Oświadczenie grupy Poznańscy Romowie w związku z artykułem, który pojawił się w Głosie Wielkopolskim

  • grupa Poznańscy Romowie
  • poniedziałek, 25 kwiecień 2016
Oświadczenie grupy Poznańscy Romowie w związku z artykułem, który pojawił się w Głosie Wielkopolskim pod tytułem "Sodoma i Gomora na dawnych działkach przy ul. Umultowskiej"

Chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec posługiwania się nieprawdziwymi informacjami oraz niezgodę na stosowanie języka pozbawionego szacunku! Wzywamy więc autorkę do sprostowania zaprezentowanych opinii!

Oświadczenie grupy Poznańscy Romowie

W związku z artykułem, który pojawił się w Głosie Wielkopolskim dnia 24 kwietnia2016 roku pt. “Sodoma i Gomora na dawnych działkach przy ul. Umultowskiej” chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec posługiwania się nieprawdziwymi informacjami oraz niezgodę na stosowanie pozbawionego szacunku języka.

Romowie w Poznaniu na co dzień spotykają się z przejawami rasizmu i ksenofobii i wynikającą z nich przemocą werbalną i fizyczną, która w ostatnim czasie uległa znacznemu nasileniu ­ od lata częściej dochodzi do napaści, wtargnięć i gróźb pod adresem mniejszości romskiej. W takim kontekście posługiwanie się niesprawdzonymi informacjami może bezpośrednio przełożyć się na eskalację przemocy. Rzetelne i odpowiedzialne dziennikarstwo wymaga sprawdzenia źródeł treści a także świadomości konsekwencji ich publikacji. Przed opublikowaniem artykułu nie skontaktowano się z samymi zainteresowanymi ani osobami,które ściśle z nimi współpracują. Jako przedstawicielki i przedstawiciele grupy “Poznańscy Romowie” chcemy zwrócić uwagę na najważniejsze nieścisłości.

Nieprawdą jest, iż Romowie odmawiają pomocy od MOPR. Częstym powodem, dla którego nie mogą jej otrzymać są trudności w pozyskaniu numeru PESEL, który uprawnia do takiej pomocy. Nie można też zgodzić się z sugestiami bierności mieszkańców działek i ich niechęci do zmiany warunków bytowych. Obecnie trwają rozmowy z przedstawicielami miasta i kuratorium, teren odwiedził też Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponadto przedstawiciele grupy udali się do Warszawy, by uczestniczyć w seminarium o sytuacji imigrantów romskich w Polsce.

Z roku na rok rośnie liczba dzieci, które zostają wysłane do szkoły. Dzieje się tak dzięki inicjatywie samych zainteresowanych i działaniom nieformalnej grupy pomocowej “Poznańscy Romowie”, nie zaś poprzez wsparcie instytucji publicznych.

W świetle przytoczonych rażących przekłamań, które pojawiają się w artykule chcemy raz jeszcze zwrócić uwagę, że do kluczowych zadań rzetelnego dziennikarstwa należy weryfikacja danych ­ szczególnie gdy mają one być podstawą tak jednoznacznej oceny. W tym przypadku autorka wykazała się brakiem kompetencji dziennikarskich i przyczyniła się do rozpowszechniania stereotypowego oraz zabarwionego rasizmem ekonomicznym myślenia o zamieszkałych w Poznaniu imigrantach z Rumunii. Przechodzenie do porządku dziennego nad takimi treściami może nieść fatalne konsekwencje, wzywamy więc autorkę do sprostowania zaprezentowanych opinii.

grupa Poznańscy Romowie


Własnym g
łosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce

Ludzie czytają....

Akcja bezpośrednia przeciwko Krzysztofowi Bosakowi

16-07-2020 / Ruch wolnościowy

27 czerwca, dzień przed wyborami prezydenckimi, zatrzymano 3 osoby, do zatrzymania jednej z nich doszło na dworcu kolejowym podczas powrotu...

Policja, policja nam dokucza

09-08-2020 / Kraj

W piątek (7.8.2020) władza wysłała nam wiadomość - sprzeciwu nie będzie. Demonstracja owego sprzeciwu środowisk LGBT+ i sojuszniczych została brutalnie...

Nigdy w nowej historii Białorusi nie było takiej totalnej…

13-08-2020 / Ruch wolnościowy

Wywiad z Cyborgiem, białoruskim aktywistą, który od 3 lat jest związany z warszawskim skłotem Przychodnia. Cyborg opowiada pokrótce o ostatnich...