Solidarność z anarchistycznymi zakładnikami Iranu

  • (xx)
  • piątek, 27 sierpień 2010
25 sierpnia na skłocie Rozbrat odbyło się spotkanie związane ze sprawą przetrzymywania w więzieniu przez władze Iranu amerykańskich działaczy ruchu anarchistycznego i antywojennego Shane Bauer, Sarah Shourd i Josh Fattal. Jak podają media głównego nurtu 31 lipca 2009 r. trójka amerykańskich działaczy po przekroczeniu granicy iracko-irańskiej została zatrzymana przez władze Iranu. Do dzisiaj są zakładnikami irańskiego rządu, który zamierza oskarżyć ich o nielegalne przekroczenie granicy, jak również działalność szpiegowską. Wbrew oficjalnym doniesieniom anarchiści nie przekroczyli nielegalnie granicy, lecz zostali ujęci przez porywaczy na terenie Iraku i przekazani władzom Iranu. Ten fakt przeczy interpretacjom jakoby przekroczenie przez nich granicy iracko-irańskiej wynikało z braku odpowiedzialności, bądź było wynikiem prowadzonych przez nich działań szpiegowskich. Do dzisiaj wobec trójki, która jest przetrzymywana w irańskim więzieniu nie wysunięto żadnego oskarżenia. Nie mają prawa do kontaktu z adwokatem, a kontakt z ich rodzinami został ograniczony do jednego spotkania w przeciągu całego czasu spędzonego w więzieniu. Anarchiści są osadzeni w izolatkach z prawem do godziny wspólnego spotkania na dzień.
Cała trójka była zaangażowana w działania przeciwko amerykańskim wojnom prowadzonym na bliskim wschodzie oraz w pomoc uchodźcom wojennym. Obecnie toczy się międzynarodowa kampania mająca na celu wpłynięcie na rząd Iranu, aby ten wypuścił z więzienia nielegalnie więzionych ludzi i tym samym zaczął przestrzegać podstawowe zasady humanitarne.

Podczas spotkania odbył się pokaz filmów autorstwa uprowadzonych anarchistów, jak również została przedstawiona ich działalność na rzecz zakończenia konfliktów toczonych przez państwa Zachodu na różnych kontynentach. Spotkanie poprowadził bliski współpracownik porwanych Shon Meckfessel, autor książki "Suffled How it Gush: A North American Anarchist in the Balkans", opowiadającej o powojennej rzeczywistości Bałkanów z anarchistycznej perspektywy, jak również twórca strony internetowej poświęconej sprawie zatrzymanych http://freeourfriends.eu/.

W wyniku odbytego spotkania Poznańska Koalicja Antywojenna, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Ulica" i Jedzenie Zamiast Bomb wystosowały list do Ambasady Islamskiej Republiki Iranu opublikowany poniżej. Zachęcamy jednocześnie do pisania własnych listów skierowanych do władz irańskich.

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa


Jesteśmy głęboko zaniepokojeni trwającym już jeden rok i jeden miesiąc zatrzymaniem Shane Bauer, Sarah Shourd i Josh Fattal przez władze Iranu. Informacje o tym fakcie docierają do nas z wielu źródeł i jeżeli nie zostaną oni wkrótce uwolnieni, zapowiadamy, że również my będziemy je  dalej rozpowszechniać i solidaryzować się z osobami prowadzącymi kampanię zmierzającą do ich uwolnienia (m.in. Noamem Chomsky czy autorami strony internetowej: www.freeourfriends.eu).

Jako organizacja prowadząca od lat w Poznaniu działania antywojenne zdecydowanie opowiadamy się za natychmiastowym uwolnieniem wyżej wymienionych osób, gdyż znana jest nam ich antywojenna aktywność, działania na rzecz uchodźców wojennych, obywatelskie dziennikarstwo, starania obnażające brutalność wojen prowadzonych przez USA czy przemocy stosowanej wobec mieszkańców Palestyny przez państwo Izrael.

Apelujemy do przywódców Iranu o podjęcie natychmiastowych działań i uwolnienie przetrzymywanych!

Poznańska Koalicja Antywojenna
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Ulica"
Jedzenie Zamiast Bombporwani1
Shane Bauer, Sarah Shourd i Josh Fattal podczas spotkania z rodzinami w maju 2010 r.

porwani2
Witryna http://freeourfriends.eu/ przybliża sylwetki porwanych aktywistów.

Ludzie czytają....

Koronawirus i cybernetyczny łagier

19-04-2020 / Kontrola społeczeństwa

Kiedy wybuchła epidemia w Polsce, wraz z grupą aktywistów i aktywistek organizowaliśmy protest przeciwko podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej w...

Kryzysowy Dzień Ziemi

22-04-2020 / Ekologia

22 kwietnia obchodzimy światowy Dzień Ziemi. W tym czasie Polsce dokucza susza i związane z nią pożary. Najgorszym z nich...

Czy kryzys epidemiczny istnieje?

11-05-2020 / Kontrola społeczeństwa

Mijają kolejne tygodnie pandemii, a w dalszym ciągu jej obecny i przyszły przebieg, rozmiary i konsekwencje budzą wiele kontrowersji. Nadal...

Groźne objawy COVID-19: ksenofobia i rasizm

10-04-2020 / Kontrola społeczeństwa

Od kilku miesięcy obserwujemy szczególne narastanie ksenofobii i rasizmu na całym świecie. „Szczególne” w takim sensie, że związane stricte z...