rozbrat.org \| Informacje poznańskie

Poznań

piątek, 01 październik 2010 rozbrat.org Poznań

Pierwsza rozprawa w procesie za akcję pod MTP

Dziś przed sądem rejonowym w Poznaniu odbyła się rozprawa przeciwko 38 osobom, które zostały zatrzymane w marcu br. podczas akcji „Miasto to nie firma. Rozbrat zostaje” na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie odbywała się konferencja w 20 rocznicę powołania samorządów terytorialnych. Przed rozpoczęciem procesu, krótko po godz. 8.00, odbyła się pikieta solidarnościowa przed budynkiem sądu. Zjawiło się na niej kilkadziesiąt osób związanych z poznańską Federacją Anarchistyczną i skłotem Rozbrat. Trzymano tablice z wizerunkiem policjanta z podpisem: "O co możemy oskarżyć ciebie? Spokojnie, paragrafów jest wiele" oraz "Za co ty dostaniesz pałą? Spokojnie, znamy wiele powodów".
wtorek, 21 wrzesień 2010 rozbrat.org Poznań

Przeciwko kontenerom socjalnym

Dziś o godz. 14.00. przed salą sesyjną Rady Miasta Poznania pojawiło się kilkunastu przedstawicieli i przedstawicielek Federacji Anarchistycznej i Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza. Celem akcji było przekazanie radnym i zarządowi miasta oświadczenia w sprawie zaniechania budowy osiedla  kontenerów socjalnych. Od wielu miesięcy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) zapowiada postawienie kontenerów w kilku miejscach Poznania. Pierwsze tego typu osiedle ma powstać na wiosnę 2011 roku.W oświadczeniu stwierdzono między innymi, że planowana przez władze miasta Poznania i realizowana przez ZKZL budowa kontenerów socjalnych jest przejawem polityki wykluczenia osób o najniższym statucie materialnym. Dotychczasowe zrealizowane podobnego typu przedsięwzięcia w Polsce przekonują nas nie tylko o ich wyjątkowo autorytarnym i dyskryminującym charakterze, ale także o kompletnej niefunkcjonalności. [Czytaj oświadczenie]
poniedziałek, 20 wrzesień 2010 rozbrat.org Poznań

Akcja przed koncertem Stinga

Dziś przed koncertem Stinga, kóry miał otworzyć stadion miejski w Poznaniu po jego modernizacji, działacze poznańskiej sekcji Federacji Anarchistycznej rozprowadzili kilka tysięcy 25 numeru swojej ulicznej gazety TEJ, przygotowanej specjalnie na tę okazję. Zawarte w niej artykuły krytycznie oceniały decyzję władz samorządowych przeznaczających ok. 700 mln złotych na nowy stadion, przy redukcji innych ważnych, z punktu widzenia społecznego, wydatków do zera – np. na budownictwo komunalne.
środa, 08 wrzesień 2010 rozbrat.org Poznań

Wysokie czynsze, niskie płace… odwróć to!

Na początku września na ulicach Poznania pojawiły się plakaty sygnowane przez Inicjatywę Pracowniczą i Federację Anarchistyczną komentujące politykę socjalną w mieście. Jeden dotyczy wzrostów czynszów, drugi zamiaru wybudowania w mieście osiedla kontenerowego dla najuboższych.
wtorek, 24 sierpień 2010 Inicjatywa Pracownicza Poznań

Dwoje działaczy IP w Radzie Pracowników HCP

23 sierpnia odbyło się w zakładach Cegielskiego głosowanie do siedmioosobowej Rady Pracowniczej. Wygrał je Eugeniusz Poczta, a Inicjatywie Pracowniczej przypadły łącznie dwa miejsca. Porażkę poniosła Solidarność. Pierwsze glosowanie odbyło się 23 lipca, jednak z uwagi, iż nie zdołano przekroczyć 50-procentowego progu frekwencji, wyniki były niewiążące. Powtórka głosowania odbywa się 23 sierpnia. Choć tym razem przekroczenie ww. progu nie było konieczne, w wyborach udział wzięło 51,5% uprawnionych do glosowania pracowników HCP. Jest to dobry wynik, zwracając uwagę na fakt, iż spora część załogi przebywa na postojach lub urlopach. Najwięcej głosów zdobył Eugeniusz Poczta, trzeci w kolejności był inny członek IP Dariusz Szary (brat Marcela Szarego). Trzech głosów zabrakło do wygranej trzeciemu członkowi  IP Jarosławowi Wiertelakowi, który był 8.
poniedziałek, 09 sierpień 2010 Krzysztof Stawicki Poznań

