11 numer Przeglądu Anarchistycznego

11 numer Przeglądu Anarchistycznego

  • Przegląd Anarchistyczny
  • poniedziałek, 21 czerwiec 2010
W przyszłym tygodniu ukaże się jedenasty numer półrocznika "Przegląd Anarchistyczny", który podzielony jest na cztery główne działy poświęcone: demokracji lokalnej i uczestniczącej, gentryfikacji, bezpłatnej pracy reprodukcyjnej kobiet i migracjom w Europie "bez granic". Poniżej zapowiedź filmowa "Przeglądu" oraz spis treści.
 

 

DEMOKRACJA CZY PARTYCYPACJA?

Czapka - Budżet partycypacyjny – pieniądze i ideologie
Idea budżetu partycypacyjnego znakomicie wpisała się w ducha lat 90., pełnego wiary w przemiany społeczno-ekonomiczne. Porto Alegre wydawało się być żywym wcieleniem hasła „Inny świat jest możliwy”. Miasto stało się celem wycieczek wielu aktywistów i aktywistek, w tym również spod czarno-czerwonego sztandaru.

Sveinung Legard - Demokratyzowanie samorządów miejskich – obietnica budżetu partycypacyjnego
Sama rozmowa na temat przyszłych społecznych zmian jest niewystarczająca. Musimy tu i teraz pracować nad konkretnymi zmianami – mają one zbliżyć i nakierować nas w stronę społeczeństwa, w którym chcemy żyć – między innymi nad budową alternatywnych struktur władzy, które kiedyś będą musiały skonfrontować się i spróbować zastąpić obecną oligarchię.

Krzysztof Król - Samorządność bez samorządu
Samorządy służą wdrażaniu jednokierunkowego rozwoju, w którym dobro ogółu przyrównuje się do korzyści uzyskiwanych przez ograniczone grupy interesu. Tym samym przeciwdziałają powstaniu szerokiej samoorganizacji społecznej. Stan ten w perspektywie ostatnich 20 lat jest istotną przyczyną ograniczającą siły lokalnych społeczności.

ODZYSKAĆ MIASTO - BURŻUAZJA WRACA DO CENTRUM

Neil Smith - Nowy globalizm, nowa urbanistyka: gentryfikacja jako globalna strategia urbanistyczna
Cztery procesy rozwijające się w Nowym Jorku pod koniec lat 90. odzwierciedlają główne zarysy nowej neoliberalnej urbanistyki.

Rafał Rudnicki - Gentryfikacja: przyczyny, mechanizmy działania i warszawskie przykłady zjawiska
Już od 20 lat polskie metropolie są polem zmian związanych z wprowadzaniem gospodarki rynkowej i neoliberalnej polityki miejskiej.

Benjamin Cope - Raport z Pragi: megaplany, mikromodernizacja i ryzykowna urbanizacja
Nadejście Euro 2012 spowodowało wzmocnienie społecznego wyczulenia  na procesy społecznego i architektonicznego kształtowania warszawskiej Pragi, zwiększyło zainteresowanie dzielnicą wśród różnych podmiotów: deweloperów, dziennikarzy, działaczy społecznych, przedsiębiorców, polityków, naukowców.

Mateusz Gierszon - Podmiotowość dzielnicy. Między gentryfikacją a rewitalizacją
Rzeczywista rewitalizacja może być zaplanowana, zawsze jednak zakłada możliwość rozwoju żywiołowych procesów wewnątrz dzielnicy. Natomiast „rewitalizacja” ukrywająca gentryfikację jest zawsze projektowana, zwykle bardzo szczegółowo i całościowo. Proces gentryfikacji jest więc często świadomym wyborem władz miasta.

