Głuszynie przy próbie wysiedlania jeden z mieszkańców budynku administrowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL), targnął się na swoje życie. W stanie krytycznym został odwieziony do szpitala. Jak zwykle w takich przypadkach Zarząd – ustami Łukasza Kubiaka – znalazł cały plik powodów, które mają rozgrzeszyć ZKZL z jego niekompetencji i brutalności. Powrócono do retoryki czyścicieli kamienic, porównując ofiarę do „trudnego lokatora”; podniesiono kwestie „zdewastowanego mieszkania” i zadłużenia.

 

Tymczasem, aby obniżyć statystyki eksmisji ZKZL – który jest spółką miejską zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami i nieposiadającej umiejętności w pracy z osobami wymagających opieki nie tylko socjalnej, ale także medycznej – powziął próbę de facto nielegalnego wysiedlenia lokatorach, która skończyła się tragedią. Ten wypadek ujawnia po raz kolejny, że eksmisje i wysiedlenia lokatorów, szczególnie chorych, są barbarzyństwem, które nie powinny mieć miejsce.

Po okresie wprowadzenia ograniczeń w eksmisjach z powodu COVID-19 ich liczba w Polsce gwałtownie spadła. O ile w 2019 roku odnotowano ich 5,1 tys., w 2020 roku było ich 3,6 tys. a w 2021 r. - 2,3 tys. Wiosną 2022 roku przywrócono możliwość przeprowadzania wysiedleń, jak przed pandemią. Zrobiono to bez szerszych konsultacji społecznych. Zakaz eksmisji został uchylony przez jednej z artykułów ustawy z dn. 8 kwietnia 2022 r. „o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw”. Skutkowało to, że w 2022 roku statystyki GUS mówiły już o 4,2 tys. wykonanych eksmisji w asyście komorników. To oczywiście nie dotyczy przypadków potajemnych i nieformalnych wysiedleń, jakie przeprowadzić próbował ZKZL 27 września tego roku. Liczba eksmisji będzie rosła, czemu sprzyja gwałtowny wzrost czynszów, które w okresie pandemii i tuż po niej wzrosły w Poznaniu o kilkadziesiąt procent. Wartość odtworzeniowa podawana przez wojewodę wielkopolskiego, wzrosła dla miasta Poznania między marcem 2019 roku i marcem 2023 roku o 57% (z 12,57 zł/m2 do 19,72 zł/m2). Wskaźnik ten mówi nam nie tylko o wzroście czynszów, ale także cen na mieszkania na rynku pierwotnym. Inflacja przyczyniła się nie tylko do wzrostu kosztów budowy, ale także sprowokowała „zamrażanie” kapitałów w nieruchomościach.

Po raz kolejny mamy do czynienia z narastaniem „bańki spekulacyjnej” na rynku nieruchomości. Ofiarami są i będą najgorzej sytuowane grupy społeczne, które nie mają odpowiednich warunków do mieszkania. Znowu będą się opłacać brutalne wysiedlenia i mafijne metody. Nie możemy być bierni. Będziemy się aktywnie przeciwstawiać wszelkim wysiedleniom.

Żądamy dogłębnego wyjaśnienia, dlaczego doszło do tragedii na Głuszynie!

Eksmisje stop!

Federacja Anarchistyczna s. Poznań

Ludzie czytają....

W obronie doliny Bogdanki i Sołacza Nie chcemy chlewni…

30-10-2023 / Poznań

Sołacz i otoczenie rzeki Bogdanki to jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Poznaniu – część tzw. zachodniego klina zieleni. Dzielnica...

Z Chomska do Arizony – wywiad z Noamem Chomskim…

10-10-2023 / Polityka

Poniżej prezentujemy, przeprowadzoną ok. trzy miesiące temu, rozmowę z Noamem Chomskim. Udostępniamy ją zarówno w wersji wideo, jak też pisemnej...

ZAPADŁ WYROK W SPRAWIE MARII MAGDALENY MALINOWSKIEJ PRZECIWKO AMAZON

12-10-2023 / Poznań

Cieszymy się z wygranej Marii Magdaleny Malinowskiej w jej sprawie przeciwko Amazon. Wyrok sądu (jeszcze nieprawomocny) stanowi wyraźne potwierdzenie, że...

Ofiary wojny w Palestynie 2008–2023

31-10-2023 / Kontrola społeczeństwa

Od 2007 r., kiedy Izrael wprowadził blokadę Gazy, wielokrotnie wybuchały konflikty palestyńsko-izraelskie. W 2008 r. siły izraelskie zaatakowały Gazę. Celem...