Oświadczenie: Odzyskać galerie, zamknąć urząd miasta

Oświadczenie: Odzyskać galerie, zamknąć urząd miasta

  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Federacja Anarchistyczna s.Poznań
  • sobota, 31 sierpień 2013
 Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza poznańska Federacja Anarchistyczna wydały stanowisko na temat prób likwidacji Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. Kilka tygodni temu władze Poznania zaproponowały przekazanie galerii stowarzyszeniom pozarządowym. Ostateczną decyzję mogą podjąć radni. Urzędnicy zapowiadają, że do głosowania radnych może dojść na sesji pod koniec września lub w połowie października. Jeżeli radni zagłosują zgodnie z propozycjami urzędników, galeria zostanie zlikwidowana w połowie 2014 r. Przeciw wobec zamknięciu miejskiej galerii wpisuje się w prowadzoną przez Inicjatywę Pracowniczą kampanię "Przeciwko prywatyzacji. Usługi publiczne należą do wszystkich!".

Odzyskać galerie, zamknąć urząd miasta!

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec próby likwidacji Galerii Miejskiej „Arsenał”.

Galeria „Arsenał” to również miejsce pracy. Już dziś pracownicy zatrudnieni w sektorze kultury, w tym pracownicy techniczni, pracują często na kontraktach czy śmieciowych umowach. Często nie zarabiają więcej niż 2 tys. zł. Prywatyzowanie/komercjalizowanie placówki to po prostu dalsze przerzucanie kosztów kryzysu budżetu miasta Poznania na pracowników i pracownice, których warunki pracy staną się jeszcze mniej stabilne. Już dziś widać, że urzędnicy Wydziału Kultury są merytorycznie nieprzygotowani do podjęcia debaty na temat przyszłości galerii, a ich propozycje dotyczące zmian statusu prawnego „Arsenału” (przy braku prawnych przesłanek do likwidacji) nie zawierają analizy skutków komercjalizacji tej instytucji. Nic dziwnego, że pracownicy w obliczu braku trwałości instytucjonalnej mają prawo bać się o swoją przyszłość.

Nie po raz pierwszy władze Poznania poprzez programy eufemistycznie nazywane „uspołecznianiem” czy przez proponowanie przekazywania instytucji miejskich organizacjom pozarządowym, atakują pracowników. Przed ponad rokiem z podobnym pomysłem wyszedł Wydział Zdrowia, który chciał zracjonalizować i „uspołecznić” poznańskie żłobki. Tylko dzięki walce pracownic i zorganizowaniu się w związek zawodowy udało się powstrzymać ten proces.

Próby zamknięcia „Arsenału” wywołują opór. Podobne dzieje się w wielu państwach objętych kryzysem, gdzie pracownicy usług publicznych i ich odbiorcy walczą nie tylko o zachowanie publicznych instytucji, ale o nadanie im nowego społecznego sensu. Przykładowo, w czerwcu tego roku władze greckie szukając oszczędności zamknęły publiczną telewizję i radio. W ostatnim dniu jej nadawania przed budynkami telewizji zgromadziły się tysiące ludzi protestując przeciwko tej decyzji. Równocześnie domagali się uspołecznienia tego medium. W geście oporu, ponad 1500 zwolnionych pracowników ostatniego dnia nadawania stworzyło całodniowe niezależne centrum informacji, które wreszcie przestało być tubą propagandową rządu i zaczęło mówić w eterze o kosztach zaciskania pasa dla pracowników wszystkich sektorów.

Miejską Galerię „Arsenał” i publiczną grecką telewizję łączy to, że walka o nie – jako o instytucje do tej pory zależne mniej czy bardziej od władz – nie zatrzymuje się na zachowaniu status quo. Obecna walka o obronę „Arsenału” nie toczy się jedynie o zachowanie niekomercyjnej placówki artystycznej. Nie chodzi też tylko o sprzeciw wobec przerzucania kosztów kryzysu na pracowników i pracownice – w tym na robotników sztuki. Walka toczy się o również to, aby przedefiniować instytucje publiczne tak, by szerzyły kulturę samozarządzania i samoorganizacji, oporu i rebelii.

Jest to walka nie o to, co było, ale o to, co może nadjeść – o wolne media i o wolne galerie.

30 sierpnia 2013 r.
Podpisz petycję przeciwko zamknięciu Galerii: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9815

Ludzie czytają....

Anarchista znetflixowany

07-12-2022 / Film

Tak jak fani prozy Sapkowskiego i gry od CD Projekt Red mogli drżeć, z jak się okazało słusznymi obawami, gdy...

Więzienie to nie koniec, trzeba działać dalej - wywiad…

11-01-2023 / Aktywizm

Rozmowa z Iwanem Astashinem, oskarżony o podpalenie FSB [Federalnej Służby Bezpieczeństwa] w Dzień Czekisty. W rezultacie tego Astashin został skazany...

Rosja: trzy wieki walki z autorytarną władzą

01-02-2023 / Walki społeczne na świecie

Historia Rosji to nie tylko dzieje ekspansji imperium, ale także nieustannego oporu przeciw władzy. Tak jest do dziś.