Marcel Szary skazany

  • wtorek, 03 listopad 2009
Dziś sąd apelacyjny uznał Marcela Szarego winnym organizacji nielegalnych strajków na terenie Cegielskiego w 2008 roku. Utrzymał w mocy wyrok z pierwszej instancji i skazał Szarego na grzywnę. Wyrok jest prawomocny. W 2007 i 2008 roku na terenie Cegielskiego wybuchł zatarg płacowy. Wewnątrz zakładu doszło do tzw. "płyt", czyli wieców załogi. Jest to tradycyjna forma okazywania przez załogę HCP niezadowolenia z warunków pracy i płacy. Sięga ona swoimi korzeniami lat 50. Pracodawca, czyli dyrekcja HCP uznała, że "płyta" to forma strajku i powiadomiła prokuraturę. Po krótkim, i jak na polskie warunki, ekspresowym dochodzeniu prokuratura złożyła akt oskarżenia. Przeciwko Szaremu oprócz prokuratury wystąpiła także, jako oskarżyciel posiłkowy, dyrekcja zakładów, domagając się przede wszystkim ukarania Szarego zakazem pełnienia funkcji w zarządzie HCP. Sąd ostatecznie postanowił nie orzec tej kary.
Marcel Szary (ur. 1964) należał do NSZZ Solidarność od 1980 roku, kiedy przystąpił do związku jeszcze jako uczeń drugiej klasy zawodówki. W latach 1988-1991 był szefem organizacji zakładowej na W-2, największym i najważniejszym wydziale produkującym silniki okrętowe.  Nie zgadzając się z ugodową polityką Solidarności w 2000 roku zrezygnował z przynależności do tego związku, a w czerwcu 2004 roku zorganizował związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza.

Zarzucenie Marcelemu Szaremu, działaczowi podziemnych struktur Solidarności w HCP w latach '80, kierowanie nielegalnym strajkiem jest czymś kuriozalnym. Szczególnie, że strona pracodawcy przedstawiła świadków, którzy w latach '70 i '80 prawdopodobnie współpracowali ze służbą bezpieczeństwa i na ich zeznaniach oparł się sąd.

Jest rzeczą znamienną, iż pomimo, że na tzw. "płytach" przemawiały także inne osoby, np. z innych związków zawodowych, do odpowiedzialności karnej dyrekcja HCP pociągnięto tylko Marcela Szarego. Akt oskarżenia całkowicie pomijał także to, co działo się w Cegielskim w 2007 roku, kiedy przynajmniej w 2 na 7 tzw. "płyt" Marcel Szary nie uczestniczył; z powodu choroby przebywa wówczas w szpitalu (M. Szary jest chory na raka). Tego typu niewygodne okoliczności zostały skrzętnie pominięte w pozwie i ostatecznie przy wydaniu wyroku. Wyrok nosi też znamiona politycznego. Sąd apelacyjny stwierdził w ustnym uzasadnieniu, że ma on chronić państwo „przed anarchią”, a kontakty skazanego ze środowiskami anarchistycznymi uznał za dodatkowo obciążające.

Płyty były i są spontaniczną formą okazywania niezadowolenia przez załogę HCP. Marcel Szary, jako przewodniczący Inicjatywy Pracowniczej i jako delegat załogi do pracy w Zarządzie HCP (załoga wybrała go  w 2003, 2006 i w 2009 roku zdecydowaną większością głosów), czuł się w obowiązku reprezentować interesy załogi.  Wyrok sądu Inicjatywa Pracownicza traktujemy jako kontynuację represji związkowych. Tym bardziej, że wszystkie doniesienia związku zawodowego o łamaniu prawa do strajku prokuratura konsekwentnie odrzucała. Odrzucane są też wszelkie wnioski o ściganie pracodawców, którzy  zwalniają pracowników za przynależność i aktywność związkową. W zakładach Cegielskiego ostatnio zwolniono czterech działaczy IP chronionych prawem – członków Strajkowego Komitetu Negocjacyjnego.

Na zdjęciu Marcel Szary podczas tzw. "płyty".

Ludzie czytają....

Policja, policja nam dokucza

09-08-2020 / Kraj

W piątek (7.8.2020) władza wysłała nam wiadomość - sprzeciwu nie będzie. Demonstracja owego sprzeciwu środowisk LGBT+ i sojuszniczych została brutalnie...

Nigdy w nowej historii Białorusi nie było takiej totalnej…

13-08-2020 / Ruch wolnościowy

Wywiad z Cyborgiem, białoruskim aktywistą, który od 3 lat jest związany z warszawskim skłotem Przychodnia. Cyborg opowiada pokrótce o ostatnich...

TKM czyli podwyżki dla elit

17-08-2020 / Polityka

Sejm w trybie pilnym przyjął podwyżki dla posłów, senatorów, prezydenta, rządu i innych urzędników. Ich dochody wzrosną o 50-100%. Żona...

Mija już 26 rok działalności Kolektywu Rozbrat!

09-09-2020 / Rozbrat zostaje!

Przez wszystkie te lata nieprzerwanie i bez sponsorów działamy w przestrzeni społecznej, politycznej i kulturalnej Poznania oraz kraju. W tym...