Freedom Fighters #16 - Не Сдавайся! - Познань

Rozkład jazdy

Kalendarz wydarzeń

Freedom Fighters #16 - Не Сдавайся! - Познань

Sobota, 22 Czerwiec 2024, godz. 12:00

Miejsce  Rozbrat ul.Pułaskiego 21a


 
ff16 boys en rgb 3mm
ff16 girls pl rgb 3mm
 
English below / Русский внизу
 
Po raz 16 zapraszamy na międzynarodową ligę sportów walki Freedom Fighters. Rok temu poprzeczka
została zawieszona bardzo wysoko, zarówno jeśli chodzi o ilość osób uczestniczących jak i poziom
sportowy – w tym roku postaramy się utrzymać ten trend. Jak zawsze wydarzenie odbędzie się na skłocie
Rozbrat, który w tym roku obchodzić będzie we wrześniu 30 lecie swojego istnienia. To właśnie dzięki
bazie jaką jest Rozbrat nasza inicjatywa mogła w stabilny sposób rozwijać się przez ostatnie 11 lat-
znajdujemy tu zaplecze zarówno materialne w postaci miejsca, jak i ideowe. W zeszłym roku doszło do
przełomowego wydarzenia, jakim był zakup 10% udziałów w jednej z działek, na której leży Rozbrat-
zabezpiecza to funkcjonowanie kolektywu na wiele kolejnych lat. Nie było to możliwe bez pożyczenia
kwoty potrzebnej do zakupu – 320 tysięcy złotych. Obecnie trwa zbiórka na spłatę wierzycieli, a nasza
impreza będzie ją wspierać. Zachęcamy do wpłat już teraz: zrzutka.pl/nsg6nx
Plan wydarzenia:
Sobota, 22.06: Walki w formułach K-1, Muay Thai, Boks, MMA, BJJ (Gi i No-Gi). Sugerowana cena
wejścia dla publiczności: 30 zł
Niedziela, 23.06: Seminarium Muay Thai prowadzone przez Petera Irvinga (Newcastle Fight Centre)-
udział 80 zł
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.06.2023 pod adresem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
według schematu:
Imię i Nazwisko/Ksywa
Wiek
Płeć
Miasto, klub sportowy
Formuła
Staż treningowy, rekord walk (z wyszczególnionymi formułami)
Waga
Telefon kontaktowy
Przykładowy mail zgłoszeniowy:
Nestor Machno/Batko
21
Mężczyzna
Poznań, Freedom Fighters Gym
muay thai
3 lata, 2-1-0 (K-1, muay thai), 1-0-0 (MMA)
73,5 kg
606 066 660
Zawodnicy i zawodniczki dobierani/ne są według doświadczenia z max 2 kg różnicą masy ciała. Ze
względów bezpieczeństwa przyjmujemy zgłoszenia od osób z min. 6 miesięcznym stażem treningowym.
Pojedynki odbędą się na zasadach sankcjonowanych przez krajowe związki sportowe poszczególnych
dyscyplin. Po obopólnej zgodzie walczących mogą odbyć się na niestandardowych regułach (cięższe
rękawice, grubsze lub brak ochraniaczy na piszczele/głowę, krótszy bądź dłuższy dystans, wykluczenie
określonych technik, brak werdyktu).
Apelujemy o wysyłanie tylko pewnych zgłoszeń oraz podawanie aktualnej wagi i nie zbijanie wagi na ligę
– zdrowie uczestniczących osób jest najważniejsze, a przeciwnikom/czkom należy się szacunek.
Organizator zapewnia następujący sprzęt: ochraniacze na piszczele miękkie, rękawice (10 oz), kaski
turniejowe. UWAGA! Dopuszczamy przywiezienie swoich kompletów ww. ochraniaczy – powinny one
być w dobrym stanie technicznym!
Zawodnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie następującego sprzętu: rękawice do MMA, ochraniacze
na łokcie (w formule Muay Thai) suspensory, owijki, ochraniacze na zęby.
Istnieje możliwość walki w klasie pro-am (bez kasków, 3x3 min) osoby chętne do takich walk proszone są
o zaznaczenie tego w mailu zgłoszeniowym.
Walki sędziowane będą przez wykwalifikowanych sędziów, na miejscu będzie obecna pomoc medyczna.
ff16 boys en rgb 3mm
ff16 girls en rgb 3mm
 