W poznańskim DAD walka trwa

W końcu udało się i po ponad 2 latach okradania i oszukiwania pracowników, na terenie zakładu DAD Polska w Poznaniu powstał długo oczekiwany Fundusz Socjalny. W roku od zwolnienia członków związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza i tak udało się osiągnąć wszystkie postulaty, o które walczyli pracownicy z DAD.
czwartek, 08 lipiec 2010 rozbrat.org Poznań

Strzelaj glino!

Na jednym z billboardów na poznańskiej Kaponierze, pojawił się wyklejany plakat o treści „Strzelaj glino!”. Treść billboardu nawiązuje do wydarzeń z 23 maja br. w Warszawie podczas których policjant zamordował czarnoskórego emigranta Maxwell Itoya. Według organizatorów akcji chciano w ten sposób oddać cześć zamordowanemu oraz zwrócić uwagę społeczeństwa na  postawy rasistowskie w polskiej policji oraz problemy emigrantów.
poniedziałek, 14 czerwiec 2010 Inicjatywa Pracownicza Poznań

Działacz Inicjatywy Pracowniczej z HCP przywrócony do pracy

We wrześniu zeszłego roku w zakładach Cegielskiego, w których trwały zwolnienia grupowe, wypowiedziano umowę z Wojciechem Majchrzakiem, członkiem Inicjatywy Pracowniczej (IP). Odbyło się to jednak z naruszeniem przyjętego regulaminu zwolnień. W piątek 12 czerwca sąd pierwszej instancji przywrócił W. Majchrzaka do pracy.Sprawa ta była bulwersująca, bowiem Wojciech Majchrzak przepracował w Cegielskim 35 lat, a do nabycia świadczeń przedemerytalnych brakowało mu w chwili otrzymania wypowiedzenia niespełna 12 miesięcy. Majchrzak pierwotnie nie był przewidziany do redukcji. Został wpisany na listę do zwolnień za pracownika należącego do „Solidarności”, a ponieważ IP nie została poinformowana na czas o tym fakcie, nie mogła temu przeciwdziałać. Sprawę zgłoszono do PIP.
poniedziałek, 31 maj 2010 Damian Kaczmarek Poznań

Państwo – codzienny aparat represji

29 maja na poznańskim Rozbracie odbyła się konferencja „Państwo – codzienny aparat represji” organizowana przez Przegląd Anarchistyczny, we współpracy z Federacją Anarchistyczną i Anarchistycznym Czarnym Krzyżem. Celem konferencji miało być przedstawienie aktualnie stosowanych sposobów utrzymania kontroli społecznej. Konferencyjne referaty prezentując nowe i tradycyjne formy sprawowania władzy, miały być przyczynkiem do dyskusji nad praktycznymi sposobami rozwijania społecznego oporu wobec nich.
W środę odbyła się druga tura głosowania w wyborach na delegata załogi do Zarządu HCP. Ponownie wyraźnie wygrał kandydat Inicjatywy Pracowniczej Eugeniusz Poczta, ale tym razem zabrakło wymaganego 50-procentowego kworum.W drugiej turze startowali Eugeniusz Poczta z IP i kojarzony z Solidarnością Krzysztof Kaczmarek, choć sam przedstawiał się jako kandydat niezależny. Poczta otrzymał 63 proc. głosów, Kaczmarek 37 proc. Frekwencja wyniosła jednak 39,3 proc. co w świetle obowiązującego regulaminu oznaczała, że nie było kworum. Załoga pozostała bez swojego reprezentanta w zarządzie.
poniedziałek, 24 maj 2010 rozbrat.org Poznań

Mieszkańcy mamy was w d.u.p.i.e!

