Nic o nas, bez nas

  • środa, 08 kwiecień 2009
Kilkunastu mieszkańców skotu Rozbrat, zebrało się dziś pod siedzibą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, aby złożyć sprzeciw wobec przygotowanego tam projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz. Plan obejmuje również tereny dzisiejszego Rozbratu i zakłada na nich rozwój ekskluzywnej zabudowy willowej.Przed siedzibą MPU rozwinięto transparent o treści "Nic o nas, bez nas. Mamy prawo uczestniczyć", co związane było z brakiem jakichkolwiek konsultacji w czasie trwania prac na projektem planu.W złożonych przez skłotersów uwagach do projektu, zarzucono min. że:
"Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie bierze pod uwagę obecnie występujących uwarunkowań społecznych na obszarze, którego dotyczy. (...)

Planowana jednopiętrowa zabudowa mieszkaniowa koliduje z działalnością centrum społecznego. Uwzględnia jedynie prywatny interes deweloperów, a pomija interes społeczny. Realizowana w ten sposób polityka przestrzenna, mieszkaniowa i inwestycyjna miasta wydatnie wpłynie, na pogorszenie stosunków społecznych w nim panujących.

Planowane zagospodarowanie terenu w ostateczności doprowadzi do rozbicia istniejących na nim trwałych więzi społecznych oraz pozbawienia mieszkań ok. 20 osób, zamieszkujących samodzielnie zaadoptowane zasoby lokalowe. To w konsekwencji doprowadzi do marginalizacji i wykluczenia tych osób oraz zniszczenia miejsca działającego na rzecz rozwoju lokalnej społeczności Poznania.

Taka sytuacja spowoduje również ograniczenie działań organizacji społecznych korzystających ze znajdującej się w tym miejscu infrastruktury, a jednocześnie działających poza nim, które rozwijają więzi społeczne w mieście, jak i kraju.

Przy sporządzaniu planu nie dokonano żadnej analizy stosunków społecznych oraz nie wzięto pod uwagę rozwoju kilkunastoletniej działalności obywatelskiej. Ze względu na brak uspołecznienia procesu planowania zostanie zrujnowany ośrodek kulturalny, który poprzez swoją działalność podnosi jakość życia mieszkańców miasta. Odpowiedzialność społeczna, której założeniem jest promocja rozwoju aktywności obywatelskiej w przypadku przyjęcia planu w formie przygotowanej przez MPU zostanie zakwestionowana. Stanie się tak m.in. poprzez pozbawienie obecnego miejsca zamieszkania grupy ludzi tworzących społeczność lokalną na rzecz planowanej zabudowy mieszkaniowej w założeniu przeznaczonej dla innych mieszkańców. W takim wypadku ponowne odbudowanie tego typu ośrodka aktywizacji społecznej będzie wymagało ogromnych nakładów a być może okaże się niemożliwe. "

Przeciwko, zarówno treści, jak i procedurze uchwalania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz, protestuje również miejscowa rada osiedla. Złożenie uwag do MPU zapowiedziało również szereg organizacji ekologicznych. Goszczący na Rozbracie 14 marca wiceprezydent Frankiewicz przyznał, że plan miejscowy dla Sołacza uwzględnia głównie interesy biznesu, więc są małe szanse na to aby wprowadzono w nim jakieś zmiany.

Ludzie czytają....

Akcja bezpośrednia przeciwko Krzysztofowi Bosakowi

16-07-2020 / Ruch wolnościowy

27 czerwca, dzień przed wyborami prezydenckimi, zatrzymano 3 osoby, do zatrzymania jednej z nich doszło na dworcu kolejowym podczas powrotu...

Floyd Stachowiak

12-06-2020 / Kontrola społeczeństwa

Przemoc policyjna nie jest niczym nowym, jest to temat, który przewija się przez dyskurs społeczny regularnie od lat. Policja od...

Policja, policja nam dokucza

09-08-2020 / Kraj

W piątek (7.8.2020) władza wysłała nam wiadomość - sprzeciwu nie będzie. Demonstracja owego sprzeciwu środowisk LGBT+ i sojuszniczych została brutalnie...