O sprawach pracowniczych i lokatorskich na forum rady

O sprawach pracowniczych i lokatorskich na forum rady

  • rozbrat.org
  • wtorek, 27 styczeń 2015
Dziś (27 stycznia), podczas debaty budżetowej swoje stanowisko na forum Rady Miasta Poznania przedstawiła przewodnicząca OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia, Renata Stolarska. W kwestiach lokatorskich zabrała głos Katarzyna Czarnota, członkini zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

Renata Stolarska odniosła się do informacji, że miasto zamierza odrzucić poprawki do budżetu dotyczące większych nakładów na płace w sferze kultury i opieki (żłobki). Nowe władze uzasadniają to tym, że w 2015 roku pracownicy kultury otrzymają podwyżki (o których zadecydowano wcześniej, przed wyborami samorządowymi) w wysokości średnio 3% brutto, a żłobki 5% brutto. Mówiąc o sytuacji pracowników kultury i sztuki przedstawicielka IP stwierdziła: „Od 2009 roku jesteśmy systematycznie pomijani w podwyżkach. Przypominamy, że inflacja wyniosła przez ten czas 16%, więc nasze realne wynagrodzenia od lat spadają. Zastępca poprzedniego prezydenta miasta – przypomniała Radzie - przyznał to w liście do przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki z grudnia 2013 roku. Z pisma jasno wynika, że realne płace w poznańskiej kulturze spadły przynajmniej o ok. 8%. Na koniec 2013 roku wynosiły one średnio 3068 zł brutto, kiedy średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Poznaniu przekraczało 4250 zł brutto.” Ostatecznie podsumowała, że trzyprocentowy wzrost funduszu wynagrodzeń  w instytucjach kultury to „w zasadzie nie podwyżka, ale jałmużna. To wyraźny znak, jak traktuje się w Poznaniu pracowników kultury.”

Przedstawicielka WSL odniosła się przede wszystkim do faktu nie zarezerwowania w budżecie na 2015 rok środków na walkę z czyścicielami kamienic, czyli na Biuro Interwencji Lokatorskiej. „Odbieramy to – mówiła do radnych - jako odcięcie się władz miasta od tego problemu.”  Do tej pory często zdarzało się, że urzędnicy, policjanci, pracownicy socjalni odsyłali lokatorów do WSL. Działacze i działaczki lokatorskie powątpiewają, że może się coś w tej sprawie zmienić. Tym bardziej, że nowe władze nie planują też zmian personalnych w urzędzie miasta.

Od początku powstania w 2012 roku Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów pomogło mieszkańcom kilkunastu kamienic. Biuro pomocy lokatorom było - wg Czarnoty - ważnym postulatem, a jego odrzeczenie to skandal. „Widać – zarzuciła władzom - że nie zamierzacie się przejmować problemami czyszczonych kamienic. Mamy nową anty-lokatorską koalicję w tym sensie, że do Platformy Obywatelskiej i stronników Ryszarda Grobelnego, dołączył Jacek Jaśkowiak i Prawo do Miasta”.

Przedstawiciele strony Inicjatywy Pracowniczej i WSL zorganizowali też konferencję prasową, podczas której przekazano poznańskim mediom stanowisko w sprawie budżetu na 2015 rok.

Poruszone w ww. oświadczeniach kwestie nie są jedynymi w sprawach lokatorskich i pracowniczych. Przykładowo ostatnio powróciła w Poznaniu dyskusja na temat funkcjonowania osiedla kontenerowego. Trwa też debata na temat przetargów w instytucjach publicznych. Inicjatywa Pracownicza domaga się (także od miasta), aby decydujące było nie tylko kryterium ceny, ale także stabilności i warunków zatrudnienia.

Ludzie czytają....

Komunikat odnośnie Duda Development

02-06-2024 / Rozbrat zostaje!

Na początku lutego informowaliśmy o pobiciu członka Kolektywu Rozbrat przez ludzi działających na zlecenie Duda Development

Iran: strajki, demonstracje i wojna

24-07-2024 / Polityka

Rząd w Teheranie nie jest gotów iść na wojnę i bronić swoich braci muzułmanów, Palestyńczyków, bo obawia się reakcji własnego...