WSL: zatrzymać eksmisje, zamrozić czynsze, wesprzeć bezdomnych
WSL: zatrzymać eksmisje, zamrozić czynsze, wesprzeć bezdomnych

WSL: zatrzymać eksmisje, zamrozić czynsze, wesprzeć bezdomnych

  • wtorek, 17 marzec 2020
Za dwa tygodnie mija okres ochronny przed eksmisjami. W związku z pandemią koronawirusa Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów wystosowało stanowisko, w którym domaga się wstrzymania wszelkich eksmisji, zamrożenia czynszów, zakazu prowadzenia uciążliwych remontów i dodatkowego wsparcia dla bezdomnych.
Postulaty WSL biorą się z obaw o sytuację mieszkańców. Na przykład wczoraj rano lokatorom w Poznaniu przy Szamarzewskiego odcięto gaz z powodu prac remontowych. W budynku mieszka 6 rodzin w tym jedna objęta obserwacją epidemiologiczną. Gaz to podstawa ogrzewania w tym budynku. Pełnomocnik Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich jest na zwolnieniu lekarskim. WSL podjęło interwencję. Ostatecznie właściciel obiecał, iż prace – planowane początkowo na tydzień – zostaną przyspieszone i we wtorek gaz zostanie włączony.

Poniżej publikujemy pełne stanowisko WSL.

Stanowisko
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów
w sprawie podjęcia koniecznych kroków w celu ochrony
lokatorów i bezdomnych w okresie pandemii COVID-19

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów postuluje natychmiastowe podjęcie kroków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom. Do tych działań muszą należeć przede wszystkim:
wstrzymanie eksmisji i licytacji zamieszkałych nieruchomości;

  • bezwzględny zakaz odcinania prądu, gazu i wody lokatorom (przez właścicieli i administrację budynków);
  • wstrzymanie uciążliwych dla lokatorów remontów, jeżeli nie podjęto ich w związku z zagrożeniem technicznym budynku;
  • zamrożenie czynszów;
  • wsparcie zakładów opiekuńczych i ośrodków dla osób bezdomnych w kwestii dostępu do środków medycznych, higieny osobistej i żywności;
  • wsparcie osób bezdomnych nie przebywających w ośrodkach.

Wielu mieszkańców naszego miasta to osoby w podeszłym wieku, więc należą do grupy objętej największym zagrożeniem w związku z epidemią koronawirusa. Obecnie są narażeni nie tylko na zakażenie, ale także na bezwzględne wykorzystywanie ich położenia przez właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują. Pojawiają się sygnały o próbach i zamiarach odcinania mediów, w tym gazu stanowiącego dla wielu rodzin podstawę systemu ogrzewania.

Oczekujemy także zintensyfikowania systemowych form wsparcia dla osób bezdomnych i najuboższych, zwłaszcza, że wiele instytucji zawiesiło swoją działalność lub ją znacząco ograniczyło. Potrzeby osób bezdomnych nie mogą być marginalizowane. Pozostawianie ich bez opieki również może sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.

Jednocześnie uważamy, że szczególna ochrona lokatorów i osób bezdomnych, powinna obowiązywać także po epidemii. Wszystko na to wskazuje, że koronawirus wywoła znaczące perturbacje ekonomiczne, które będą skutkować negatywnie dla mieszkańców, w tym przede wszystkim osób o niższych dochodach. Uważamy, że potrzebne będą większe środki m.in. na dodatki mieszkaniowe, oraz być może szereg innych zmian i nowych form pomocy.

Ludzie czytają....

Komunikat odnośnie Duda Development

02-06-2024 / Rozbrat zostaje!

Na początku lutego informowaliśmy o pobiciu członka Kolektywu Rozbrat przez ludzi działających na zlecenie Duda Development

Iran: strajki, demonstracje i wojna

24-07-2024 / Polityka

Rząd w Teheranie nie jest gotów iść na wojnę i bronić swoich braci muzułmanów, Palestyńczyków, bo obawia się reakcji własnego...