Gentryfikacja jako ideologia. Lewicowe inicjatywy dzielnicowe i ich stosunek wobec gospodarki i przestrzeni miejskiej
Subkulturowi lewicowcy, chcą upolitycznić własne życie. Konsekwencją takiego podejścia jest przeświadczenie, że kapitalizm „uwziął się” na jednostkę. Każda zmiana w dzielnicy postrzegana jest jako zagrożenie własnego stylu życia. Z egoistycznej troski o specyficzną, alternatywną ofertę mieszkaniową i konsumpcyjną robi się troskę powszechną.

REPRODUKCJA ŻYCIA CODZIENNEGO

Patric Cuninghame - Włoski feminizm, operaismo i autonomia w latach 70. Walka przeciwko nieopłacanej pracy reprodukcyjnej i przemocy
Ruch feministyczny posiadał jeden z ważniejszych wkładów w praktykowanie autonomii. Stanowił on połączenie tych, których potrzeby były w historii przekładane przez „partię rewolucyjną” na później, na czas po objęciu władzy państwowej  i ustanowieniu socjalizmu, kwestia płci była zdecydowanie podporządkowana ujęciu klasowemu.

Stevphen Shukaitis - Nikt nie wie, co może zbuntowane ciało
Z powodu tego, że praca domowa, praca opiekuńcza i wiele innych form pracy społecznej nie było bezpośrednio opłacanych, często zakładano, że po prostu odbywają się one poza mechanizmami kapitalizmu, tak jakby posiadały przedkapitalistyczny status, który tajemniczo zdołał przetrwać do dzisiaj.

Mariarosa Dalla Costa - Rozwój i reprodukcja
W Chiapas uderzyły mnie plakaty wywieszane przez aktywistki działające na rzecz praw kobiet tuż obok plakatów wychwalających bohaterów partyzantki. Ogrom pracy stał się znany na całym świecie, pokazując jak wielki postęp, udało się osiągnąć wewnątrz społeczności również w dziedzinie relacji pomiędzy płciami.

Silvia Federici - Niestabilne zatrudnienie: perspektywa feministyczna
Zwiększenie niestabilności pracy, mające miejsce od późnych lat 70. do dzisiaj, było kapitalistyczną odpowiedzią na walkę klasową z lat 60., której podstawą była odmowa pracy, w myśl hasła „więcej pieniędzy, mniej pracy”. Była to odpowiedź na cykl walk kwestionujących kapitalistyczne zarządzanie pracą i w pewnym sensie urzeczywistniająca odrzucenie przez robotników kapitalistycznej dyscypliny pracy i życia.

Kevin Van Meter/Team Colors Collective - Nasz ogień i czułość. Reprodukcja ruchu a walki w ramach, wokół i przeciwko obecnemu kryzysowi w Stanach Zjednoczonych
W ostatniej dekadzie największą sprawnością organizacyjną, mimo swojej wybitnie niepewnej sytuacji, wykazały się społeczności imigranckie. Bazą dla ich działań stały się środowiska robotnicze organizujące się bezpośrednio na obszarze życia codziennego.

MIGRACJA I KAPITALIZM

De Fabel van de illegaal – obalić mit nielegalności
De Fabel van de illegaal odwołuje się do idei oddolnej samoorganizacji i solidarności, które realizuje poprzez wspieranie migrantów – m.in. udzielając porad prawnych i ułatwiając dostęp do lekarzy podczas otwartych dyżurów w swoim biurze.

Łukasz Wójcicki - Terror europejskiej polityki migracyjnej
Przedstawiciele Frontexu, napływ fal emigracyjnych głównie z krajów afrykańskich i południowej Europy nazywają „problemem”. Jednocześnie, imigrantów przedstawia się jako bandytów, którzy nielegalnie przekroczyli mur Schengen, bez względu na kontekst społeczny, polityczny czy ekonomiczny, jaki zmusił ich do opuszczenia kraju.

