Zwolnienia w HCP – czy wybuchnie nowy konflikt?

Zwolnienia w HCP – czy wybuchnie nowy konflikt?

  • rozbrat.org
  • środa, 13 kwiecień 2011
Minęło 1,5 roku od momentu kiedy w zakładach Cegielskiego przeprowadzono zwolnienia grupowe dotyczące ok. 470 osób. Nie pomogły protesty. Od tego czasu zatrudnienie ciągle topniało. Dziś okazało się, że dyrekcja zamierza prowadzić dalszą redukcję zatrudnienia nawet o 150 osób.  Inicjatywa Pracownicza szacuje, że poza ostatnimi zwolnieniami grupowymi z 2009 r. dodatkowo pracę straciło już ponad 100 osób. Pod koniec lipca 2009 zatrudnienie w HCP SA wynosiło 1347 osób, po zwolnieniach grupowych w marcu 2010 roku stan osobowy przedsiębiorstwa wynosił 885 osób, dziś pracuje niespełna 800. 

Kolejna redukcję zatrudnienia ogłoszono dwa tygodnie po tym, jak dyrekcja podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi (poza IP). Porozumienie utrzymywało w mocy większość niekorzystnych dla pracownika HCP uregulowań płacowych. Załoga HCP liczyła, że uchroni ją to przed wysłaniem kolejnych osób na bezrobocie. Okazały się, że to nadzieje płonne. 

W związku z tą sytuacją Inicjatywa Pracownicza przy HCP nie wyklucza podjęcia akcji protestacyjnej i rozpoczęcia sporu zbiorowego. Na terenie zakładu kolportowano dziś ulotki z odpowiednim stanowiskiem związku w tej sprawie.

Dziś też w trybie pilnym zebrała się Rada Pracowników. Powołując się na ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji stwierdziła, że zwolnienia naruszają jej przepisy (ściślej art. 13 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, oraz art. 14 ust. 1). Rada zarzuciła dyrekcji, iż redukcję wprowadzono w życie bez wcześniejszego powiadomienia Rady i odbyciu z nią konsultacji. 

Ludzie czytają....

Oświadczenie - Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu…

16-11-2022 / Poznań

Jako poznańskie stowarzyszenia i organizacje zwracamy się z apelem do Wojewody Wielkopolskiego o niedopuszczenie do przesiedlenia uchodźców ukraińskich z budynku...

Wojenny szał. Część pierwsza

23-11-2022 / Analizy

W trzech częściach publikujemy artykuł zaprzyjaźnionego z naszym środowiskiem białoruskiego anarchisty, w których przedstawia on swój pogląd na temat wojny...

Petycja - Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu…

13-11-2022 / Poznań

Do Wojewody Wielkopolskiego i Rządu Polskiego My, niżej podpisane uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy, zamieszkujący od kilku miesięcy w hotelu Ikar...

Zwycięstwo dzięki determinacji mieszkańców

11-10-2022 / Sprawy lokalne

Partycypacja i konsultacje społeczne to filary demokracji, czy raczej frazes ? W obecnym systemie to głównie frazesy i pozorowane działania...