Dość liberalnych reform

  • Inicjatywa Pracownicza
  • środa, 19 listopad 2008
Rządzące elity i partie polityczne rozpoczęły atak na prawa pracownicze. Unia Europejska hojnie obdarowała upadające banki środkami publicznymi, ale w odniesieniu do najważniejszych dla Polski gałęzi przemysłu, stosuje się restrykcyjne metody. Najlepszym przykładem jest przemysł stoczniowy. Bruksela, za przyzwoleniem Warszawy, podjęła decyzje, które oznaczają faktycznie ograniczenie produkcji i masowe zwolnienia. Fakt ten odbije się także na sytuacji ekonomicznej w Wielkopolsce.

Już dziś w różnych zakładach, tak w Cegielskim, jak np. w Volkswagenie, coraz częściej mówi się o zwolnieniach i obniżce wynagrodzeń. Jednocześnie rząd chce dokonać istotnych zmian w sferze świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Setki tysięcy osób ma stracić prawo przejścia na wcześniejsze emerytury. Postępująca prywatyzacja służby zdrowia doprowadzi to tego, że wielu z nas, w wielu przypadkach straci możliwość korzystania z bezpłatnego lecznictwa. Jednocześnie musimy pamiętać, iż w Polsce mamy jednej z najgorszych w UE systemów zabezpieczeń socjalnych dla bezrobotnych. Istniejące przepisy powodują, że zwykle jedynie 15% z nich posiada prawo do zasiłku.

Jedynie naciski na partie rządzące, utrata przez nie popularności, widmo przegranej i strajku powszechnego, może potrzymać rząd przez antypracowniczą polityką.

Dość mamy liberalnych reform, potrzebujemy rewolucyjnych zmian.

1. Żądamy prawa do pracy i godnych zarobków

2. Żądamy prawa do wcześniejszych emerytur

3. Żądamy prawa do bezpłatnej i publicznej opieki zdrowotnej

Demonstracja, 20 listopada (czwartek), godz. 14.45., ul. Zwierzyniecka 13 - pod Biurem Platformy Obywatelskiej

Ludzie czytają....

Akcja bezpośrednia przeciwko Krzysztofowi Bosakowi

16-07-2020 / Ruch wolnościowy

27 czerwca, dzień przed wyborami prezydenckimi, zatrzymano 3 osoby, do zatrzymania jednej z nich doszło na dworcu kolejowym podczas powrotu...

Policja, policja nam dokucza

09-08-2020 / Kraj

W piątek (7.8.2020) władza wysłała nam wiadomość - sprzeciwu nie będzie. Demonstracja owego sprzeciwu środowisk LGBT+ i sojuszniczych została brutalnie...