Devi Sacchetto - Przenoszenie produkcji za granicę i migracje. Przypadek południowo-wschodniej i środkowo-wschodniej Europy
Po upadku Muru Berlińskiego w UE dokonała się zmiana, która przekształciła ją ze zręcznego handlowca w wyrachowanego kreatora trendów polityki społecznej i gospodarczej, nie tylko w stosunku do jej obecnych członków czy tych, którzy ubiegają się o członkostwo, ale także wobec niektórych krajów południowych wybrzeży Morza Śródziemnego.

Jarosław Urbański  Strzelaj albo emigruj! O znaczeniu ruchu emigracyjnego polskich pracowników
Konfliktowy charakter kapitalistycznych stosunków pracy wraz z ich rozprzestrzenianiem się, generuje nowe antagonizmy, często w miejscach gdzie następuje napływ i koncentracja migracyjnej siły roboczej. Zatem migracje „uruchomione” w interesie gospodarki kapitalistycznej, są dla niej jednocześnie zagrożeniem.

W Polsce szef jest bogiem
Wywiad z Radosławem Sawickim działaczem związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza i irlandzkiego Independent Workers’ Union, inicjatorem kilku głośnych akcji strajkowych przeprowadzonych przez polskich i wschodnioeuropejskich emigrantów w Irlandii.

Życie w rozkroku
Wywiad z Romanem Lupińskim, działaczem związanym z poznańskim środowiskiem wolnościowym, członkiem związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza i irlandzkiego MANDATE.

A-VARIA

Jarosław Urbański - Kryzys: korekta czy załamanie systemu?
Podsumowanie konferencji „Kryzys – korekta czy załamanie systemu?”, która odbyła się 5/6 grudnia 2009 r. w Warszawie i dotyczyła analizy obecnego kryzysu gospodarczego i jego związku z protestami społecznymi. Patronat medialny nad konferencją sprawował Przegląd Anarchistyczny.

Mihai Varga - Ukraina: strajk w fabryce kombajnów

Fabryka kombajnów w Chersoniu jest jedynym miejscem w Europie Wschodniej, gdzie podczas obecnego kryzysu ekonomicznego pracownicy odważyli się zakwestionować najistotniejszą kapitalistyczną instytucję – prawo własności. To istotny precedens, który przekształca i ponownie definiuje, co pracownicy mogą osiągnąć i na co mogą liczyć

Aufheben/Harry Cleaver - Od operaismo do „marksizmu autonomistycznego”. Polemika
Artykuł opublikowany w numerze 11 (2003) brytyjskiego marksistowskiego magazynu Aufheben. Stanowi on recenzję dwóch książek: Storming Heaven Steve’a Wright’a, dotyczącej pewnych aspektów włoskiej myśli marksistowskiej po II wojnie światowej i Reading Capital Politically Harry Cleavera, poświęconej politycznemu odczytaniu Kapitału Marksa. Wraz z odpowiedzią Harry Cleavera.

Przegląd Anarchistyczny Numer 11 | wiosna-lato 2010


przeglad-11-okladka
Przegląd Anarchistyczny prezentuje debaty toczone przez radykalne ruchy społeczne w Polsce i za granicą. 
Poprzez poznanie i równoczesną krytykę wszelkich nurtów myśli wolnościowej, rozwijamy kolektywną wiedzę dotyczącą samoorganizacji społecznej. Nasza praca teoretyczna występuje równolegle z działalnością praktyczną. Codzienne doświadczenie pomocy wzajemnej w momencie kwestionowania nierówności społecznych, posiada dla nas wymiar globalny.

Ilość stron: 310 str. B5
Oprawa: miękka
Częstotliwość: półrocznik

Witryna internetowa: www.przeglad-anarchistyczny.org
 

11 numer Przeglądu Anarchistycznego

Ludzie czytają....

Komunikat odnośnie Duda Development

02-06-2024 / Rozbrat zostaje!

Na początku lutego informowaliśmy o pobiciu członka Kolektywu Rozbrat przez ludzi działających na zlecenie Duda Development