For 16th time we're glad to invite to international martial arts league. Last year's standard was set really
high due to amount of participants and level of the fights. We'll try to keep on with the trend. As always
the event will be held at Rozbrat squat that is going to celebrate 30th birthday in September. It is Rozbrat
that provided stable development of our initiative for 11 years due to it's material base and ideas that
emerged from it. Last year, a breakthrough event occurred - the purchase of 10% of shares in one of the
plots on which Rozbrat is located - this secures the functioning of the collective for many years to come.
This was not possible without borrowing the amount needed for the purchase - PLN 320,000 (approx 75
000 EUR). A collection is currently underway to repay creditors, and our event will support it. We
encourage you to donate now as well:
https://whydonate.com/.../help-rozbrat-squat-buys-a...
Event plan:
Saturday, 22.06: Fights. K-1, Muay Thai, Boxing, MMA, BJJ (Gi, No-Gi). Suggested audience fee: 30 zł
Sunday, 23.06: Muay Thai seminar with Peter Irving (Newcastle Fight Centre). Tax 80 zł
Inquiries have a deadline: 08.06.2021. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Please provide:
Name/Nickname
Age
Gender
City,Club
Style
Time of practice, fight record
Weight
Example:
Nestor Ivanovych Makhno/Bat'ko
21
Male
Poznań, Freedom Fighters Gym
K-1 Rules
3 years, 2-1-0 (K-1), 1-0-0 (MMA)
73,5 kg
Fighters are paired up according to experience with max 2 kg body weight difference. For safety reasons
we accept inquiries only from fighters with at least 6 months experience. The fights to be held according
to amateur rules. If both fighters agree the fights can be held on unstandarized rules - eg. heavier gloves,
thicker/no shinguards/headgear, shrter or longer distance, exclusion of specific techniques, no verdict.
Please send inquiry only when sure about arrival and include your actual weight. We want to avoid weight
cutting- health of participants is the most important thing, so is being fair to your opponent. The organiser
provides: soft shinpads, 10 oz gloves, fight head protector ATTENTION: we accept the fighters to bring
your own gear set- it should be in proper shape.
The fighter obliged to have: MMA gloves, elbow pads (Muay Thai), groin guard, hand wraps,
mouthguards.
Pro-am fights possible (no headgear, 3x3 min rounds). If you wish to fight under this ruleset, please
include info in inquiry.
Skilled judges will judge the fights, profesional healthcare staff will be present.
 
 
В 16-й раз мы рады пригласить вас на международную лигу боевых искусств Freedom Fightes. В прошлом году был задан очень высокий уровень мероприятия за счет количества участников и уровня их подготовки. Мы постараемся сохранить эту тенденцию. Как всегда мероприятие пройдет в сквоте Rozbrat, который в сентябре отметит 30-летие. Именно "Розбрат" обеспечивал стабильное развитие нашей инициативы на протяжении 11 лет благодаря своей материальной базе и идеям, которые из нее исходили. В прошлом году произошло прорывное событие - покупка 10% акций одного из участков, на которых расположен "Розбрат" - это обеспечит функционирование коллектива на долгие годы. Это было бы невозможно без заимствования необходимой для покупки суммы - 320 000 злотых (около 75
000 ЕВРО). В настоящее время ведется сбор средств для погашения задолженности перед кредиторами, и наше мероприятие будет способствовать этому. Мы призываем вас сделать пожертвование и сейчас:
Вариант 2:
http://zrzutka.pl/nsg6nx
План мероприятий:
Суббота, 22.06: Бои. К-1, муай-тай, бокс, ММА, BJJ (Gi, No-Gi). Предлагаемый зрительский взнос: 30 zł
Воскресенье, 23.06: Семинар по муай-тай с Питером Ирвингом (Newcastle Fight Centre). Вход 80 злотых
Пожалуйста, высылайте данные в формате:
Имя/кличка
Возраст
Пол
Город, клуб
Стиль
Сколько времени тренируешься, рекорд боев
Вес
Пример:
Нестор Иванович Махно/Батько
21
Мужчина
Познань, Freedom Fighters Gym
Правила К-1
3 года, 2-1-0 (K-1), 1-0-0 (MMA)
73,5 кг
Бойцы разбиваются на пары в зависимости от опыта с разницей в весе тела не более 2 кг. В целях безопасности мы принимаем заявки только от бойцов с опытом не менее 6 месяцев. Бои будут проводиться по любительским правилам. При согласии обоих бойцов бои могут проводиться по нестандартным правилам - например, в более тяжелых перчатках, более толстые/без защиты голени/шлема, меньшее или большее время боя, исключение определенных приемов, без вердикта. Пожалуйста, отправляйте запрос только тогда, когда уверены в своем участии, и указывайте свой реальный вес. Мы хотим избежать сгонки веса. Здоровье участников - это самое главное, как и честность по отношению к сопернику. Организатор предоставляет: мягкие накладки на голень, перчатки 10 унций, защиту головы ВНИМАНИЕ: мы принимаем бойцов, которые могут принести свою экипировку - она должна быть в надлежащем состоянии.
Боец обязан иметь: Перчатки ММА, накладки на локти (муай-тай), защита паха, бинты для рук,
капы.
Возможны бои Pro-am (без шлемов, раунды 3х3 минуты). Если вы хотите драться по этим правилам, пожалуйста, укажите информацию в заявке.
Бои будут судить квалифицированные судьи, также будет присутствовать профессиональный медицинский персонал

 


Do rozpoczęcia pozostało 34 dni 08 godzin 58 minut