Proponowany plan jest zły i pełen sprzeczności!

  • czwartek, 08 październik 2009
Dnia 7 października 2009 r. odbyło się posiedzenie dwóch komisji: polityki przestrzennej i ochrony środowiska i rewitalizacji, czyli poznańskich radnych opiniujących lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Przypominamy, że dyskusja ta jest ważna dla Rozbratu jak i całej dzielnicy Sołacz, gdyż plan proponowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (MPU) i forsowany przez obecnego na spotkaniu prezydenta Grobelnego, zakłada parcelację części zielonej otuliny Poznania, w tym terenu, na którym leży Rozbrat.Na początku części poświęconej Sołaczowi MPU przedstawiło prognozę oddziaływania planu zagospodarowania na środowisko, w którym stwierdzono, że plan nie wpływa na nie negatywnie. Jest to rzekomo zasługa MPU, które poprzez "kompromis z inwestorami" (na który notorycznie powołuje się prezydent Grobelny) wymusiło ono mniejszą intensywność zabudowy i większe działki. MPU nie wspomniało, w jaki sposób dochodzono do tego kompromisu i dlaczego inwestorzy są jedyną stroną, z jaką MPU chciało taki kompromis osiągnąć.
Opinie MPU zostały frontalnie podważone w kolejnej prezentacji przedstawicieli stowarzyszenia My-Poznaniacy: według nich dwie trzecie obecnych terenów zieleni zostanie zniszczonych, a plan w żaden sposób nie gwarantuje zachowania starodrzewu jak i bioróżnorodności flory oraz fauny Sołacza. Wspomniano też o następstwie zmian warunków klimatycznych (możliwy wzrost temperatury w centrum miasta), wzroście hałasu niezgodnego z dyrektywami unijnymi, problemach hydrologicznych, jak i likwidacji Rozbratu, do czego doprowadzi przyjęcie planu. Prezentacja zakończyła się jasnym przekazem: proponowany plan jest zły i pełen sprzeczności: w rzeczywistości raz mówi on o negatywnym wpływie na środowisko, a w innych miejscach temu zaprzecza. Głos zabrała również leśnik, profesor Uniwersytetu Rolniczego, mówiąc o znaczeniu tzw. użytków ekologicznych, o powierzchni biologicznie czynnej, jaką jest Sołacz. Przypominała, że otulina to nie osiedle domów jednorodzinnych, przy których rośnie trawa i kilka iglaków. Według niej teren powinien być "wyłączony z zabudowy".

Komisja została zakończona po niecałych trzech godzinach i zapowiedziano kolejne spotkanie. Odnieśliśmy wrażenie, że znów przewodniczący Kręglewski notorycznie forsuje własne zdanie (za wprowadzeniem planu) zamiast neutralnie prowadzić obrady. Na widowni znów nie zabrakło tajniaków (częściowo tych samych, których zdjęcia publikowaliśmy wcześniej). Czekamy na kolejne obrady, na których będziemy zabierać głos. Na razie trwa dyskusja, a miasto zachowuje ramy debaty publicznej. Zobaczmy, czy potrwa to do ostatniego głosowania, czy raczej wtedy, w kluczowym momencie, przewodniczący Kręglewski, równocześnie przewodniczący poznańskiego PO, nie zażąda wtedy od swoich posłów głosowania zgodnego z dyscypliną partyjną, co obnażyłoby fikcję konsultacji społecznych.

/r./

Ludzie czytają....

Policja, policja nam dokucza

09-08-2020 / Kraj

W piątek (7.8.2020) władza wysłała nam wiadomość - sprzeciwu nie będzie. Demonstracja owego sprzeciwu środowisk LGBT+ i sojuszniczych została brutalnie...

Nigdy w nowej historii Białorusi nie było takiej totalnej…

13-08-2020 / Ruch wolnościowy

Wywiad z Cyborgiem, białoruskim aktywistą, który od 3 lat jest związany z warszawskim skłotem Przychodnia. Cyborg opowiada pokrótce o ostatnich...

TKM czyli podwyżki dla elit

17-08-2020 / Polityka

Sejm w trybie pilnym przyjął podwyżki dla posłów, senatorów, prezydenta, rządu i innych urzędników. Ich dochody wzrosną o 50-100%. Żona...

Mija już 26 rok działalności Kolektywu Rozbrat!

09-09-2020 / Rozbrat zostaje!

Przez wszystkie te lata nieprzerwanie i bez sponsorów działamy w przestrzeni społecznej, politycznej i kulturalnej Poznania oraz kraju. W tym...