WSL i rady osiedli przeciwko nowemu studium

  • rozbrat.org
  • sobota, 30 sierpień 2014
W piątek 28 czerwca w siedzibie związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza odbyła się konferencja prasowa nt. kontrowersji wokół studium zagospodarowania przestrzennego, które jest aktualnie dyskutowane na Komisjach Polityki Przestrzennej. Ten dokument planistyczny może być przyjęty już podczas głosowania, które ma odbyć się na Radzie Miasta 2 września.

Na konferencji organizowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów swoje stanowisko dot. zabudowy klinów zieleni przedstawiły przedstawicielki Rady Osiedla Sołacz, Strzeszyn i Naramowic- Danuta Kańska , Arleta Matuszewska oraz Anna Wachowska-Kucharska, a także przedstawicielka Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu i Grupy TASAK - Anna Gałecka- Drozda, Architekta Krajobrazu Agnieszka Malinowska.

Ważną częścią konferencji stanowiła prezentacja opinii prawnej, wskazująca na pominięcie przez władze poznania konsultacji społecznych dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko nowego studium. Opinię przedstawił Piotr Krzyżaniak z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Pominięcie procesu konsultacji nad prognozą dla środowiska stanowi ważny błąd , który był bezpośrednią przyczyną unieważnia dokumentów podobnych studiów w innych miastach.

Oświadczenie w sprawie negatywnych skutków zabudowy klinów zieleni i fasadowych konsultacji społecznych

W połowie lipca, podczas ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta, pomimo braku realnych konsultacji społecznych i wielu kontrowersji, miało dojść do głosowania nad przyjęciem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Poznania. Wspólnymi siłami przedstawiciele Rad Osiedli, eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego, architekci, niektórzy radni, organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz przedstawiciele Kolektywu Rozbrat i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów podjęli na odbywających się w czerwcu i lipcu sesjach rady miasta krytyczną debatę. Tym samym udało się odsunąć głosowanie i uniemożliwić przyjęcie w lipcu Studium, zawierającego wiele niekorzystnych rozwiązań.

Strona społeczna wskazywała między innymi na negatywne skutki wdrożenia studium, dewastacje klinów zieleni, fasadowość konsultacji społecznych, sprzeczność Studium z interesami mieszkańców oraz błędy formalne w procedowaniu nad dokumentem studium. W konsekwencji zdecydowano o przełożeniu terminu głosowania. Jednak nic nie wskazuje na to, aby urzędnicy chcieli cokolwiek zmienić.

Między innymi z powodu zbliżających się wyborów twierdzimy, że po raz kolejny prezydent Ryszard Grobelny i Platforma Obywatelska, będą chcieli jak najszybciej zakończyć krytyczną debatę dot. klinów zieleni. Władze miasta nie mają zamiaru zmienić fasadowości dotychczas prowadzonych konsultacji społecznych – dopuścić do głosu mieszkańców i ekspertów, którzy podnoszą krytykę zabudowy klinów zieleni. W dłuższej perspektywie, przyjęcie projektu Studium da Grobelnemu możliwość uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, na których skorzystają tylko deweloperzy i grupy interesu skupione wokół władzy. Nic dziwnego, że w okresie przedwyborczym prezydent widzi żywotny interes w tym, żeby uchwalić kontrowersyjny dokument Studium.

W daniach 25, 26 i 27 sierpnia w Urzędzie Miasta od godz. 16 odbywała się seria pierwszych – po przerwie urlopowej radnych – posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej, których celem jest pobieżne omówienie tzw. „punktów zapalnych na mapie Poznania”, by już 2 września, podczas Rady Miasta móc próbować przegłosować niekorzystny dokument Studium. Ta kolejna seria wielogodzinnych spotkań przewidziana jest w terminie uniemożliwiającym uczestnictwo osobom zainteresowanym. Dla części poznaniaków jest to jeszcze okres urlopowy, natomiast dla tych, którzy pracują uczestniczenie w serii wielogodzinnych spotkań, za które w przeciwieństwie do radnych, nikt z mieszkańców czy niezależnych ekspertów nie dostaje diety, jest niemożliwe. Strona społeczna wielokrotnie wskazywała na to, że pośpiech Grobelnego i PO w procesie uchwalania Studium jest niezrozumiały i nieuzasadniony, a już na pewno nie idzie w parze z interesem mieszkańców, domagających się dostępu do informacji i możliwości uczestniczenia w procesie decyzyjnym.

Nie zgadzamy się, by prezydent, wbrew woli mieszkańców, umożliwił prywatnym inwestorom niekontrolowaną zabudowę klinów zieleni w Poznaniu. Wnosimy o zmianę formy konsultacji społecznych i realnego wpływu mieszkańców na kluczowe decyzje dotyczące Poznania. Dopóki w ramach konsultacji nad studium i planami zagospodarowania przestrzennego nie zostaną powołani niezależni eksperci, nie zostaną włączeni w proces decyzyjny przedstawiciele Rad Osiedli i mieszkańcy, a interesy kół biznesowych będą na pierwszym miejscu przed interesem społecznym, będziemy wspólnie się organizować przedstawiając opinię ekspertów zarówno w dziedzinie architektury krajobrazu i ekologii jak i prawa. Ilustrując i nagłaśniając tym samym wszelkie błędy jakie zachodzą podczas procedowania dokumentu Studium

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów
Rada Osiedla Sołacz
Rada Osiedla Strzeszyn
Rada Osiedla Smochowice-Krzyżowniki
oraz przedstawiciele Rad Osiedli Kiekrz, Podolany, Ogrody, Naramowice

Ludzie czytają....

Czy kryzys epidemiczny istnieje?

11-05-2020 / Kontrola społeczeństwa

Mijają kolejne tygodnie pandemii, a w dalszym ciągu jej obecny i przyszły przebieg, rozmiary i konsekwencje budzą wiele kontrowersji. Nadal...

Oświadczenie - Przeciwko wycince drzew w Suchym Lesie

06-05-2020 / Kraj

Dzisiaj (6.05) o godzinie 6:00 grupa dziesięciu aktywistów i aktywistek związanych z inicjatywą „Zielona Fala” i poznańską Federacją Anarchistyczną przeprowadziła...

2017 - Polska - I. Stachowiak 2020 - USA…

10-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

W maju 2017 cała Polska dowiedziała się, że Igor Stachowiak był torturowany i został zabity przez funkcjonariuszy policji. Środowisko anarchistyczne...

Floyd Stachowiak

12-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

Przemoc policyjna nie jest niczym nowym, jest to temat, który przewija się przez dyskurs społeczny regularnie od lat. Policja od...