Dziś pod Urzędem Miasta w Poznaniu doszło do niecodziennego wydarzenia. W ramach powoli rozkręcającej się kampanii przedwyborczej przed jesiennymi wyborami samorządowymi, doszło do publicznego pojednania radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, którzy wystąpili pod wspólnym, na razie nieformalnym, szyldem „chłopcy i dziewczęta prezydenta Grobelnego”.
Dziś odbyły wybory delegata załogi do prac w Zarządzie HCP. Startowało trzech kandydatów, w tym członek Inicjatywy Pracowniczej Eugeniusz Poczta, który wybory wyraźnie wygrał. Zabrakło jednak 11 głosów, aby wybory zakończyły się w pierwszej turze.Łącznie głosowało ok. 54 procent pracowników Cegielskiego, co należy uznać za sukces zważywszy, że wiele osób przebywa obecnie na postojowym. Przeciwko Eugeniuszowi Poczcie startowali Krzysztof Kaczmarek, inżynier, formalnie jako kandydat niezależny, ale członek Solidarności kojarzony jest z tym związkiem oraz Grzegorz Schmidt reprezentujący związek zawodowy Metalowcy (OPZZ).
Dziś Rada Miasta miała uchwalić plan zagospodarowania przestrzeni dla Sołacza. Tak się nie stało. Najpierw jednak radni odrzucili  wszystkie uwagi do planu zgłaszane przez organizacje społeczne i mieszkańców, przedstawione w formie poprawek przez radnego Mączkowskiego. Odrzucono m.in. wyłączenie z zabudowy terenu parku Wodziczki i otuliny parku Sołackiego oraz dopuszczono zabudowę terenów, na których znajduje się obecnie skłot Rozbrat.
poniedziałek, 10 maj 2010 rozbrat.org Poznań

Pokaz siły przed jutrzejszą Radą Miasta

Dzisiaj po godzinie 22.00 na teren skłotu Rozbrat  weszło bez jakiegokolwiek nakazu dwóch umundurowanych funkcjonariuszy policji. Pretekstem do wejścia było poszukiwanie, jak to określono, „dwóch małolat”, które rzekomo miały w jakiś sposób dać znać, że zamierzają przebywać na ulicy Pułaskiego w Poznaniu. Mimo tego policjanci nie chcieli podać rysopisu ani danych zaginionych dziewczyn, jedoczesnie żądając od wszystkich zastanych na skłocie kobiet okazania dokumentów. Funkcjonariusze nie potrafili podać prawnej podstawy przystąpienia do czynności służbowych, nie chcieli tez podać swoich nazwisk oraz stopni, do czego zobowiązuje ich Ustawa o Policji. Nie przyjmowali też do wiadomości wielokrotnie powtarzanej im informacji, że aby wejść na teren posesji potrzebują nakazu wydanego przez wyższe organy. W międzyczasie wezwali posiłki i już po chwili pod bramą czekał kolejny radiowóz. W końcu odstąpili od prób legitymowania osób zastanych na Rozbracie, jednak nie chcieli opuścić terenu insynuując, że zostali uwięzieni. Mieszkańcy zostali zmuszeni do usunięcia intruzów z terenu.
poniedziałek, 10 maj 2010 (xx) Poznań

Konferencja prasowa w sprawie Sołacza

W dniu 10 maja o godzinie 13 00, na dziedzińcu Urzędu Miasta odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sołacza, Kolektyw Rozbrat, Stow. My-Poznaniacy, Radę Osiedla Sołacz. Jej przyczyną jest najbliższa (wtorkowa) sesja Rady Miasta, podczas której odbędzie się głosowanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni "Sołacz". Plan zakłada zniszczenie skłotu Rozbrat przy ul. Pułaskiego. Zakłada on również zabudowę kwartałów zieleni w Parku Wodziczki i wzdłuż ulicy Grudzieniec. Przyjęcie planu tym samym oznaczać będzie zniszczenie centrum społecznego i zabudowę kolejnych terenów zielonych Poznania.