Nasz opór trwa. 14 września demonstracja w obronie Rozbratu
Nasz opór trwa. 14 września demonstracja w obronie Rozbratu

Nasz opór trwa. 14 września demonstracja w obronie Rozbratu

  • rozbrat.org
  • środa, 28 sierpień 2019
Oświadczenie Kolektywu Rozbrat: Kolektyw Rozbrat cały czas prowadzi działania mające na celu obronę skłotu i centrum społeczno-kulturalnego przed likwidacją. Jak informowaliśmy Was poprzednim razem, jeden z komorników podjął próbę zlicytowania działki i budynków, w których funkcjonuje Rozbrat. Jednak data licytacji nie została jeszcze wyznaczona. Nie wykluczamy, że jest to efekt naszych nacisków i poparcia, jakie otrzymujemy z całej Polski i świata. Dziękujemy za każdy rodzaj wsparcia, którego nam udzielacie.

== English below ==

Jednocześnie Kolektyw spotkał się z przedstawicielami poznańskiego urzędu miasta reprezentującego samorząd. Naszym celem było przekonanie ich, że wiele wskazuje na to, iż działka, na której mieści się Rozbrat, trafiła w ręce obecnego właściciela – firmy Darex – na zasadach przekrętu. Uzyskaliśmy obietnicę, że miasto jeszcze raz przyjrzy się sprawie i jeżeli będzie taka możliwość, podejmie kroki prawne w obronie interesu samorządu. Ponieważ pojawiły się nowe dowody w tej kwestii, Kolektyw równolegle podjął nowe kroki prawne zmierzające do zablokowania eksmisji.

W dalszym ciągu toczy się proces o zasiedzenie Rozbratu przez Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych Ulica – skupiające członków i członkinie Kolektywu Rozbrat. Trwa on już piąty rok. Byłoby absurdem, gdyby okazało się, że firma, która wyłudziła działkę – wzięła kredyt pod jej zastaw i nigdy go nie spłaciła, nie interesowała się terenem przez blisko 30 lat, nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań – miała mieć większe do niej prawa, niż nasza wspólnota, która od 25 lat działa na rzecz miasta i broni interesów jego mieszkańców.

Jednocześnie deklarujemy, że jeżeli teren ten zostanie przez nas formalnie przejęty przez zasiedzenie, przekażemy go na własność mieszkańcom Poznania. Naszym jedynym celem jest bowiem obrona społecznego, niekomercyjnego i ekologicznego charakteru tego miejsca.

Wiemy też, jakie firmy deweloperskie są zainteresowane terenem Rozbratu i ostrzegamy, że jeżeli podejmą kroki wrogie nam, nie pozostaniemy na ten fakt obojętni.

Kolektyw Rozbrat podjął decyzję, że 14 września – w czasie odbywającego się festiwalu z okazji 25-lecia Rozbratu – odbędzie się demonstracja. Przejdziemy ulicami miasta, aby pokazać naszą determinację w obronie Rozbratu i wartości, jakie on reprezentuje. Walczymy o Poznań bez eksmisji, biedy i wyzysku. Apelujemy do Was o liczne w niej uczestnictwo!

14 września, sobota, godz. 13 // start: ul. Pułaskiego, pod Rozbratem

https://www.facebook.com/events/378846052797447/

demo 25 lat druk2

 

The struggle continues! Demo in defence of Rozbrat squat - 14.09.2019

Rozbrat collective communique

We've been taking constant actions in order to defend the place that is a home of a group of people and has hosted various social and cultrural activities. As we announced in the past, bailif has started a procedure leading to an auction of a parcel and buildings that Rozbrat occupies. The date of the auction is still not set - we assume because of our pressure and support we have gathered from all over Poland and the world.

Thank you so much for any kind of support!

At the same time we have met with the city council's officials. We were pursuing to explain and clarify that the parcel that Rozbrat is placed on might have been bought by current owner (Darex) using scam. We were ensured that the municipality will examine the case once more and if it's possible – will take actions to defend its interests. Beacuse of the new evidence in the case the collective took additional steps to block the auction procedure.

Therefore we declare that if we formally ease the parcel by prescription, we will pass it to the citizens of Poznań. Our only goal is to defend the place as social, non-commercial and ecological project.

We also know which developers are interested in buying Rozbrat. We are warning – if they take any hostile actions – we will resist.

The collective decided to hold a demonstration on 14.09.2019. It will take place during 25th anniversary of Rozbrat squat. We will fill Poznań's streets to show our devotion to stand for Rozbrat and values it represents. We fight for Poznań free of evictions, poverty and exploitation. Stand with us in numbers!

14th September, Sat, 1pm // start: Pułaskiego st. 21A, Rozbrat

Ludzie czytają....

EVICTION OF ROZBRAT IS APPROACHING. DEMONSTRATION ON SEPTEMBER 10TH

10-08-2022 / News in english

After years of fighting for preservation of Rozbrat, the most critical moment in almost thirty years of history of this...

W obronie Rozbratu - przeciwko dzikiej reprywatyzacji i biernej…

10-09-2022 / Ruch wolnościowy

W sobotę o godzinie 13 rozpoczął się protest w obronie istniejącego już 28 lat centrum społeczo-kulturalno-politycznego Rozbrat. Od dobrych kilku...

Eksmisja Rozbratu z przyzwoleniem władz Poznania na dziką reprywatyzację

09-09-2022 / Rozbrat zostaje!

Rozbrat powstał w 1994 r. na działce skarbu państwa, którą od 1991 r. próbuje sprywatyzować firma Darex. 31 lat temu...

"To co robicie to czysty antykapitalizm rodem z koszmarów…

05-09-2022 / Poznań

1 września w Poznaniu wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów przeprowadziliśmy interwencję lokatorską na ulicy Przepiórczej. Właścicielka mieszkania jakiś czas temu...