Prokuratura po stronie pracodawcy

Prokuratura po stronie pracodawcy

  • wtorek, 14 lipiec 2009
W lutym 2009 roku Inicjatywa Pracownicza w zakładach Cegielskiego weszła w spór zbiorowy z pracodawcą, który omówił rokowań. Powiadomiona prokuratura umorzyła sprawę. Odpowiednie pismo w tej sprawie związek otrzymał wczoraj.Związek zarzucił ówczesnemu prezesowi HCP Rafałowi Wiatrowi nie tylko, że nie dopełnił obowiązków nałożonych na pracodawcę zgodnie z art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ale negując fakt istnienia sporu zbiorowego, przeszkadzał w jego prowadzeniu czym popełnił przestępstwo z art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporu zbiorowego.
Inicjatywa Pracownicza stała na stanowisku, że pracodawca nie ma prawa wyrokować o istnieniu, czy też nie, sporu zbiorowego, jak również kwestionować żądań strony (związku zawodowego) reprezentującej pracowników w sporze zbiorowym. Uprawnienia pracodawcy są jednoznacznie określone w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych tj. wykonuje żądania lub nie wykonuje żądań zgłoszonych przez związek, natomiast nie może kwestionować i ustalać ich zasadności (czyli co jest, a co nie jest przedmiotem sporu).

W celu prawidłowego przebiegu sporu zbiorowego, pracodawca ma dwa podstawowe obowiązki związane z jego rozpoczęciem (art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych): (1) niezwłocznie podjąć rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia, (2) niezwłocznie zawiadomić właściwego Okręgowego Inspektora Pracy o powstaniu sporu zbiorowego. Oba te warunki przez pracodawcę nie zostały spełnione, przez co naruszył on ustawę o rozwiązywaniu sporu zbiorowego.

W uzasadnieniu o umorzeniu sprawy prokuratura faktycznie nie ustosunkowała się do tych kwestii ograniczając się do opisu zaistniałej sytuacji. Umorzenia dokonywała notabene ta sama osoba, która wcześniej skierowała akt oskarżenia przeciwko Marcelemu Szaremu, za zorganizowanie strajków w 2008 roku w HCP niezgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Inicjatywa Pracownicza będzie składała do sądu zażalenie na ww. decyzję.

Ludzie czytają....

EVICTION OF ROZBRAT IS APPROACHING. DEMONSTRATION ON SEPTEMBER 10TH

10-08-2022 / News in english

After years of fighting for preservation of Rozbrat, the most critical moment in almost thirty years of history of this...

W obronie Rozbratu - przeciwko dzikiej reprywatyzacji i biernej…

10-09-2022 / Ruch wolnościowy

W sobotę o godzinie 13 rozpoczął się protest w obronie istniejącego już 28 lat centrum społeczo-kulturalno-politycznego Rozbrat. Od dobrych kilku...

Eksmisja Rozbratu z przyzwoleniem władz Poznania na dziką reprywatyzację

09-09-2022 / Rozbrat zostaje!

Rozbrat powstał w 1994 r. na działce skarbu państwa, którą od 1991 r. próbuje sprywatyzować firma Darex. 31 lat temu...

"To co robicie to czysty antykapitalizm rodem z koszmarów…

05-09-2022 / Poznań

1 września w Poznaniu wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów przeprowadziliśmy interwencję lokatorską na ulicy Przepiórczej. Właścicielka mieszkania jakiś czas temu...